Drum
Drum, substantiv neutru
Sinonime: alergătură, cale (de comunicație terestră), călătorie, cursă, deplasare, itinerar, parcurs, rută, stradă, șosea, traiect, traiectorie, traseu, voiaj, (astăzi rar) marșrut, (drum-de-fier) cale ferată, (învechit și regional) potecă, (învechit) plimbare, (învechit) umblet, (învechit, în Moldova) șleau, (popular) șină, (regional) ruscă, (Transilvania, Bucovina și Banat) ștrec.  
 
Drum-de-fier
Drum-de-fier, substantiv
Sinonime: cale ferată, linie-ferată.  
 
Drumar
Drumar, substantiv masculin
Sinonime: (regional) călător, drumeţ, drumaş; constructor de drumuri.  
 
Drumaş
Drumaş, substantiv
Sinonime: călător, drumeţ.  
 
Drumător
Drumător, substantiv (regional)
Sinonime: drumeț.  
 
Drumătoriu
Drumătoriu, substantiv
Sinonime: călător, drumeţ.  
 
Drumeac
Drumeac, substantiv (regional)
Sinonime: cărare, drum îngust, drumeag, drumuleț, drumușor, (regional) drumiț, (regional) drumurel, (regional) drumuț.  
 
Drumeag
Drumeag, substantiv neutru
Sinonime: potecă, cărare.  
 
Drumeţ
Drumeţ, substantiv masculin
Sinonime: călător, turist.  
 
Drumeţie
Drumeţie, substantiv feminin
Sinonime: călătorie, excursie, turism.  
 
Drumiț
Drumiț, substantiv (regional)
Sinonime: drum (îngust), drumuleț, drumușor.  
 
Drumlin
Drumlin, substantiv
Sinonime: (geologie) colină, ridicătură (de teren glaciar).  
 
Drumui
Drumui, verb
Sinonime: a călători, a colinda, a cutreiera, a peregrina, a umbla, a voiaja, a merge pe drum, a fi în drum.  
 
Drumul-Laptelui
Drumul-Laptelui, substantiv articulat
Sinonime: (astronomie) Calea-Lactee, Calea-Laptelui, Drumul-Robilor.  
 
Drumul-Robilor
Drumul-Robilor, substantiv articulat
Sinonime: (astronomie) Calea-Lactee, Calea-Laptelui.  
 
Drumuleţ
Drumuleţ, substantiv
Sinonime: drumuşor, drum.  
 
Drumurel
Drumurel, substantiv (regional)
Sinonime: drum (îngust), drumuleț, drumușor.  
 
Drumușor
Drumușor, substantiv
Sinonime: drum (îngust), drumuleț, (regional) drumiț, (regional) drumurel, (regional) drumuț.  
 
Drumuț
Drumuț, substantiv (regional)
Sinonime: drum (îngust), drumuleț, drumușor.  
 

Cabotaj
Cabotaj, substantiv neutru
Sinonime: navigaţie, drum pe apă.  
 
Cale
Cale, substantiv feminin
Sinonime: drum, direcţie, făgaş, potecă; (figurat) metodă, mijloc, mijlocire, procedeu, instrument, filieră, intermediu.  
 
Carieră
Carieră, substantiv feminin
Sinonime: domeniu (de activitate), meserie, ocupație, profesie, profesiune, ramură (de muncă), situație bună; arenarie, balastieră, exploatare minieră, microcarieră, mină, (regional) baie; amfiteatru, arenă, manej; (figurat) cale, drum.  
 
Călătorie
Călătorie, substantiv feminin
Sinonime: călătorire, călătorit, deplasare, drum, voiaj, (învechit) plimbare, (învechit) umblet.  
 
Călca
Călca, verb
Sinonime: a pune piciorul, a păşi, a merge, a străbate, a cutreiera, a colinda, a bate un drum, a bătători; a strivi, a zdrobi, a nimici, a distruge; (figurat) a nu respecta (o hotărâre), a nesocoti, a trece peste legi, a încălca; a veni, a se abate, a vizita.

Calca, verb
Sinonime: calchia.  
 
Cărare
Cărare, substantiv feminin
Sinonime: potecă, drum, cale.  
 
Circuit
Circuit, substantiv neutru
Sinonime: dispozitiv închis; itinerar, drum (în cerc).  
 
Degaja
Degaja, verb
Sinonime: a răspândi, a împrăştia, a radia, a exala, a emana, a emite; a elibera, a da drumul, a lăsa liber.  
 
Deraia
Deraia, verb
Sinonime: a ieşi din drum; (figurat) a înnebuni, a se sminti, a divaga, a bate câmpii, a devia.  
 
Derapa
Derapa, verb
Sinonime: a aluneca, a se deplasa, a ieşi din drum.  
 
Desfereca
Desfereca, verb
Sinonime: a descătuşa, a elibera, a da drumul.  
 
Dezlega
Dezlega, verb
Sinonime: a (se) desface, a elibera, a da drumul; a soluţiona, a rezolva, a descifra, a găsi soluţii; a deznoda, a ghici, a ierta; a declanşa, a dezlănţui, a isca, a izbucni, a porni, a stârni.  
 
Făgaş
Făgaş, substantiv neutru
Sinonime: şănţuleţ, jgheab, tăietură; (figurat) drum, cale, linie, direcție, urmă, brazdă; (învechit şi regional) scursură; (Oltenia şi Muntenia) şleau; albie, curs, matcă, vad.  
 
Fundătură
Fundătură, substantiv feminin
Sinonime: alee, drum fără ieșire, fundac, înfundătură.  
 
Haide
Haide, interjecție
Sinonime: vino, hai, dă-i drumul, pornim.  
 
Hoinar (hoinară)
Hoinar (hoinară), adjectiv
Sinonime: vagabond, haimana, derbedeu, pierde-vară, gură-cască, târâie-brâu, plimbăreţ, fără căpătâi, rătăcitor, pribeag, drumeț.  
 
Hoinări
Hoinări, verb
Sinonime: a vagabonda, a bate drumurile, a rătăci, a pribegi, a umbla gură-cască, a număra pietrele, a umbla brambura, a umbla haihui, a umbla teleleu-tănase, a umbla de frunza frăsânelui, a merge aiurea, a umbla huciu-marginea, a umbla de frunza lelii.  
 
Itinerar
Itinerar, substantiv neutru
Sinonime: rută, traseu, drum, cale.  
 
Întâlni
Întâlni, verb
Sinonime: a da peste, a întâmpina, a se încrucişa pe drum, a se vedea cu (cineva).  
 
Lansa
Lansa, verb
Sinonime: a arunca, a da drumul, a trimite, a emite; a răspândi, a împrăştia, a difuza.  
 
Licenţia
Licenţia, verb
Sinonime: a elibera, a concedia, a înlătura, a da drumul, a scoate din slujbă.  
 
Linie
Linie, substantiv feminin
Sinonime: riglă, lineal; traseu, direcţie, drum; chip, mod, procedeu, criteriu; hotar, graniţă, limită.  
 
Marş
Marş, substantiv neutru
Sinonime: mers, umblet; drum, parcurs, itinerar, rută.  
 
Marşrut
Marşrut, substantiv neutru
Sinonime: drum, itinerar, parcurs, rută, traiect, traiectorie, traseu, (variantă) marșrută.  
 
Meandru (meandre)
Meandru (meandre), substantiv neutru
Sinonime: cotitură, curbă, cot, întorsătură, şerpuire, sinuozitate, ocol; (la plural) drumuri, străzi întortocheate.  
 
Orienta
Orienta, verb
Sinonime: a dirija, a îndrepta, a indica drumul, a conduce.  
 
Oropsi
Oropsi, verb
Sinonime: a alunga, a apăsa, a asupri, a blestema, a certa, a chinui, a despuia, a exploata, a izgoni, a împila, a împovăra, a lăsa la voia întâmplării, a năpăstui, a nedreptăți, a ocărî, a oprima, a părăsi, a persecuta, a prigoni, a scoate în drum, a stoarce, a suge, a tiraniza, a urgisi, (grecism învechit) a catatrexi, (învechit și figurat) a călca, (învechit și regional) a bântui, (învechit și regional) a strâmbătăți, (învechit) a obidi, (învechit) a obijdui, (învechit) a sili, (învechit) a supăra, (învechit) a tiranisi, (învechit) a tirăni, (regional și figurat) a stoci, (regional) a horopsi.  
 
Parcurs
Parcurs, substantiv neutru
Sinonime: traiect, itinerar, drum, traiectorie.  
 
Pas (pasuri)
Pas (pasuri), substantiv neutru
Sinonime: drum, trecătoare, strâmtoare, strungă, defileu, chei.  
 
Pasager
Pasager, substantiv masculin
Sinonime: călător, drumeț.  
 
Pătrunde
Pătrunde, verb
Sinonime: a intra, a străbate, a răzbi, a răzbate, a străpunge, a-şi face drum, a înainta, a penetra; (figurat) a pricepe, a înţelege, a scruta; a se răspândi, a se propaga, a se lăţi, a se extinde; (figurat, reflexiv) a emoţiona, a impresiona, a mişca, a zgudui.  
 
Pârtie
Pârtie, substantiv feminin
Sinonime: drum, cărare, cărăruie, potecă.  
 
Plimbare
Plimbare, substantiv feminin
Sinonime: călătorie, deplasare, drum, hoinăreală, mişcare, promenadă, umblet (în voie), voiaj, (Banat, Transilvania, Maramureș și Bucovina) șpațir, (prin Transilvania) șeităletiu, (rar) plimbet, (regional) preumblare, (regional) primblare.  
 
Potecă
Potecă, substantiv feminin
Sinonime: cale, cărare, deschidere, drum, (popular) lăsătoare.  
 
Rătăci
Rătăci, verb
Sinonime: a se pierde, a se răzleţi, a pierde drumul; a-şi pierde mintea, a înnebuni, a deveni nebun; a se împrăştia, a se risipi, a se răspândi; a hoinări, a colinda, a pribegi, a vagabonda, a umbla în neştire, a umbla brambura.  
 
Răzbate
Răzbate, verb
Sinonime: a străbate, a răzbi, a pătrunde, a trece, a-și face drum, a se strecura, a se răspândi; a birui, a învinge, a cuprinde, a copleşi.  
 
Răzbi
Răzbi, verb
Sinonime: a pătrunde, a răzbate, a trece, a înainta, a-şi face drum, a străbate, a se răspândi, a se strecura; a izbuti, a reuşi, a prididi, a dovedi, a ieşi la liman, a o scoate la capăt; a învinge, a răpune, a înfrânge, a birui, a copleşi, a cuprinde.  
 
Rută
Rută, substantiv feminin
Sinonime: drum, traseu, itinerar, mers.  
 
Sărăci
Sărăci, verb
Sinonime: a scăpăta, a calici, a se ruina, a ajunge în sapă de lemn, a decădea, a da de fundul sacului, a rămâne pe drumuri; a despuia, a jecmăni, a fura, a sustrage, a lăsa pe drumuri.  
 
Scăpa
Scăpa, verb
Sinonime: a se elibera, a se desprinde, a se salva; a se debarasa, a se descotorosi, a renunţa, a da drumul; a apune, a scăpăta, a fi în declin; a pierde, a nu mai apuca, a nu mai prinde; a nu lua în seamă, a omite, a pierde din vedere, a nesocoti.  
 
Scurtătură
Scurtătură, substantiv feminin
Sinonime: retevei, lemn; drum scurt, diagonală.  
 
Slobozi
Slobozi, verb
Sinonime: a elibera, a da drumul; a desface, a slăbi; a scoate, a lăsa, a degaja.  
 
Şleau
Şleau, substantiv neutru
Sinonime: drum, cale, cărare; (pe şleau; locuțiune adverbială) direct, clar, fără înconjur, fără menajamente; ştreang, trăgătoare, curea, funie.  
 
Şosea
Şosea, substantiv feminin
Sinonime: cale, drum, magistrală, arteră, autostradă.  
 
Traiect
Traiect, substantiv neutru
Sinonime: traseu, drum, itinerariu.  
 
Traiectorie
Traiectorie, substantiv feminin
Sinonime: cale, curbă, cursă, direcție, drum, itinerar, linie, mișcare, orbită, parabolă, parcurs, rută, traiect, traseu, (astăzi rar) marșrut, (figurat) carieră profesională, (figurat) evoluție, (învechit, în Moldova) șleau; (variante învechite) trajectorie, trajetorie.  
 
Traseu
Traseu, substantiv neutru
Sinonime: drum, traiectorie, traiect, itinerariu, parcurs.  
 
Trecător (trecătoare)
Trecător (trecătoare), adjectiv
Sinonime: vremelnic, temporar, provizoriu, efemer; (substantivat) pieton, drumeţ, călător.  
 
Trece
Trece, verb
Sinonime: a merge, a străbate, a păşi, a-şi croi drum, a-şi tăia drum; (figurat) a se perinda, a se succeda, a curge, a se scurge, a se desfăşura; a vizita, a se abate; a sări peste (ceva), a depăşi, a întrece; a da, a preda, a transmite; a înregistra, a înscrie, a introduce; a nu mai fi, a se epuiza, a se sfârşi; (figurat) a îmbătrâni, a se stinge, a se ofili, a se veşteji.  
 
Turism
Turism, substantiv neutru
Sinonime: agroturism, cicloturism, drumeţie, ecoturism, miniturism, voiaj; autoturism, automobil, maşină.  
 
Uliță
Uliță, substantiv feminin
Sinonime: stradă nepavată, străduţă, drum îngust.  
 
Umblet
Umblet, substantiv neutru
Sinonime: alergătură, călătorie, călcătură, colindare, comportament, comportare, conduită, cutreierare, deplasare, drum, intrigă, maşinaţie, mers, (învechit şi popular) mersură, (rar) mersătură, mişcare, pas, păşit, purtare, umblătură, uneltire, voiaj.  
 
Vizavi
Vizavi, adverb
Sinonime: peste drum, în faţă.  
 
Accidentat (accidentată)
Accidentat (accidentată), adjectiv
Sinonime: care a suferit un accident, lovit, rănit, vătămat; (despre teren, drum, relief) denivelat, învălurat, neregulat.  
 
Lactee
Lactee, adjectiv
Sinonime: (Calea Lactee) Calea-Laptelui, Drumul Laptelui, Calea-Robilor, Drumul Robilor, Calea-lui-Troian, Calea-Şchiopilor, Calea-Orbilor, Calea-Ţiganului, Paiele-Țiganului.  
 
Călător
Călător, substantiv
Sinonime: aventurier, drumeț, estivant, excursionist, globe-trotter, pasager, pelerin, sezonist, trecător, turist, vagabond, vizitator, voiajor, (învechit) peregrinoman, (învechit) promenor, (învechit) strainic, (regional) drumaș, (regional) drumătoriu, (Transilvania) drumar.  
 
Dromofobie
Dromofobie, substantiv
Sinonime: teamă de călătorii; fobie de drumuri.  
 
Ducă
Ducă, substantiv
Sinonime: plecare, drum, călătorie; duce; (a fi pe ducă) a fi pe sfârșite, a fi pe moarte.  
 
Excursie
Excursie, substantiv
Sinonime: alpinism, excursiune, expediție, drumeţie, plimbare, promenadă, călătorie, voiaj; tensiune.  
 
Glodăraie
Glodăraie, substantiv
Sinonime: drum gloduros, glodărie, loc noroios, noroi mare, (învechit) glodişte.  
 
Glodărie
Glodărie, substantiv
Sinonime: drum noroios, glod foarte mare, glodăraie, loc gloduros, loc noroios, noroi mare.  
 
Mola
Mola, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: preot musulman, judecător turc, (variantă) mula.

Mola, interjecție
Sinonime: lasă! dă-i drumul!  
 
Sufertaș
Sufertaș, substantiv
Sinonime: crăticioară, tas de drum, (variantă) sefertaș.  
 
Stradă
Stradă, substantiv
Sinonime: alee, arteră, avenue, bulevard, cale, chei, drum, pasaj, promenadă, stradelă, șosea, trotuar, (învechit) pod, (popular) uliţă.  
 
Tract
Tract, substantiv
Sinonime: (anatomie) tractus; broșură, pliant, prospect; (învechit) cale, circulație, drum (mare), regiune, șleah, șosea, trafic, traiect, ținut.  
 
Defula
Defula, verb
Sinonime: a decompensa, a se decomplexa, a se elibera, a-și da drumul, (familiar) a-și descărca sufletul.  
 
Peregrin
Peregrin, substantiv
Sinonime: călător, devot, drumeț, hagi, hagiu, nomad, pelerin, penitent, voiajor, (variantă) pelegrin.  
 
Păpriște
Păpriște, substantiv (învechit)
Sinonime: (unitate de măsură) 100 de stânjeni, 200 de metri, stadiu; durată, perioadă de timp; drum străbătut, popas; (variantă) popriște.  
 
Curet
Curet, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: curs, drum, mers.  
 
Traht
Traht, substantiv (învechit)
Sinonime: drum, hățaș, șleah, tract, traiect.  
 
Begheu
Begheu, substantiv (regional)
Sinonime: drum, șanț.  
 
Toltiș
Toltiș, substantiv (regional)
Sinonime: drum pietruit.  
 
Paler
Paler, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: arhitect, cantonier, caporal, conducător de șantier, contramaistru, îngrijitor de drumuri, praf de pușcă, pulbere, șef de lucrări.  
 
Nestrăbăcios
Nestrăbăcios, adjectiv (învechit)
Sinonime: (despre locuri, drumuri) de nestrăbătut, impenetrabil, inaccesibil.  
 
Strainic
Strainic, substantiv (învechit)
Sinonime: călător, drumeț, pelerin, străin, venetic.  
 
Poarnă
Poarnă, substantiv (regional)
Sinonime: curgere năvalnică, plecare (la drum), pornire, șuvoi; (țuică) frunte.  
 
Întaftorat
Întaftorat, adjectiv (regional)
Sinonime: (despre cal) gata de drum, înrăfturat.  
 
Horaiță (horaițe)
Horaiță (horaițe), substantiv (regional)
Sinonime: cale, coclaur, drum, uliță, vâlcea; (la plural) pământ neproductiv.  
 
Raimăr
Raimăr, substantiv (regional)
Sinonime: drumar, picher, (variantă) raiman.  
 
Răsbi
Răsbi, verb (învechit)
Sinonime: a ajunge la, a deschide drum, a învinge, a perfora, a răpune, a răzbate, a răzbi, a traversa, a trece, a-și croi drum.  
 
Via
Via, verb (învechit)
Sinonime: a avea viață, a dăinui, a dura, a exista, a fi (viu), a menține, a păstra, a perpetua, a persista, a rămâne, a trăi, a ține, a viețui.

Via, prepoziție
Sinonime: în direcția, pe drumul, pe ruta, prin.

Via, substantiv
Sinonime: (antichitate) drum, rută.  
 
Mărşălui
Mărşălui, verb
Sinonime: a mărșui, a merge în marș, (familiar) a face un drum lung și obositor, (familiar) a merge militărește, (familiar) a merge mult, (regional) a marșalui, (regional) a marșirui, (regional) a mărșuli.  
 
Lutărie
Lutărie, substantiv
Sinonime: depozit de lut, olărie, (regional) drum nepietruit.  
 
Răspântiaș
Răspântiaș, substantiv (învechit)
Sinonime: jandarm, paznic de drumuri, (învechit) răspânteiaș, (învechit) răspintiaș.  
 
Calea-Lactee
Calea-Lactee, substantiv articulat
Sinonime: (astronomie) Calea-Laptelui, Calea-Robilor, Drumul-Robilor.  
 
Trajetorie
Trajetorie, substantiv (învechit)
Sinonime: drum, itinerar, parcurs, rută, traiect, traiectorie, traseu, (astăzi rar) marșrut, (învechit) trajectorie, (învechit, în Moldova) șleau.  
 
Peregrinar
Peregrinar, substantiv (învechit)
Sinonime: călător, drumeț, pelerin, peregrin, pribeag.  
 
Voiaja
Voiaja, verb
Sinonime: a călători, a umbla, (învechit) a strănici, (învechit) a voiajarisi, (rar) a drumui, (variantă) (învechit) a voiagea.  
 
Furcitură
Furcitură, substantiv (regional)
Sinonime: bifurcare, bifurcație, căpiță, cruce de drum, (variantă) fărcitură, (variantă) fârcitură.  
 
Road
Road, substantiv (anglicism)
Sinonime: cale, drum.  
 
Baterist
Baterist, substantiv
Sinonime: (muzică) drummer, percuționist, (argotic) tobar.  
 
Vârtejire
Vârtejire, substantiv (învechit)
Sinonime: întoarcere (din drum), învolburare, rotire, vârtejuire, zbatere, (astronomie) vârtej, (figurat) succedare, (învechit) vârtejitură.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar