Muzică
Muzică, substantiv feminin
Sinonime: acordeon, aranjament, arie, bucată, cantată, cântare, cântec, compoziţie, concerto, contrapunct, cor, fanfară, improvizație, instrumentație, lied, melodie, menuet, mesă, monodie, omofonie, operă, operetă, opus, orchestrație, orchestră, piesă, polifonie, preludiu, rapsodie, recviem, romanță, simfonie, sonată, suită, (muzică serială) serialism; (figurat) scandal, tapaj, tărăboi.  
 
Muzical
Muzical, adjectiv
Sinonime: armonios, melodios.  
 
Muzicalitate
Muzicalitate, substantiv
Sinonime: cantabilitate, armonie, sonoritate, eufonie.  
 
Muzicaliza
Muzicaliza, verb
Sinonime: a face fie muzical, a fredona.  
 
Muzicastru
Muzicastru, substantiv
Sinonime: (depreciativ) muzician prost.  
 

Artist
Artist, substantiv masculin
Sinonime: actor, comediant, estet; scriitor, cântăreț, dansator, compozitor, desenator, interpret, mim, muzician, muzicant, pictor, sculptor.  
 
Cantabile
Cantabile, adverb (rar)
Sinonime: melodios, armonios, muzical; clar, expresiv.  
 
Chimbal
Chimbal, substantiv
Sinonime: (instrument muzical folosit în vechime) chimval.  
 
Cântare
Cântare, substantiv feminin
Sinonime: cântec, cânt, muzică; canon.  
 
Cântec
Cântec, substantiv neutru
Sinonime: (muzică) arie, cânt, cântare, compoziţie, melodie, muzică, (livresc) melopee, melos, (învechit) scop, (englezism) folk-song, (englezism) song; lied; (literatură) (cântec bătrânesc) baladă populară.  
 
Comedie
Comedie, substantiv feminin
Sinonime: (popular) caraghiozlâc, comicărie, poznă, bazaconie; surpriză, minune, lucru neaşteptat, bizarerie, bâzdâganie, ciudăţenie, curiozitate, drăcie, drăcovenie, încurcătură, minunăţie, năstruşnicie, năzdrăvănie, păţanie; (comedie muzicală) muzical; (figurat) prefăcătorie, ipocrizie, falsitate; burlescă, satiră, scheci, scenetă, farsă, vodevil, bufonerie, parodie, pantalonadă.  
 
Dulce
Dulce, adjectiv
Sinonime: plăcut, ca zahărul, ca mierea, (familiar) dulcic; frumos, drăguţ, gingaş, simpatic; iubit, scump, drag, îndulcit, proaspăt, nesărat, agreabil, armonios, blând, calm, delicat, domol, drăgălaş, estompat, fin, frumuşel, graţios, îmbălsămat, îmbătător, îndrăgit, înmiresmat, lin, liniştit, melodic, melodios, moderat, muzical, netulburat, pal, palid, parfumat, paşnic, pierdut, potolit, potrivit, sonor, stins, suav, şters.  
 
Lăutar
Lăutar, substantiv masculin
Sinonime: scripcar, muzicant, cântăreţ de vioară.  
 
Melodic (melodică)
Melodic (melodică), adjectiv
Sinonime: armonios, de melodie, melodios, muzical, simfonic, sonor, unduios, (figurat) dulce, (figurat) mlădios, (rar) unduit.  
 
Melodie
Melodie, substantiv feminin
Sinonime: arie, arietă, armonie, barcarolă, cadență, cantată, cantilenă, cavatină, cânt, cântare, cântat, cântec, compoziție, glas, lied, melopee, melos, muzicalitate, muzică, paso-doble, poemă, recitativ, remix, ritornelă, sonoritate, șansonetă, (învechit) scop, (popular) viers.  
 
Melodios (melodioasă)
Melodios (melodioasă), adjectiv
Sinonime: armonios, muzical, plăcut, armonic, unduios.  
 
Melopee
Melopee, substantiv feminin
Sinonime: cânt, cântec, compoziţie, melodie, muzică, psalmodie, recitativ, romanță.  
 
Mlădios (mlădioasă)
Mlădios (mlădioasă), adjectiv
Sinonime: adaptabil, armonios, conciliant, cu mișcări grațioase, docil, elastic, flexibil, grațios, maleabil, melodic, melodios, mlădiat, mlădiu, muiecios, muzical, nehotărât, plăcut (la auz), sonor, sprinten, suplu, unduios, (figurat) expresiv, (figurat) împăcăcios, (figurat) supus, (variantă) înmlădos.  
 
Poetic (poetică)
Poetic (poetică), adjectiv
Sinonime: expresiv, fermecător, frumos, ideal, impresionant, încântător, liric, minunat, muzical, parnasian, plastic, romantic, sensibil, visător, (învechit) poeticesc.  
 
Registru
Registru, substantiv masculin
Sinonime: blocnotes, caiet, carnet, catastif, condică, contrapartidă, conținut, cuprins, domeniu, jurnal, repertoriu, resort, sferă, sumar, tablă de materii; (tehnică) sertar, șuber, ventil; (contabilitate) (registru de casă) jurnal de casă, (registru de partizi) cartea mare; (muzică) ambitus, diapazon, nuanță, scară muzicală, ton, tonalitate, (învechit) octoih; (informatică) circuit de memorare, contor, dispozitiv de memorare, înregistrator, locaţie specială de stocare, memorizator de cuvinte, numărător, sumator, totalizator.  
 
Sonor (sonoră)
Sonor (sonoră), adjectiv
Sinonime: acustic, aerofon, armonios, asurzitor, cordofon, emfatic, fonic, idiofon, intens, melodic, melodios, membranofon, muzical, pătrunzător, plin, puternic, răsunător, renumit, rezonant, ronflant, sonic, strident, timbrat, tonant, tonitruant, unduios, unduit, vibrant, vorbit, vorbitor.  
 
Sonoritate
Sonoritate, substantiv feminin
Sinonime: acustică, amploare, armonie, fonie, muzicalitate, plenitudine, rezonanță, sunet, timbru, unisonanță.  
 
Violonist
Violonist, substantiv masculin
Sinonime: viorist, muzicant.  
 
Accident (accidente)
Accident (accidente), substantiv neutru
Sinonime: eveniment imprevizibil, fapt întâmplător; (termen geografic) denivelare, denivelație, neregularitate; (termen muzical) alterație, semn accidental.  
 
Armonios
Armonios, adjectiv
Sinonime: concordant, echilibrat, proporţionat, regulat, simetric; potrivit; consonant; melodic, melodios, muzical, sonor, unduios, (rar) unduit, (figurat) dulce, mlădios, simfonic.  
 
Concert
Concert, substantiv
Sinonime: audiție, reprezentație, recital; compoziţie muzicală; acord, armonie, împăciuire, înţelegere, pace, unire.  
 
Concertist (concertistă)
Concertist (concertistă), substantiv masculin și feminin
Sinonime: artist, executant, instrumentist, interpret, muzicant, muzician, solist.  
 
Cantabil
Cantabil, adjectiv
Sinonime: (muzică) melodios, muzical.  
 
Cantabilitate
Cantabilitate, substantiv
Sinonime: melodicitate, muzicalitate.  
 
Compozitor
Compozitor, substantiv
Sinonime: aranjor, autor, culegar, culegător, culegău, muzicant, muzician, orchestrator, simfonist, șansonetist, tipograf, vingalac, zeţar, (învechit) componist, (învechit) compunător, (învechit) melod.  
 
Olifant
Olifant, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) corn.  
 
Eufonie
Eufonie, substantiv
Sinonime: armonie, consonanță, muzicalitate.  
 
Fanfară
Fanfară, substantiv
Sinonime: famfară, orchestră, orfeon, muzică, (rar) capelă; (instrument muzical) cleron.  
 
Folclor
Folclor, substantiv
Sinonime: folcloristică, literatură populară, tradiție; (folcloristică muzicală) etnomuzicologie.  
 
Ricercar
Ricercar, substantiv
Sinonime: (compoziție muzicală) capriciu, fantezie, ricercare.  
 
Monocord
Monocord, adjectiv
Sinonime: calm, inexpresiv, monoton, neexpresiv, unicord, uniform; (substantiv) (instrument muzical) canon.  
 
Unicord
Unicord, adjectiv
Sinonime: monocord; (despre instrumente muzicale) cu o singură coardă.  
 
Trombonist
Trombonist, substantiv
Sinonime: (persoana care cântă la trombon) instrumentist, muzicant; făţarnic, ipocrit, mincinos, perfid, prefăcut, şiret, viclean.  
 
Operetă
Operetă, substantiv
Sinonime: comedie, muzical, operă.  
 
Șarivari
Șarivari, substantiv (învechit)
Sinonime: muzică discordantă, tapaj, tumult, vacarm, zgomot asurzitor.  
 
Melos
Melos, substantiv
Sinonime: arie, cântec, compoziţie, melodie, muzică.  
 
Mojică
Mojică, substantiv
Sinonime: bădărancă, mitocancă, mârlancă, țoapă, țopârlancă.

Mojică, substantiv (regional)
Sinonime: muzică.  
 
Dolente
Dolente, adverb
Sinonime: (ca indicație de execuție în muzică) dureros, cu tristețe.  
 
Helicon
Helicon, substantiv
Sinonime: (instrument muzical de suflat) saxhorn, susafon, tubă.  
 
Saxhorn
Saxhorn, substantiv
Sinonime: (instrument muzical de suflat) althorn, eufoniu, fligorn, helicon.  
 
Acordeon
Acordeon, substantiv
Sinonime: armonică, baian, bandoneon, concertină, (popular) pian cu bretele, (popular) pianul săracului, (regional) armonie, (regional) muzică.  
 
Bandolă
Bandolă, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) bandură, mandolină.  
 
Cordofon
Cordofon, adjectiv
Sinonime: (despre instrumente muzicale) cu coarde.  
 
Microsion
Microsion, substantiv
Sinonime: disc muzical, microril.  
 
Valsotecă
Valsotecă, substantiv
Sinonime: colecție de discuri muzicale (valsuri), discotecă.  
 
Menuet
Menuet, substantiv
Sinonime: dans, divertisment, muzică.  
 
Serialism
Serialism, substantiv
Sinonime: (muzică) dodecafonism, muzică serială.  
 
Trișcaș
Trișcaș, substantiv
Sinonime: cântăreț, muzicant, trișcar.  
 
Recviem
Recviem, substantiv
Sinonime: (biserică) panahidă, parastas, slujbă (pentru morți), (compoziție muzicală) misă funebră, (variantă) requiem.  
 
Zicătoare
Zicătoare, substantiv
Sinonime: expresie proverbială, locuțiune proverbială, proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătură, zicere, (Banat) cimilitură, (învechit și regional) poveste, (învechit) pildă, (popular) spunere, (popular) zisă, (prin extensiune) instrument muzical, (rar) parimie, (regional) bucată muzicală.  
 
Simfonic
Simfonic, adjectiv
Sinonime: armonios, filarmonic, melodic, melodios, muzical, plăcut, sonor, unduios.  
 
Orchestrant
Orchestrant, substantiv
Sinonime: instrumentist, muzicant, muzician, (învechit) sunător, (variantă) orhestrant.  
 
Euritmic
Euritmic, adjectiv
Sinonime: acordat, armonios, cadențat, melodios, muzical, ritmat.  
 
Daulgiu
Daulgiu, substantiv (învechit)
Sinonime: muzicant, (învechit) tabulhanagiu.  
 
Instrumentist
Instrumentist, substantiv
Sinonime: concertist, executant, interpret, muzicant, muzician, orchestrant, simfonist, virtuos, (învechit) sunător; acordeonist, altist, basist, baterist, buciumaș, chitarist, cimbalist, citarist, clarinetist, clavecinist, contrabasist, cornist, ghitarist, gornist, harpist, lutist, mandolinist, naist, oboist, organist, percuționist, pianist, saxofonist, taragotist, tobar, toboșar, trombonist, trompetist, vibrafonist, violist, violoncelist, violonist, viorist, xilofonist.  
 
Musical
Musical, substantiv
Sinonime: comedie muzicală.  
 
Conservator
Conservator, adjectiv
Sinonime: burghez, conservativ, conservatorist, fundamentalist, protector, reacționar, retrograd, tradiționalist, (învechit) prezervator.

Conservator, substantiv
Sinonime: bibliotecar, custode, rutinier, școală superioară de muzică; (tehnică; conservator de ulei) rezervor.  
 
Player
Player, substantiv
Sinonime: lector (de muzică).  
 
Muzic
Muzic, substantiv (învechit)
Sinonime: muzicant, muzician.  
 
Muzicesc
Muzicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: armonios, cantabil, melodios, muzical.  
 
Perdea
Perdea, substantiv
Sinonime: act, albeață, brizbriz, cataractă, cortină, draperie, gard viu, leucom, placentă, scenă, strat, văl, (învechit) ton muzical, (învechit) zăveasă, (popular) adăpost (de iarnă) pentru oi; (prin extensiune) anticameră, intrare; (prin extensiune) fâșie de pădure.  
 
Cabaletă
Cabaletă, substantiv
Sinonime: (muzică) frază muzicală de final, încheiere.  
 
Elodion
Elodion, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) armoniu, elodicon.  
 
Melismă
Melismă, substantiv
Sinonime: (muzică) coloratură, înfloritură melodică, modulare, modulație, ornament muzical.  
 
Muzicos
Muzicos, adjectiv (învechit)
Sinonime: muzical.  
 
Meloman
Meloman, substantiv
Sinonime: diletant, iubitor de muzică, muzician, muzicoman.  
 
Muzician
Muzician, substantiv
Sinonime: acompaniator, aranjor, armonist, artist, bluesman, cântăreț, compozitor, concertist, corifeu, corist, duetist, executant, instrumentist, interpret, maestru, meloman, muzicant, orfeonist, ragtimer, solist, trubadur, violonist, virtuoz, (depreciativ) muzicastru, (învechit) muzic.  
 
Mujicaş
Mujicaş, substantiv (regional)
Sinonime: lăutar, muzicant, (variantă) mujucaș.  
 
Savart
Savart, substantiv
Sinonime: (acustică muzicală) savar.  
 
Marimba
Marimba, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) balafon, marimbafon.

Marimbă, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) balafon, (variantă) marimba.  
 
Marimbafon
Marimbafon, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) balafon, marimba, xilorimba.  
 
Mozgă
Mozgă, substantiv (regional)
Sinonime: muzică.  
 
Mozucă
Mozucă, substantiv (regional)
Sinonime: muzică.  
 
Muzucă
Muzucă, substantiv (regional)
Sinonime: muzică.  
 
Termenvox
Termenvox, substantiv
Sinonime: (aparat muzical electronic) teremin.  
 
Scroafă
Scroafă, substantiv
Sinonime: (zoologie) purcea, purcică, scrofiță, (popular) poarcă, (regional) măscuroaică, (regional) măscuroaie; (argou) casă de bani; (figurat și depreciativ) (femeie) nerușinată, nesimțită; (regional; muzică) contrabas.  
 
Anemocord
Anemocord, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) armoniu.  
 
Rebab
Rebab, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) rebec, (variantă) rabab.  
 
Folk
Folk, substantiv
Sinonime: folk-song, muzică country.  
 
Orchestră
Orchestră, substantiv
Sinonime: (muzică) ansamblu, big band, combo, cuartet, cuatuor, cvartet, cvintet, fanfară, formație, grup, jazz, jazzband, jazz-band, octet, octuor, quintet, septet, septuor, sextet, sextuor, trio, trupă, (învechit) orchestru, (popular) muzică, (variantă) orhestră, (variantă) orhestru.  
 
Feeling
Feeling, substantiv (englezism)
Sinonime: expresivitate muzicală, intuiție afectivă, sensibilitate, sentiment, simțire, stare afectivă, (învechit) simțământ.  
 
Etnomuzicologie
Etnomuzicologie, substantiv
Sinonime: etnologie muzicală, folcloristică muzicală, muzicologie comparată.  
 
Crut
Crut, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) cruth, crotă.  
 
Mandoră
Mandoră, substantiv
Sinonime: (instrument muzical) cobză, mandolă.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar