Despre
Despre, prepoziție
Sinonime: de, asupra, către, contra, dinspre, după, împotriva, înspre, la, spre.  
 
Despreciu
Despreciu, substantiv
Sinonime: dispreț.  
 
Despreciui
Despreciui, verb
Sinonime: a disprețui.  
 
Despreciuire
Despreciuire, substantiv
Sinonime: disprețuire.  
 
Despreciuit
Despreciuit, substantiv
Sinonime: disprețuit.  
 
Despreciuitor
Despreciuitor, substantiv
Sinonime: desprețuitor, disprețuitor.  
 
Desprejmui
Desprejmui, verb
Sinonime: a desființa împrejmuirea, a desgrădi, a despresura, a scoate gardul; (învechit) a se împrăștia.  
 
Desprejmuire
Desprejmuire, substantiv
Sinonime: desprejmuit, despresurare, (învechit) împrăștiere.  
 
Desprejmuit
Desprejmuit, adjectiv
Sinonime: despresurat, neîmprejmuit, neîngrădit, (învechit) împrăștiat.  
 
Desprejura
Desprejura, verb (regional)
Sinonime: a desprinde, a dezlega, a înlătura.  
 
Despreoţi
Despreoţi, verb
Sinonime: a caterisi, a răspopi.  
 
Despresorare
Despresorare, substantiv
Sinonime: despresurare, despresurat.  
 
Despresura
Despresura, verb
Sinonime: a debloca, a desprinde, a face înceteze presiunea, a ridica asediul, a scoate din încercuire, (variantă) a despresora.  
 
Despresurare
Despresurare, substantiv
Sinonime: (termen militar) deblocare.  
 
Despresurat
Despresurat, adjectiv
Sinonime: deblocat, despresorat, eliberat.

Despresurat, substantiv
Sinonime: despresorat, despresurare.  
 
Despreuna
Despreuna, verb
Sinonime: a despărţi, a separa.  
 
Despreunare
Despreunare, substantiv (popular)
Sinonime: (învechit și popular) despărțire, (învechit) despreunat, (învechit) dezîmpreunare.  
 
Despreunat
Despreunat, adjectiv (învechit)
Sinonime: (învechit) desfăcut, (învechit) dezîmpreunat, (popular) despărțit.

Despreunat, substantiv (învechit)
Sinonime: (învechit) despreunare, (învechit) dezîmpreunat, (popular) despărțire.  
 

Bală
Bală, substantiv feminin (popular)
Sinonime: balaur, dihanie, fiară, lighioană, monstru, vietate; (figurat; despre femeie) desfrânată, scroafă.

Bală, substantiv (învechit)
Sinonime: balot, legătură, pachet, (variantă) bal.

Bălă, substantiv (regional)
Sinonime: iubită, lele, țărancă.  
 
Către
Către, prepoziție
Sinonime: (local) asupra, înspre, la, spre, (învechit) despre, între, supra; (temporal) înspre, spre, (regional) asupra, (învechit) despre, înde; contra, împotriva, pentru.  
 
Contra
Contra, prepoziție
Sinonime: împotriva, în schimbul, pentru, în loc de, asupra, (învechit) către, despre, spre, contrar.

Contra, adverb
Sinonime: împotrivă, (învechit şi regional) potrivă.

Contra, verb
Sinonime: a contrazice; (sport) a da o contră, a se opune, a rezista.  
 
După
După, prepoziție
Sinonime: îndărătul, înapoia, în dosul; dincolo de; în urma; (popular) de pe; potrivit cu, în conformitate cu, la fel cu; ţinând seama de, având în vedere, luând în consideraţie; în raport cu, pe măsura, în proporţie cu, dinapoia, dindărătul, cu, de, peste, pentru, prin, printru, dinspre, (învechit) despre, apud.

După, adverb
Sinonime: conform, potrivit.  
 
Femeie
Femeie, substantiv feminin
Sinonime: duduie, egerie, femeiușcă, femelă, fiică a Evei, frumusețe, jumătate, megeră, muiere, muză, nană, neam, nevastă, reprezentantă a sexului frumos, tipesă, Venus, viţă, walkirie, (figurat) fustă, (figurat, despre un bărbat) mulă, (figurat) naiadă, (figurat) nimfă, (învechit și regional) fimeie, (învechit) familie, (învechit) fămeaie, (învechit) fomeie, (învechit) fumeie, (învechit) seminție (de popoare), (popular) săteancă, (popular) soție, (variantă) fămeie; (termeni afectivi) blondă, brunetă, căprioară, păpușă, porumbiță, roșcată, șatenă; (femeie de serviciu) cameristă, servantă, servitoare, subretă, (învechit) slujnică; (femeie de stradă, femeie publică) cocotă, curvă, damă, hetairă, prostituată, târfă.  
 
Hirsut (hirsută)
Hirsut (hirsută), adjectiv
Sinonime: aspru, brutal, ciufulit, deranjat, grosolan, insociabil, morocănos, mut, necomunicativ, neîngrijit, neprietenos, nesociabil, posac, posomorât, taciturn, tăcut, urâcios, ursuz, vâlvoi, zbârlit, (botanică; despre un organ) hispid.  
 
Ieşire
Ieșire, substantiv feminin
Sinonime: anulare, apariție, atac, critică violentă, decolorare, eliberare, exit, ieșitor, ieșitură, invectivă, liberare, năvală, output, plecare, plimbare, poartă, portieră, publicare, purgație, răsărire, scaun, scăpare, spălăcire, ștergere, ușă, (figurat) dezlegare, (figurat) soluție, (învechit) cheltuire, (învechit) consecință, (învechit) dispariție, (învechit) părăsire, (învechit) purgare, (învechit) rămas-bun, (învechit) rezultat, (învechit) sfârșit, (învechit; despre ființe) origine, (rar) ieșit.  
 
Îngemăna
Îngemăna, verb
Sinonime: a aduna la un loc, a amesteca, a asocia, a combina, a ingemena, a îmbina, a împreuna, a reuni, a uni strâns, (învechit; despre rumegătoare) a avea copita spintecată în două, (variantă) a îngemâna.  
 
Maleabil (maleabilă)
Maleabil (maleabilă), adjectiv
Sinonime: adaptabil, deformabil, ductil, elastic, extensibil, flasc, flexibil, moale, modelabil, plastic; (figurat; despre caracter) acomodabil, acomodant, adaptabil, ascultător, conciliant, docil, elastic, influențabil, laxist, maniabil, mlădios, plecat, suplu, supus.  
 
Ochios (ochioasă)
Ochios (ochioasă), adjectiv
Sinonime: arătos, aspectuos, chipeș, cu ochi mari, frumos; (regional, despre culori) bătător la ochi, strident, țipător.  
 
Singular (singulară)
Singular (singulară), adjectiv
Sinonime: abracadabrant, anumit, aparte, bizar, ciudat, curios, deosebit, diferit, distinct, excelent, excentric, excepțional, extraordinar, extravagant, fantasmagoric, fantezist, individual, inexplicabil, insolit, izolat, năstrușnic, neobișnuit, original, paradoxal, rar, singularizat, special, straniu, unic, (familiar) sanchiu, (figurat și familiar) fistichiu, (figurat și familiar) întors, (figurat și familiar) sucit, (figurat și familiar) trăsnit, (grecism învechit) paraxin, (învechit) ciudos, (învechit) singulariu, (învechit) singuratic, (învechit) singurit, (învechit; despre lupte) corp la corp, (Moldova) deșănțat, (popular) pidosnic, (popular) pocit, (popular) poznaș, (rar) străin, (Transilvania, Banat și Oltenia) șod.  
 
Stenic (stenică)
Stenic (stenică), adjectiv
Sinonime: fortifiant, fortificator, întăritor; (învechit, despre boli) ușor.  
 
Acrofugal (acrofugală)
Acrofugal (acrofugală), adjectiv
Sinonime: (botanică; despre frunze, flori) care se dezvoltă progresiv de la vârf spre bază.  
 
Deblocare (deblocări)
Deblocare (deblocări), substantiv feminin
Sinonime: deblocat, degajare, deschidere, desfacere, liberare, scăpare, scoatere, (termen militar) despresurare.  
 
Amfiguric
Amfiguric, adjectiv
Sinonime: (franțuzism; despre discurs) obscur, neinteligibil, confuz, neclar.  
 
Caterisi
Caterisi, verb
Sinonime: (biserică) a răspopi, (popular) a despopi, a despreoţi.  
 
Fantaza
Fantaza, verb
Sinonime: a-și imagina, a broda despre lucruri imaginate; a delira.  
 
De
De, conjuncție
Sinonime: dacă, că, încât, (învechit şi popular) cât, să, şi, când.

De, prepoziție
Sinonime: cu, după, în, pentru, ca, drept, spre, din, (învechit) pregiur, despre.

De, pronume
Sinonime: care, ce.  
 
Debloca
Debloca, verb
Sinonime: a degaja, a elibera, a slăbi; a desfunda, a curăța; (termen militar) a despresura.  
 
Deblocat
Deblocat, adjectiv
Sinonime: degajat, eliberat; curățat, desfundat; (termen militar) despresurat.

Deblocat, substantiv
Sinonime: deblocare, degajare.  
 
Despărţi
Despărţi, verb
Sinonime: a (se) desprinde, a (se) detaşa, a (se) izola, a (se) rupe, a (se) separa, a răzleţi, a divorţa, (învechit şi regional) a despreuna, (învechit) a dezuni, (rar) a (se) segrega, (învechit şi popular) a (se) deosebi, a (se) osebi, a (se) descompune, a (se) desface, a (se) divide, a (se) fracţiona, a (se) împărţi, a (se) scinda, (rar) a (se) dezalcătui, a compartimenta; a dezbina, a învrăjbi.  
 
Dinspre
Dinspre, prepoziție
Sinonime: din, după, (învechit) despre, din direcția, cam spre, spre, către, din partea.  
 
Erodat
Erodat, adjectiv
Sinonime: (geologie, geografie) degradat, distrus, ros, săpat, (regional) coptorit, (regional) coptoroşit; (medicină; despre un țesut) distrus.  
 
Găina
Găina, substantiv articulat
Sinonime: (astronomie) pleiadele.

Găina, verb
Sinonime: a-și lepăda găinațul, a se găinăța; (rar, despre oameni) a lâncezi, a boli.

Găină, substantiv
Sinonime: pălărie; (ornitologie) (regional) tiucă, (găină-sălbatică) găină-de-munte.  
 
Piscui
Piscui, verb
Sinonime: a ciripi, a piui; a orăcăi; (figurat) a vorbi cu voce subțire; (regional) a cânta din fluier; (regional, despre mămăligă) a răsufla.  
 
Stogoşat
Stogoşat, adjectiv
Sinonime: (despre oi sau despre lâna lor) stogoş; (despre căciuli) țuguiat.  
 
Scientică
Scientică, substantiv
Sinonime: scientologie, ştiinţa despre ştiinţă.  
 
Deroba
Deroba, verb
Sinonime: a se eschiva, a se sustrage, a-și declina răspunderea; (călărie) a se abate de la pistă, a se întoarce în loc; (militărie) a rupe contactul cu inamicul, a se desprinde de inamic; (medicină, despre membre) a nu mai ține, a se muia, a slăbi.  
 
Pădăit
Pădăit, adjectiv
Sinonime: (regional; despre casă) curățat, văruit.  
 
Precleți
Precleți, verb
Sinonime: (regional; despre boli) a se înrăutăți, a se agrava.  
 
Hition
Hition, adjectiv
Sinonime: (regional; despre vite) jigărit, prăpădit, slab.  
 
Izolog
Izolog, adjectiv
Sinonime: (chimie; despre corpuri) cu o compoziție analoagă.  
 
Lăcrat
Lăcrat, adjectiv
Sinonime: (regional; despre o cusătură) deschis, descusut, lărgit.  
 
Obnubilat
Obnubilat, adjectiv
Sinonime: (medicină; despre vedere, memorie) întunecat, slăbit, umbrit.  
 
Țurlu-burlu
Țurlu-burlu, adverb
Sinonime: (regional; despre păr) zbârlit.  
 
Polejnici
Polejnici, verb
Sinonime: (regional; despre terenuri) a nivela.  
 
Scociorâre
Scociorâre, substantiv
Sinonime: (regional) analizare profundă, apariție, cercetare atentă, iscare, iscodire, ivire, împrăștiere, percheziționare, răscolire, răspândire, răvășire, râcâială, râcâit, râcâitură, scoatere la lumină, scorbelire, scormoneală, scormonire, scormonit, scortelire, scotocire, scurmare, scurmătură, spionare, trezire, zgândărire; (regional) agitare, ațâțare, stârnire; (regional) agresivitate, enervare, înfuriere, răstire; (regional) născocire; (regional) înălțare, ridicare; (regional; despre oi) îmboldire, împingere, înțepare; (regional; despre vite) agitare (înainte de împreunare).  
 
Piglui
Piglui, verb
Sinonime: a călca, a netezi; (figurat; despre oameni) a-și bate joc, a zeflemisi.  
 
Pigluit
Pigluit, adjectiv
Sinonime: (regional) călcat (cu fierul de călcat); (figurat; despre oameni) fandosit, năzuros, sclifosit.  
 
Pesăcar
Pesăcar, adjectiv
Sinonime: (regional; despre pământ) nisipos.  
 
Purcoia
Purcoia, verb
Sinonime: (regional; despre fân) a strânge în purcoaie; a bogli, a copiți.  
 
Melcit
Melcit, adjectiv
Sinonime: (regional; despre vite) ciunt de un corn; șut.  
 
Împungaci
Împungaci, adjectiv
Sinonime: (regional, despre vite cornute) împungător.  
 
Pipelean
Pipelean, adjectiv
Sinonime: (regional; despre cai) cenușiu, sur.  
 
Suguşa
Suguşa, verb
Sinonime: (învechit și regional) a gâtui, a se îneca, a strangula, a sugruma; (regional; despre câini) a rupe cu colții, a sfâșia o porțiune de la gât; (învechit; figurat; despre oameni) a cere socoteală în mod violent, a încolți, a lua de gât, a trata cu asprime; (figurat; învechit; despre oameni) a bârfi, a critica; a grăbi, a presa.  
 
Cabra
Cabra, verb
Sinonime: a braca, a redresa, a se încorda, a se ridica (cu botul în sus), a urca; (în special despre cai) a se ridica în două picioare, a se ridica pe picioarele dinapoi.  
 
Coriaceu
Coriaceu, adjectiv
Sinonime: dur, ferm, obstinat, rezistent, tenace, zgârcit, (botanică; despre un organ) rezistent și elastic, (rar) tare ca o piele.  
 
Perenant
Perenant, adjectiv
Sinonime: (învechit; despre plante) peren.  
 
Milogit (milogită)
Milogit (milogită), adjectiv
Sinonime: (rar; despre voce, grai) plângăreț, plângător.  
 
Diserta
Diserta, verb
Sinonime: a argumenta, a dezvolta, a epiloga, a expune, a perora, a trata, a ține o disertație, a vorbi despre, (variantă) a dizerta.  
 
Preumbla
Preumbla, verb
Sinonime: (învechit și popular) a (se) plimba, (regional) a primbla; (figurat; despre privire) a arunca, a îndrepta.  
 
Splina
Splina, verb
Sinonime: (regional; despre vite) a i se umfla splina, a se îmbolnăvi de splină, a se însplina, a se însplinoșa, a se splini.  
 
Neciocârtit
Neciocârtit, adjectiv
Sinonime: (regional; despre oameni) grosolan, necioplit.  
 
Partitiv
Partitiv, adjectiv
Sinonime: (gramatică) cantitativ.

Părțițiv, adjectiv
Sinonime: (învechit; despre numeral) fracționar.  
 
Ursin (ursină)
Ursin (ursină), adjectiv
Sinonime: (rar; despre oameni) lat în spate.  
 
Plesiomorf
Plesiomorf, adjectiv
Sinonime: (biologie; despre organisme) cu aspect asemănător.  
 
Laciniat
Laciniat, adjectiv
Sinonime: (botanică; despre frunze, petale) cu crestături alungite, îmbucățit.  
 
Adpres
Adpres, adjectiv
Sinonime: (botanică; despre perișori) alipit de tulpină.  
 
Categorematic
Categorematic, adjectiv
Sinonime: (logică; despre termeni) complet.  
 
Plăviu
Plăviu, adjectiv (învechit și regional)
Sinonime: bălai, bălan, blond, galben, palid, (popular) plăviț, (regional; despre boi) plav.  
 
Băieți
Băieți, verb
Sinonime: (rar, despre fete) a se comporta băiețește.  
 
Politipic
Politipic, adjectiv
Sinonime: (biologie, despre specii) pleiotipic.  
 
Gamologie
Gamologie, substantiv
Sinonime: tratat despre căsătorie.  
 
Șperlui
Șperlui, verb
Sinonime: (învechit; despre rufe) a leșia, a spăla cu leșie; (regional) a distruge, a face praf.  
 
Ectotropic
Ectotropic, adjectiv
Sinonime: (biologie; despre organe) curbat în afară, ectotrop.  
 
Vestigial
Vestigial, adjectiv
Sinonime: (anatomie; despre un organ) rudimentar.  
 
Îngemănat
Îngemănat, adjectiv
Sinonime: amestecat, bifurcat, îmbinat, împerecheat, împreunat, îngenat, reunit, unit, (învechit) îngemănărat, (învechit; despre copita unui animal) despicată, (livresc) geminat, (popular) geamăn.  
 
Dezîmpreuna
Dezîmpreuna, verb (învechit)
Sinonime: (popular) a (se) despreuna.  
 
Dezîmpreunare
Dezîmpreunare, substantiv (învechit)
Sinonime: (învechit) despreunat, (popular) despreunare.  
 
Mâţesc
Mâţesc, adjectiv
Sinonime: felin, pisicesc, (regional) mâțos, (Transilvania; despre porumb) necopt.  
 
Ciontire
Ciontire, substantiv (regional)
Sinonime: amputare, ciuntire, decapitare, retezare, scurtare, tăiere, tăietură, (regional; despre mâncare și băutură) terminare, (variantă) ciontare.  
 
Cionti
Cionti, verb (regional)
Sinonime: a amputa, a ciunti, a decapita, a scurta, a tăia, (regional; despre mâncare și băutură) a (se) termina, (variantă) a cionta.  
 
Spicula
Spicula, verb
Sinonime: (învechit) a ascuți; (regional; despre graminee) a înspica.  
 
Olărit
Olărit, substantiv
Sinonime: olărie; (silvicultură) olăritură, şpronţuit.

Olărit, adjectiv
Sinonime: (învechit) cu crăpături, (învechit) scobit; (regional; despre bușteni) rotunjit la capete.  
 
Erogat
Erogat, adjectiv
Sinonime: (latinism; despre bani) cheltuit, distribuit, risipit.  
 
Frăgezire
Frăgezire, substantiv
Sinonime: fezandare, fezandat; (rar; despre piele) cosmetizare.  
 
Marină
Marină, substantiv
Sinonime: flotă, forțele navale, navigație, știința și tehnica navigației.

Marina, verb
Sinonime: a macera, a saramura; (plutărit; despre bușteni) a da de-a rostogolul, a roti o dată (pe grosime).  
 
Păpuși
Păpuși, verb (învechit și regional)
Sinonime: a dichisi, a găti, a împopoțona, a îngusta, a micșora, (regional; despre larve) a deveni nimfă, (variantă) a păpușa; (despre foile de tutun) a face păpuși, a lega în mănunchiuri.  
 
Horăi
Horăi, verb (regional)
Sinonime: a fornăi, a horcăi, a hori, a sforăi, (prin extensiune) a dormi, (rar; despre porumbei) a gânguri, (regional) a froi, (regional) a hroi.  
 
Lăcomit
Lăcomit, adjectiv
Sinonime: avid, hrăpăreț, lacom, mâncăcios, nesătul, nesățios, pofticios, profitor; (învechit; despre preț) mare.  
 
Lemnos
Lemnos, adjectiv
Sinonime: bogat în arbori, păduros, (despre fructe) pietros, (figurat) uscățiv, (regional; despre carne) tare și fibros; (figurat; despre sunete) fără rezonanță, sec.  
 
Mihoti
Mihoti, verb (regional)
Sinonime: (despre cai) a necheza, a râncheza; (la figurat; despre oameni) a chicoti, a hohoti.  
 
Steli
Steli, verb
Sinonime: (învechit) a luci, (regional; despre stele) a răsări.  
 
Trenui
Trenui, verb (regional)
Sinonime: (tehnică; despre piese) a avea joc, a juca.  
 
Vlădicesc
Vlădicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: chiriarhicesc, clerical, de vlădică, diecezan, domnesc, eparhial, episcopal, voievodal, (regional; despre cai) gras.  
 
Demonografie
Demonografie, substantiv
Sinonime: demonologie, tratat despre demoni.  
 
Scientologie
Scientologie, substantiv
Sinonime: (știința despre știință) scientică.  
 
Căcăreza
Căcăreza, verb
Sinonime: (în special despre animale) a defeca.  
 
Cornificare
Cornificare, substantiv
Sinonime: (familiar; despre femei) cornificat, încornorare.  
 
Cornificat
Cornificat, adjectiv
Sinonime: (familiar; despre soț) încornorat.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar