Egal
Egal, substantiv
Sinonime: seamăn, confrate, pereche.  
 
Egal (egală)
Egal (egală), adjectiv
Sinonime: deopotrivă, de o seamă, la fel, identic, de aceeaşi lungime, de aceeaşi lăţime, de aceeaşi grosime; neschimbat, statornic, invariabil, constant, neschimbător, uniform; (figurat) monoton, plictisitor, anost.  
 
Egala
Egala, verb
Sinonime: a nivela, a netezi, a uniformiza, a compensa, a contrabalansa, a cumpăni, a echilibra, a egaliza, a echivala, a ajunge; (sport) a face scorul egal.  
 
Egalabil
Egalabil, adjectiv
Sinonime: accesibil.  
 
Egalare
Egalare, substantiv
Sinonime: egalizare.  
 
Egalitar
Egalitar, adjectiv
Sinonime: colectivist, democrat, egalitarist, nivelator, socialist.  
 
Egalitarism
Egalitarism, substantiv
Sinonime: babuvism, bolșevism, colectivism, comunism, democrație socială, fourierism, marxism, Saint-Simonism, social-democrație, socialism.  
 
Egalitarist
Egalitarist, adjectiv
Sinonime: egalitar, egalizator, nivelator.  
 
Egalitate
Egalitate, substantiv feminin
Sinonime: potrivire, identitate, paritate, uniformitate; netezime, regularitate.  
 
Egaliza
Egaliza, verb
Sinonime: a ajusta, a armoniza, a echilibra, a egala, a nivela, a pondera, a stabiliza, a tara; a aplana, a aplatiza, a calandra.  
 
Egalizabil
Egalizabil, adjectiv
Sinonime: balansabil, echilibrabil, nivelabil.  
 
Egalizare
Egalizare, substantiv
Sinonime: egalare, nivelare, uniformizare.  
 
Egalizator
Egalizator, adjectiv
Sinonime: compensator, echilibrant, egalizant, nivelator.  
 
Egalmente
Egalmente, adverb (rar)
Sinonime: egal, la fel.  
 

Ajusta
Ajusta, verb
Sinonime: a adapta, a potrivi, a acomoda, a aranja, a acorda, a alinia, a combina, a regla, a egaliza.  
 
Aplana
Aplana, verb
Sinonime: a calma, a potoli, a linişti, a domoli, a stinge, a lichida, a înlătura (un conflict); (figurat) a dezamorsa (un conflict); a nivela, a egaliza.  
 
Asemenea
Asemenea, adjectiv (invariabil)
Sinonime: deopotrivă, la fel, asemănător, similar, congruent, întocmai, egal, identic.  
 
Cadenţat (cadenţată)
Cadenţat (cadenţată), adjectiv
Sinonime: ritmat, ritmic; sacadat, accentuat, punctat; în ritm egal, repetat; la interval egal, periodic, succesiv, alternativ.  
 
Echivala
Echivala, verb
Sinonime: a egala.  
 
Genial (genială)
Genial (genială), adjectiv
Sinonime: de geniu, excepţional, formidabil, fără egal, ieşit din comun.  
 
Identic (identică)
Identic (identică), adjectiv
Sinonime: aidoma, acelaşi, concordant, egal, nediferenţiat, echivalent, la fel.  
 
Identitate
Identitate, substantiv feminin
Sinonime: conformitate, consimilitudine, consubstanțialitate, echivalenţă, egalitate, similitudine, unitate, (popular) indentitate; (buletin de identitate) buletin.  
 
Inegalabil (inegalabilă)
Inegalabil (inegalabilă), adjectiv
Sinonime: incomparabil, fără egal, excepţional, deosebit.  
 
Inimitabil (inimitabilă)
Inimitabil (inimitabilă), adjectiv
Sinonime: fără egal, fără pereche, incomparabil, inegalabil, irepetabil, neasemănat, neasemuit, neimitabil, neproductibil, original, unic.  
 
Neîntrecut (neîntrecută)
Neîntrecut (neîntrecută), adjectiv
Sinonime: inegalabil, fără seamăn, fără egal.  
 
Nepereche
Nepereche, adjectiv
Sinonime: impar, fără soţ, fără egal, unic.  
 
Netezi
Netezi, verb
Sinonime: a nivela, a îndrepta, a uniformiza, a egala; a aranja, a îndrepta, a potrivi; a mângâia, a alinta, a dezmierda.  
 
Nivela
Nivela, verb
Sinonime: a netezi, a îndrepta, a uniformiza, a egala.

Nivelă, substantiv neutru
Sinonime: nivelator.  
 
Omogen (omogenă)
Omogen (omogenă), adjectiv
Sinonime: egal, nediferenţiat, unitar, identic, la fel, uniform.  
 
Paritate
Paritate, substantiv feminin
Sinonime: egalitate, echivalență; congruenţă, potrivire.  
 
Regularitate
Regularitate, substantiv feminin
Sinonime: legalitate, proporție, proporționalitate, ritm egal, ritmicitate, simetrie, uniformitate, (filozofie) lege, (învechit) regulatețe.  
 
Uniform (uniformă)
Uniform (uniformă), adjectiv
Sinonime: la fel, fără variaţii, omogen, nediferenţiat, unitar, egal, acelaşi, invariabil, identic; monoton, banal, şters, fără relief.  
 
Uniformitate
Uniformitate, substantiv feminin
Sinonime: nediferenţiere, invariabilitate, omogenitate, egalizare, monotonie; simetrie, regularitate, proporţionalitate.  
 
Unitar (unitară)
Unitar (unitară), adjectiv
Sinonime: egal, inseparabil, la fel, omogen; (regional) unitarian.  
 
Ecuaţional (ecuaţională)
Ecuaţional (ecuaţională), adjectiv
Sinonime: care implică utilizarea unei ecuații; (botanică) care implică diviziunea în două părți egale.  
 
Ecvipolar (ecvipolară)
Ecvipolar (ecvipolară), adjectiv
Sinonime: cu polaritate egală.  
 
Comparativ
Comparativ, adjectiv
Sinonime: bazat pe comparație; la fel de mare, egal, mai mare, mai mic.  
 
Comunist
Comunist, adjectiv
Sinonime: anticapitalist, bolșevic, egalitarist, marxist, pecerist, progresist, socialist, sovietic.

Comunist, substantiv
Sinonime: anticapitalist, bolșevic, pecerist, socialist, sovietic.  
 
Consimilitudine
Consimilitudine, substantiv
Sinonime: asemănare totală, conveniență, egalitate, identitate, potrivire, similitudine.  
 
Democrat
Democrat, adjectiv
Sinonime: democratic; egalitar, republican, socialist; (democrat-creştin) creştin-democrat.  
 
Democratic
Democratic, adjectiv
Sinonime: democrat, egalitar, popular, socialist.  
 
Deopotrivă
Deopotrivă, adverb
Sinonime: întocmai, în mod egal, la fel (de), fără deosebire, în aceeași măsură, aidoma.

Deopotrivă, adjectiv
Sinonime: egal, (învechit) dopotrivă.  
 
Echidistant
Echidistant, adjectiv
Sinonime: neutru, situat la distanță egală.  
 
Echidistanţă
Echidistanţă, substantiv
Sinonime: neutralitate, distanță egală.  
 
Echivalent
Echivalent, adjectiv
Sinonime: concordant, echipolent, egal, identic, omolog, sinonim.  
 
Echivalenţă
Echivalenţă, substantiv
Sinonime: analogie, asemănare, concordanţă, conformitate, corespondență, echipolență, egalitate, paritate, similitudine.  
 
Echipolență
Echipolență, substantiv
Sinonime: egalitate, echivalență.  
 
Ecuație
Ecuație, substantiv
Sinonime: ecuațiune, egalitate, formulă, relație, (la figurat) problemă dificilă.  
 
Disparitate
Disparitate, substantiv
Sinonime: lipsă de egalitate, lipsă de proporție; nepotrivire, deosebire.  
 
Isoscel
Isoscel, adjectiv
Sinonime: cu două laturi egale.  
 
Isogon
Isogon, adjectiv
Sinonime: izogon, cu unghiuri egale.  
 
Isometric
Isometric, adjectiv
Sinonime: izometric, de dimensiuni egale, de mărime egală.  
 
Omogeniza
Omogeniza, verb
Sinonime: a armoniza, a concilia, a egaliza, a face omogen, a uniformiza, (variantă) a omogeneiza.  
 
Remizare
Remizare, substantiv
Sinonime: (la șah) terminare la egalitate, terminare prin remiză.  
 
Izotermic
Izotermic, adjectiv
Sinonime: care are temperatură egală, izoterm, (variantă) isotermic.  
 
Aplatizare
Aplatizare, substantiv
Sinonime: concasare, egalizare, laminare, netezire, nivelare, uniformizare.  
 
Nivelare
Nivelare, substantiv
Sinonime: aplatizare, egalizare, făţuire, îndreptare, netezire, netezit, nivelat, orizontalizare, terasament, uniformizare, (învechit) sclivisire.  
 
Progresism
Progresism, substantiv
Sinonime: egalitarism, mutualism, socialism.  
 
Marxism
Marxism, substantiv
Sinonime: anticapitalism, antiliberalism, bolșevism, colectivism, comunism, egalitarism, leninism, maoism, marxism-leninism, materialism istoric, mutualism, socialism.  
 
Marxist
Marxist, substantiv
Sinonime: bolșevic, colectivist, comunist, egalitarist, leninist, maoist, mutualist, progresist, socialist.  
 
Paritar
Paritar, adjectiv
Sinonime: egalitar, egalitarist.  
 
Sinonim
Sinonim (sinonime), substantiv
Sinonime: alonim, corespondent, cvasi-sinonim, echivalent, egal, omolog, parafrază, substitut.

Sinonim (sinonimă), adjectiv
Sinonime: asemănător, corespunzător, cu același sens, echivalent, egal, identic, similar, sinonimic.  
 
Asemeni
Asemeni, verb
Sinonime: (învechit) a egala, a nivela.  
 
De asemenea
De asemenea, locuțiune adverbială
Sinonime: deopotrivă, fără deosebire, în mod egal, la fel, tot așa, (regional) dopotrivă, (variantă) de asemeni.  
 
Rivaliza
Rivaliza, verb
Sinonime: a aspira, a concura, a contrabalansa, a egala, a face concurență, a fi rival, a lupta pentru întâietate, a năzui, a se măsura, a sta alături de, a sta pe aceeași treaptă, a tinde ajungă.  
 
Izohiet
Izohiet, adjectiv
Sinonime: (linie imaginară) de pluviozitate egală.  
 
Izoclin
Izoclin, adjectiv
Sinonime: cu aceeași înclinație, cu pante egale, (variantă) isoclin.  
 
Regulariza
Regulariza, verb
Sinonime: a corecta, a egaliza, a normaliza, a pune în ordine, a regla, a regula, a sistematiza, a supune unor norme, (ape curgătoare) a amenaja cursul, (obiecte) a da o formă geometrică regulată.  
 
Neegalitate
Neegalitate, substantiv
Sinonime: denivelație, disparitate, disproporție, inegalitate, lipsă de egalitate.  
 
Izocron
Izocron, adjectiv
Sinonime: cu durată egală, izocronic, tautocron, (variantă) isocron, (variantă) izohron.  
 
Fellow
Fellow, substantiv
Sinonime: (cuvânt englez) camarad, coleg, egal, membru.  
 
Rivalizare
Rivalizare, substantiv
Sinonime: concurare, disputare, egalitate.  
 
Fifty-fifty
Fifty-fifty, adverb invariabil
Sinonime: în două părți egale, jumătate-jumătate, jumi-juma, pe din două, pe jumătate.  
 
Al pari
Al pari, locuțiune adverbială (învechit)
Sinonime: de aceeași valoare, la egalitate, la paritate, la valoarea nominală.  
 
Republican
Republican, adjectiv
Sinonime: democrat, egalitar; (învechit) republic, republicănesc, republicesc, respublicanicesc.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar