Locuțiune
Locuțiune, substantiv feminin
Sinonime: (lingvistică) clișeu, construcție, dicton, elocuție, elocuțiune, expresie, formă, formulă, frază, grup de cuvinte, idiotism, sintagmă, turnură, (învechit) idiotismă, (învechit) locuție.  
 

Capăt (capete)
Capăt (capete), substantiv neutru
Sinonime: punct final, margine, extremitate, limită, cap, terminaţie; fragment, rămăşiţă, bucată; (capete de lege, locuțiune) articole.  
 
Circumlocuţiune
Circumlocuţiune, substantiv feminin
Sinonime: perifrază, locuţiune.  
 
Expresie
Expresie, substantiv feminin
Sinonime: alegorie, clișeu, exprimare, expunere, formulare, formulă, grup de cuvinte, idiotism, limbaj, locuțiune, vorbire, cuvânt, metaforă, sintagmă, slogan, termen, vocabulă, vorbă, (popular) zicere; înfăţişare, mimică, privire, figură, formă, fizionomie, mască; (expresie identic-adevărată) tautologie, (expresie validă) tautologie.  
 
În genere
În genere, locuțiune adverbială
Sinonime: în general; de obicei, îndeobște, în mod obişnuit, în mod curent.  
 
Număr
Număr, substantiv neutru
Sinonime: bucată, cantitate, ceată, cifră, colectivitate, dimensiune, ediție, exemplar, grup, masă, mărime, mulţime, parte, seamă, spectacol, sumă, talie, total, (învechit) cislă, (număr fracţionar) număr raţional, (număr zecimal) fracţie zecimală; (familiar, locuţiune) (numărul unu) de prima calitate, excelent, fără pereche, fenomenal, strașnic.  
 
Şleau
Şleau, substantiv neutru
Sinonime: drum, cale, cărare; (pe şleau; locuțiune adverbială) direct, clar, fără înconjur, fără menajamente; ştreang, trăgătoare, curea, funie.  
 
Modus vivendi
Modus vivendi, locuțiune
Sinonime: mod de existenţă; compromis între două părți; tranzacţie.  
 
Grosso modo
Grosso modo, locuțiune
Sinonime: sumar, în mare, în linii mari, în general.  
 
Persona grata
Persona grata, locuțiune
Sinonime: agent diplomatic, reprezentant.  
 
A priori
A priori, locuțiune adjectivală (sau adverbială)
Sinonime: aprioric, intuitiv, în principiu, la prima vedere.  
 
Ultimul răcnet
Ultimul răcnet, locuțiune
Sinonime: în vogă; la modă.  
 
Aşa-zis
Aşa-zis, locuțiune adjectivală
Sinonime: aparent, fals, pretins, (pe nedrept) numit astfel.  
 
Ad libitum
Ad libitum, locuțiune adverbială
Sinonime: după voie, după poftă, după plac; oricum.  
 
Sintagmă
Sintagmă, substantiv
Sinonime: expresie, grup de cuvinte, grup de morfeme, grup nominal, grup verbal, locuțiune, turnură sintactică.  
 
Locuție
Locuție, substantiv
Sinonime: locuțiune.  
 
Verb
Verb, substantiv
Sinonime: categorie gramaticală, cuvânt, glas, grai, gură, limbaj, locuțiune, parolă, sintagmă, termen, voce, vorbă.  
 
Ab intestat
Ab intestat, locuțiune adverbială
Sinonime: fără testament.  
 
Greabănul spinării
Greabănul spinării, locuţiune
Sinonime: (anatomie) coloană vertebrală, şira spinării.  
 
Telegrafie fără fir
Telegrafie fără fir, locuţiune
Sinonime: radiotelegrafie.  
 
Ab ovo
Ab ovo, locuţiune
Sinonime: de la obârşie, de la început.  
 
A fortiori
A fortiori, locuţiune
Sinonime: cu atât mai mult, care se impune cu necesitate.  
 
Ab origine
Ab origine, locuțiune
Sinonime: de la început, de la obârşie, din capul locului.  
 
Cu ușurare
Cu ușurare, locuțiune
Sinonime: împăcat sufletește, mulțumit.  
 
Girus
Girus, substantiv
Sinonime: (anatomie; locuţiune) (girus cerebral) circumvoluție.  
 
Monticul
Monticul, substantiv
Sinonime: (geologie) colină, declivitate, djebel, eminență, mamelon, munte (mic), tumulus; (anatomie) mică proeminență; (anatomie; locuţiune) (monticul prepubian) muntele lui Venus, muntele pubian, muntele Venerei; (variantă) monticulă.  
 
În surdină
În surdină, locuţiune
Sinonime: cu glas scăzut, cu sunete ușoare, cu surdina pusă, fără zgomot, în taină, înăbușit, încet.  
 
De istov
De istov, locuţiune
Sinonime: bine de tot, complet, cu desăvârșire, cu totul, de grație, de moarte, de tot, de veci, definitiv, deplin, desăvârșit, gata, mortal, până la sfârșit, pe vecie, pentru totdeauna, perfect.  
 
Fără istov
Fără istov, locuţiune
Sinonime: fără încetare, fără sfârșit, necurmat, nesfârșit.  
 
Figură de stil
Figură de stil, locuţiune
Sinonime: figură poetică, trop; (specific) afereză, alegorie, aliterație, anacolut, anadiploză, anaforă, antanaclază, antifrază, antiteză, antonomază, apocopă, aposiopeză, apostrofă, asindet, asonanță, brahilogie, comparație, elipsă, enumerație, epiforă, epimonă, epitet, eufemism, gradație, hiperbat, hiperbolă, imprecație, interogație, invectivă, inversiune, invocație, ironie, metaforă, metonimie, onomatopee, parabolă, perifrază, personificare, polisindet, repetiție, simbol, sincopă, sinecdocă.  
 
A da stupai
A da stupai, locuțiune
Sinonime: a mâna din urmă.  
 
În suspens
În suspens, locuţiune
Sinonime: în suspensie.  
 
Adscript al glebei
Adscript al glebei, locuţiune
Sinonime: colon, serv.  
 
A face siluetă
A face siluetă, locuţiune
Sinonime: a deveni zvelt, a slăbi.  
 
Cu scuteală
Cu scuteală, locuţiune
Sinonime: cu mare economie.  
 
Fornix vaginal
Fornix vaginal, locuţiune
Sinonime: (medicină) bolta vaginului, fund de sac vaginal.  
 
Fornix faringian
Fornix faringian, locuţiune
Sinonime: (medicină) bolta faringelui.  
 
Fornix stomacal
Fornix stomacal, locuţiune
Sinonime: (medicină) fundul stomacului, marea tuberozitate a stomacului, fornix gastric, fornix ventricular.  
 
Fornix gastric
Fornix gastric, locuţiune
Sinonime: (medicină) fundul stomacului, marea tuberozitate a stomacului.  
 
Fornix ventricular
Fornix ventricular, locuţiune
Sinonime: (medicină) fundul stomacului, marea tuberozitate a stomacului.  
 
Medicină preventivă
Medicină preventivă, locuţiune
Sinonime: profilaxie.  
 
A scoate la mezat
A scoate la mezat, locuţiune
Sinonime: a pune la licitație.  
 
A-și pungi gura
A-și pungi gura, locuţiune
Sinonime: a-și strânge și a-și țuguia buzele.  
 
A-și pungi buzele
A-și pungi buzele, locuţiune
Sinonime: a-și strânge și a-și țuguia buzele.  
 
A fi gros la pungă
A fi gros la pungă, locuţiune
Sinonime: a fi foarte bogat.  
 
Din adâncul sufletului
Din adâncul sufletului, locuţiune
Sinonime: din tot sufletul, foarte mult.  
 
Din adâncul ființei
Din adâncul ființei, locuţiune
Sinonime: din tot sufletul, foarte mult.  
 
Din adâncul inimii
Din adâncul inimii, locuţiune
Sinonime: din tot sufletul, foarte mult.  
 
De neconceput
De neconceput, locuţiune
Sinonime: de neimaginat, de neînțeles, imposibil.  
 
Cu scumpătate
Cu scumpătate, locuţiune
Sinonime: cu exactitate, cu mare grijă, cu măsură, cu scrupulozitate, în mod cumpătat.  
 
Con moto
Con moto, locuţiune
Sinonime: (muzică; ca indicație de execuție) cu multă mișcare.  
 
De multicel
De multicel, locuțiune
Sinonime: cam de multă vreme.  
 
De ștrapă
De ștrapă, locuțiune
Sinonime: de corvoadă.  
 
Carpe diem
Carpe diem, locuţiune latină
Sinonime: Profită de această zi! Profită de viață! Trăiește clipa!  
 
Memento mori
Memento mori, locuţiune latină
Sinonime: Adu-ți aminte de moarte! Nu uita vei muri!  
 
În darn
În darn, locuțiune
Sinonime: degeaba, inutil, în zadar, zadarnic.  
 
Cu temeinicie
Cu temeinicie, locuțiune
Sinonime: serios, temeinic.  
 
Zicătoare
Zicătoare, substantiv
Sinonime: expresie proverbială, locuțiune proverbială, proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătură, zicere, (Banat) cimilitură, (învechit și regional) poveste, (învechit) pildă, (popular) spunere, (popular) zisă, (prin extensiune) instrument muzical, (rar) parimie, (regional) bucată muzicală.  
 
De-a prăvălacul
De-a prăvălacul, locuțiune adverbială
Sinonime: de-a berbeleacul, de-a dura, de-a rostogolul, peste cap.  
 
A-și da otpustul
A-și da otpustul, locuţiune
Sinonime: a muri.  
 
A da otpustul
A da otpustul, locuţiune
Sinonime: a ucide.  
 
Modus operandi
Modus operandi, locuțiune (latină)
Sinonime: mod de a acționa, mod de operare, modalitate de lucru, modalitate operațională.  
 
A-și lua valea
A-și lua valea, locuțiune
Sinonime: a fugi, a pleca.  
 
De asemenea
De asemenea, locuțiune adverbială
Sinonime: deopotrivă, fără deosebire, în mod egal, la fel, tot așa, (regional) dopotrivă, (variantă) de asemeni.  
 
Ius sangvinis
Ius sangvinis, locuțiune latină
Sinonime: dreptul sângelui, dreptul strămoșesc.  
 
Ius soli
Ius soli, locuțiune latină
Sinonime: dreptul pământean, dreptul pământului.  
 
Manu militari
Manu militari, locuțiune adverbială
Sinonime: militaricește, militarmente, prin forță.  
 
Propriu-zis
Propriu-zis, locuțiune
Sinonime: de fapt, în realitate, la drept vorbind.  
 
Cu nemiluita
Cu nemiluita, locuțiune adverbială
Sinonime: cu ghiotura, din belșug, fără măsură, fără socoteală, în cantitate foarte mare, mult.  
 
En titre
En titre, locuțiune adjectivală
Sinonime: curent, oficial.  
 
Stricto sensu
Stricto sensu, locuțiune adverbială
Sinonime: în sens restrâns, literalmente, propriu-zis, strict.  
 
Per oral
Per oral, locuțiune adverbială
Sinonime: (medicină) administrat pe cale bucală, per os.  
 
Per pedes
Per pedes, locuțiune adverbială
Sinonime: pe jos.  
 
Al segno
Al segno, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) la semn.  
 
Dal segno
Dal segno, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) de la semn.  
 
Tale quale
Tale quale, locuțiune adverbială (latinism)
Sinonime: așa cum este, ca atare, neschimbat.  
 
Fără șovăire
Fără șovăire, locuțiune adverbială
Sinonime: cu fermitate, cu hotărâre, dârz, fără ezitare, hotărât, neclintit.  
 
Pro bono
Pro bono, locuțiune latină
Sinonime: benevol, voluntar, (pro bono publico) pentru binele public.  
 
Într-adevăr
Într-adevăr, locuțiune adverbială
Sinonime: chiar cum este, de fapt, în adevăr, în realitate.  
 
In aeternum
In aeternum, locuțiune adverbială
Sinonime: pentru eternitate, pentru totdeauna.  
 
Offline
Offline, locuțiune adverbială
Sinonime: deconectat (de la rețea), (variantă) off-line.  
 
Motu proprio
Motu proprio, locuțiune adverbială
Sinonime: din îndemn propriu, din proprie inițiativă.  
 
Ad valorem
Ad valorem, locuțiune adverbială (latinism)
Sinonime: după valoare.  
 
Alma mater
Alma mater, locuțiune substantivală
Sinonime: universitate, (la romani) patria.  
 
Exempli gratia
Exempli gratia, locuțiune adverbială
Sinonime: (latinism) bunăoară, de exemplu.  
 
A cappella
A cappella, locuțiune adverbială (adjectivală)
Sinonime: (muzică) fără acompaniament instrumental.  
 
Alla breve
Alla breve, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) în doi timpi.  
 
Nota bene
Nota bene, locuțiune verbală
Sinonime: notă, remarcă; (abreviere) NB, N.B.  
 
Pro domo
Pro domo, locuțiune adverbială
Sinonime: pentru cauza sa, pentru el însuși.  
 
In memoriam
In memoriam, locuțiune adverbială
Sinonime: în amintirea, în memoria.  
 
Sine die
Sine die, locuțiune adverbială
Sinonime: de manieră indefinită, fără o dată precisă, ulterior.  
 
Sine qua non
Sine qua non, locuțiune adjectivală
Sinonime: fără de care nu se poate, imperativ, indispensabil, necesar, (variantă) sine-qua-non.  
 
Par avion
Par avion, locuțiune adverbială
Sinonime: (expediat) prin avion.  
 
Perpetuum mobile
Perpetuum mobile, locuțiune substantivală
Sinonime: mișcare continuă, (muzică) moto perpetuo.  
 
A posteriori
A posteriori, locuțiune adverbială
Sinonime: bazat pe experiență, din experiență, (variantă) aposteriori.  
 
Plurale tantum
Plurale tantum, locuțiune adjectivală
Sinonime: (învechit) plurativ, (variantă) pluralia tantum.  
 
Opera omnia
Opera omnia, locuțiune substantivală
Sinonime: opere complete.  
 
Extra-muros
Extra-muros, locuțiune adjectivală (și adverbială)
Sinonime: extraurban.  
 
On-line
On-line, locuțiune adjectivală (adverbială)
Sinonime: (informatică) conectat, (variantă) online.  
 
Con affetto
Con affetto, locuțiune adverbială
Sinonime: (muzică) afectuos, affettuoso, affetuoso, cu expresie, cu simțire, expresiv, (variantă) con affeto.  
 
Online
Online, locuțiune adjectivală (adverbială)
Sinonime: (informatică) conectat, (variantă) on-line.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar