Acoperi
Acoperi, verb
Sinonime: a înveli, a îmbrăca, a pava; (figurat) a ascunde, a tăinui, a proteja.  
 
Acoperire
Acoperire, substantiv
Sinonime: acoperit, ascundere, astupare, îmbrăcare, închidere, înfășurare, învelire, învelit, mascare, (învechit) scut, (învechit) veșmânt, (popular) învăluire.  
 
Acoperiş
Acoperiş, substantiv
Sinonime: acoperământ, înveliş, învelitoare, (învechit şi popular) coperiş, (învechit şi regional) pocriş, (regional) haizaş, (prin Banat) astrucământ, (prin Oltenia) astrucuş.  
 
Acoperit (acoperită)
Acoperit (acoperită), adjectiv
Sinonime: ascuns, astupat, camuflat, îmbrăcat, încărcat, închis, înfășurat, înnorat, învelit, mascat, pavat, plin, protejat, tăinuit, (figurat) fals, (figurat) fățarnic, (figurat) ipocrit, (figurat) prefăcut, (învechit) învăscut, (popular) învăluit.  
 
Acoperitoare
Acoperitoare, substantiv
Sinonime: acoperământ, faţă, învelitoare.  
 
Acoperitor
Acoperitor, adjectiv
Sinonime: asigurător, ocrotitor, protector, tectiform.  
 
Acoperitură
Acoperitură, substantiv (învechit)
Sinonime: acoperire.  
 

Ascuns (ascunsă)
Ascuns (ascunsă), adjectiv
Sinonime: dosit, pitulat, tăinuit, secret; nedescoperit, necunoscut; enigmatic, misterios, închis, izolat; acoperit, camuflat, clandestin, mascat, ocult, travestit, voalat.  
 
Asigura
Asigura, verb
Sinonime: a (se) convinge, a (se) încredința, a acoperi, a amara, a arima, a cala, a consolida, a contracta o asigurare, a fixa, a fortifica, a garanta, a proteja, a-și lua toate măsurile de precauție, (învechit) a (se) asiguripsi, (învechit) a (se) pliroforisi, (învechit) a (se) siguripsi, (învechit) a adeveri, (învechit) a încrede, (învechit) a sigura.  
 
Astupa
Astupa, verb
Sinonime: a acoperi, a înfunda, a închide, a bloca, a pune dop, a obtura; a zidi.  
 
Aşterne
Aşterne, verb
Sinonime: a întinde, a acoperi, a răspândi, a împrăştia, a pune.  
 
Badijona
Badijona, verb
Sinonime: a unge, a acoperi.  
 
Bătuci
Bătuci, verb
Sinonime: a bate bine, a bătători, a face se bătucească, a îndesa, a pilona, a presa, a se acoperi cu bătături, a se îngroșa, a tăpși, a transforma în bătătură; (despre fructe) a se înmuia, a se lovi, a se vătăma, a se zdrobi.  
 
Boi
Boi, verb
Sinonime: a se sulemeni, a acoperi cu vopsea, a se vopsi, a se farda, a se ruja, a se rumeni, a se drege, a se machia, a se grima, a se picta, a se colora.  
 
Camufla
Camufla, verb
Sinonime: a (se) ascunde, a (se) deghiza, a (se) masca, a (se) acoperi, a (se) disimula, a (se) preface.  
 
Capac
Capac, substantiv neutru
Sinonime: acoperitoare, înveliș, crustă, carapace.  
 
Capota
Capota, verb
Sinonime: a se răsturna, a se rostogoli, a se da de-a rostogolul, a se prăbuşi; (figurat) a rata, a pierde, a eşua.

Capotă, substantiv
Sinonime: acoperiș pliabil; mantou; prezervativ.  
 
Carapace
Carapace, substantiv feminin
Sinonime: crustă, carcasă, capac, acoperitoare, înveliş.  
 
Carcasă
Carcasă, substantiv feminin
Sinonime: înveliş, acoperitoare, crustă, carapace; schelet, cadru, osatură.  
 
Cauţiune
Cauţiune, substantiv feminin
Sinonime: acoperire, asigurare, aval, depozit, fidejusiune, fidejusor, gaj, garant, garanţie, ipotecă, (învechit) adeverință, (învechit) cauționământ, (învechit) platnic, (învechit) sodăș, (popular) chezaș, (popular) chezășie, (rar) cauționament, (variantă) cauție.  
 
Căptuși
Căptuși, verb
Sinonime: a acoperi, a izola; a îndesa, a tixi; (familiar) a pune mâna, a prinde, a căpui, a înşfăca; (reflexiv) a se alege cu ceva, a se căpătui, a obţine, a dobândi; (figurat) a bate, a snopi, a stâlci.  
 
Cocoloşi
Cocoloşi, verb
Sinonime: a (se) face cocoloş, a (se) strânge ghem, a (se) mototoli, a (se) face boţ, a (se) boţi, a (se) ghemui; a ascunde, a muşamaliza, a trece cu vederea, a acoperi (greşelile); a răsfăţa, a răzgâia, a cocoli, a alinta; a (se) înveli, a (se) înfăşura, a (se) încotoşmăna, a (se) înfofoli.  
 
Comănac
Comănac, substantiv neutru
Sinonime: acoperământ, acoperiș, capac, căciulă, pălărie, potcap; creangă, ramură; (variante) comanac, cumănac, cămănac.  
 
Crustă
Crustă, substantiv feminin
Sinonime: carapace, carcasă, capac, acoperitoare, înveliş.  
 
Domiciliu
Domiciliu, substantiv neutru
Sinonime: locuinţă; (figurat) acoperiș, adăpost, adresă, casă, rezidență.  
 
Eclipsa
Eclipsa, verb
Sinonime: a întuneca, a acoperi, a umbri, a pune în umbră, a lăsa în umbră; (figurat) a întrece, a depăşi, a lăsa în urmă.

Eclipsă, substantiv feminin
Sinonime: întunecime, întuneric, umbră, beznă, obscuritate.  
 
Fată
Fată, substantiv feminin
Sinonime: copilă, (învechit şi regional) pruncă, fecioară, fiică, tânără, virgină, duduie, domnișoară; (fată mare) femeie nemăritată; (fată în casă) servitoare; (astronomie) (fata-mare) lebăda; (fata morgana) (popular) apa-morţilor.

Față, substantiv feminin
Sinonime: chip, figură, obraz, mutră, înfățișare, aspect; culoare, nuanță; pagină; fizionomie, oval, profil, (la plural) ochi, persoană; avers; recto; fațadă; acoperitoare, învelitoare; (față de masă) masă, peșchir, pânzătură, (regional) măsai, mesală, mesanică, (Banat și Transilvania) măsar, măsăriță, (Banat) măsarnică, (Transilvania și Maramureș) măsoaie; (prin Transilvania și Maramureș) sac, (prin Transilvania) tăbuieț; suprafață; personaj, vopsea; (botanică) (fața-mâței) sugel alb, tapoșnic, urzică moarță; (locuțiune) (a fi de față) a fi prezent, a asista.

Făta, verb
Sinonime: a naște, a face (pui), a da viață, (prin Transilvania) a pui.

Fâță, substantiv
Sinonime: (ihtiologie) baboi, plevușcă, zvârlugă; fufă.  
 
Geamlâc
Geamlâc, substantiv neutru (învechit)
Sinonime: balcon acoperit, verandă, (învechit) sacnasiu, (rar) vitraj.  
 
Invada
Invada, verb
Sinonime: a năvăli, a cotropi, a călca, a da peste; (figurat) a cuprinde, a acoperi, a copleşi.  
 
Îmbrăca
Îmbrăca, verb
Sinonime: a-şi pune haina; a înveşmânta; a înveli, a acoperi.  
 
Îmbrobodi
Îmbrobodi, verb
Sinonime: a acoperi cu o broboadă, (Transilvania) a se încârpui; (figurat) a (se) acoperi ca într-un văl, a (se) învălui, a acoperi cu un văl, a înconjura din toate părțile; (figurat) a bălmăji, a captiva, a duce cu vorba, a încălța, a înşela, a minţi, a păcăli, a seduce.  
 
Îneca
Îneca, verb
Sinonime: a scufunda, a inunda; (figurat) a copleşi, a înăbuşi, a acoperi; a sufoca, a asfixia; (figurat) a podidi plânsul.  
 
Înnegura
Înnegura, verb
Sinonime: a întuneca, a înceţioşa, a (se) acoperi; (figurat) a (se) posomorî, a (se) întrista, a deveni melancolic.  
 
Înnora
Înnora, verb
Sinonime: a se acoperi de nori, a se întuneca, a se învolbura; a se umple de probleme.  
 
Învălui
Învălui, verb
Sinonime: a acoperi, a înveli, a înfăşura.  
 
Înveli
Înveli, verb
Sinonime: a acoperi, a pune peste, a învălui.  
 
Înveliş
Înveliş, substantiv neutru
Sinonime: învelitoare; acoperiş, acoperământ.  
 
Masca
Masca, verb
Sinonime: a ascunde, a tăinui, a acoperi, a camufla, a deghiza, a disimula, a travesti.

Mască, substantiv feminin
Sinonime: machiaj, grimă, fard, cremă; înfăţişare, aspect, aparenţă, expresie, faţă, mină.  
 
Muşuroi
Muşuroi, substantiv neutru
Sinonime: cuib, furnicar, mogâldeață, moviliță, ridicătură de pământ, (mușuroi înierbat) marghilă, (regional) măguiață; cârtiță, sobol; (variante) moșinoi, moșoroi, moșunoi.

Muşuroi, verb
Sinonime: a acoperi cu pământ, a face mușuroi, a grămădi, a îmbulzi, a îndesa, a înghesui, a îngrămădi, (variantă) a moșoroi.  
 
Năvăli
Năvăli, verb
Sinonime: a tăbărî, a se năpusti, a da năvală, a asalta, a da buzna, a ataca, a invada, a cotropi, a călca; a se revărsa, a inunda, a se răspândi, a năpădi, a acoperi, a îneca, a împânzi; a țâşni, a izbucni, a răbufni; a se repezi, a se azvârli, a se arunca; a se îmbulzi, a se înghesui, a se îngrămădi, a se îndesa, a se aglomera.  
 
Obloji
Obloji, verb
Sinonime: a bandaja, a îngriji, a fomenta, a lega, a pansa, a pune comprese, a purta de grijă, a trata; a (se) acoperi, a (se) îmbodoli, a (se) îmbrobodi, a (se) încotoşmăna, a (se) înfofoli, a (se) înveli, a se îmbrăca gros; (variantă) a îmbloji.  
 
Obtura
Obtura, verb
Sinonime: a astupa, a închide, a acoperi, a înfunda.  
 
Opac (opacă)
Opac (opacă), adjectiv
Sinonime: întunecat, netransparent; acoperit; (figurat) mărginit, obtuz, incult, redus.  
 
Oxida
Oxida, verb
Sinonime: a acoperi cu oxid, a galvaniza, a oxigena, a rugini, a supraoxida, (popular) a cocli.  
 
Paravan
Paravan, substantiv neutru
Sinonime: perete, despărţire; adăpost, camuflaj; (figurat) alibi, pretext, acoperire.  
 
Pardosi
Pardosi, verb
Sinonime: a podi, a duşumi, a parcheta; a căptuşi, a acoperi.  
 
Proteja
Proteja, verb
Sinonime: a ocroti, a sprijini, a apăra, a ajuta; a favoriza, a păzi, a feri; a acoperi, a părtini.  
 
Spuzi
Spuzi, verb
Sinonime: a se acoperi de (ceva), a se umple de (ceva).  
 
Tăinui
Tăinui, verb
Sinonime: a acoperi, a ascunde, a dosi, a mistui, a nu lăsa se știe, a păstra o taină, a ține în taină, a ține secret, (figurat) a înăbuşi; (popular) a conversa, a discuta, a flecări, a îndruga, a pălăvrăgi, a sporovăi, a sta de vorbă, a sta la taifas, a tăifăsui, a trăncăni.  
 
Pavat (pavată)
Pavat (pavată), adjectiv
Sinonime: acoperit (cu pavaj), pietruit.  
 
Pietruit (pietruită)
Pietruit (pietruită), adjectiv
Sinonime: acoperit cu piatră, pavat, (regional) pietreluit.  
 
Acoperământ
Acoperământ, substantiv
Sinonime: acoperiș, adăpost, capac, căciulă, comănac, înveliș, învelitoare, pălărie, potcap, (învechit și popular) coperiș, (învechit și popular) pocrov, (învechit și regional) pocriș, (învechit) acopereală, (învechit) pocrovăț, (învechit) pocroveață, (învechit) tombateră, (învechit) tompateră, (popular) coperemânt, (prin Banat) astrucământ, (prin Oltenia) astrucuș, (regional) haizaș, (variantă) acoperemânt.  
 
Aplicat
Aplicat, adjectiv
Sinonime: practic; acoperit, suprapus, lipit, placat.  
 
Ascundere
Ascundere, substantiv
Sinonime: ascuns, dosire, (popular) pitire, pitulare; băgare; acoperire; mascare, voalare, tăinuire.  
 
Astupare
Astupare, substantiv
Sinonime: obturaţie; acoperire, închidere; obliteraţie.  
 
Astupat
Astupat, adjectiv
Sinonime: înfundat; acoperit, închis.

Astupat, substantiv
Sinonime: obturaţie.  
 
Camuflat
Camuflat, adjectiv
Sinonime: acoperit; secret; disimulat.  
 
Acotropiş
Acotropiş (acotropişuri), substantiv neutru (Banat)
Sinonime: acoperiș.  
 
Astruca
Astruca, verb (învechit și regional)
Sinonime: a (se) acoperi, a (se) înfășura, a (se) înveli, a îngropa, a înhuma, a înmormânta, a se azvârli (pe cal), a se culca.  
 
Coperi
Coperi, verb
Sinonime: a acoperi, a îmbrăca, a înfăşura, a înveli.  
 
Coperiş
Coperiş, substantiv
Sinonime: acoperământ, acoperiş, înveliş, învelitoare.  
 
Emaila
Emaila, verb
Sinonime: a glazura, a smălţui, a acoperi cu email.  
 
Emailat
Emailat, adjectiv
Sinonime: acoperit cu email, glazurat, smălţuit, (rar) smălţat.  
 
Blinda
Blinda, verb
Sinonime: a cuirasa, a acoperi cu blindaj, a (se) proteja; (la figurat) a imuniza, a indura.  
 
Ancrasa
Ancrasa, verb
Sinonime: a se acoperi de impurități, a se încărca cu reziduuri, a (se) umple de grăsime, a deveni gras, a face devină gras, a (se) murdări, a se îmbâcsi.  
 
Grafita
Grafita, verb
Sinonime: a acoperi cu grafit, a adăuga grafit; a transforma în grafit.  
 
Haizaş
Haizaş, substantiv
Sinonime: acoperământ, acoperiş, înveliş, învelitoare.

Hăizaș, substantiv (regional)
Sinonime: acoperiș, (variantă) haizaș.  
 
Anroba
Anroba, verb
Sinonime: a acoperi cu un strat protector, a îngloba.  
 
Morn
Morn, adjectiv
Sinonime: abătut, acoperit, întunecat, posomorât, sumbru.  
 
Gudrona
Gudrona, verb
Sinonime: a acoperi cu gudron, a asfalta, a cătrăni, a feri de putrezire, a macadamiza.  
 
Gudronat
Gudronat, adjectiv
Sinonime: acoperit cu gudron, cătrănit.  
 
Tăblui
Tăblui, verb
Sinonime: (construcții) a acoperi cu tablă.  
 
Mâli
Mâli, verb
Sinonime: a acoperi cu mâl, a se înnămoli, a umple de mâl, (figurat) a defaima, (regional) a moli, (regional) a muli.  
 
Mâlit
Mâlit, adjectiv
Sinonime: acoperit cu mâl, împotmolit, plin de mâl, (regional) molit, (regional) mulit.  
 
Păduros
Păduros, adjectiv
Sinonime: acoperit cu păduri, bogat în păduri, împădurit.  
 
Păianjeni
Păianjeni, substantiv la plural
Sinonime: pânză de păianjen, păienjeniș.

Păianjeni, verb
Sinonime: a se întuneca, a se acoperi de ceață; a (se) împăienjeni.  
 
Păienjenit
Păienjenit, adjectiv
Sinonime: acoperit cu păienjeniș, împăienjenit, încețoșat, înnegurat, lipsit de claritate, tulbure.  
 
Portbagaj
Portbagaj, substantiv
Sinonime: fileu, (portbagaj de acoperiş) galerie.  
 
Puiezi
Puiezi, verb
Sinonime: a acoperi, a încărca, a înmulţi, a prăsi, a procrea, a reproduce, a umple.  
 
Furnirui
Furnirui, verb
Sinonime: a acoperi cu furnir, a placa.  
 
Mucigăi
Mucigăi, verb (regional)
Sinonime: a (se) mucegăi, a (se) mucezi, a deveni muced, a prinde mucegai, a se acoperi cu mucegai, (Oltenia) a (se) sfoiegi, (regional) a (se) mucegăia, (regional) a (se) mucigăia, (regional) a (se) mucuri.  
 
Negri
Negri, verb
Sinonime: (învechit și popular) a (se) acoperi (de nori), a (se) bronza, a (se) înnegri, a (se) murdări; (figurat) a defăima, a denigra, a ponegri.  
 
Acoperemânt
Acoperemânt, substantiv
Sinonime: acoperământ, acoperiș, camilafcă, înveliș, învelitoare, (învechit) acoperimânt, (învechit și popular) coperiș, (învechit și popular) pocrov, (învechit și regional) pocriș, (învechit) pocrovăț, (învechit) pocroveață, (popular) coperemânt, (prin Banat) astrucământ, (prin Oltenia) astrucuș, (regional) haizaș.  
 
Submerge
Submerge, verb
Sinonime: a acoperi cu apă, a băga complet într-un lichid, a inunda, a scufunda; (figurat) a copleși, a invada, a năpădi.  
 
Măşcat
Măşcat, adjectiv
Sinonime: bombat, gros, mare, plin, (regional) măzărat, (variantă) mașcat.

Mascat, adjectiv
Sinonime: acoperit, camuflat, costumat, deghizat, disimulat, secret, travestit, (învechit) măscuit.  
 
Pocriş
Pocriş, substantiv
Sinonime: (regional) acoperământ, acoperiș, capac, cergă, coviltir, înveliș, învelitoare; (regional) gura vârșii, vârșog; (regional) lapte acru, pocreală.  
 
Învăscut
Învăscut, adjectiv
Sinonime: (învechit) acoperit, echipat, îmbrăcat, înfășurat, învelit, înveșmântat.  
 
Învelitoare
Învelitoare, substantiv
Sinonime: acoperământ, acoperiș, acoperitoare, cergă, copertă, cuvertură, față, îmbrăcăminte, înveliș, ogheal, pătură, poneavă, procov, procoviță, scoarță, strai, țoală, țol, velință, (învechit și popular) coperiș, (învechit) învelitură, (învechit și regional) pocriș, (învechit și regional) tartaj, (popular) plocat, (prin Banat) astrucământ, (prin Moldova și Bucovina) prostire, (prin Oltenia) astrucuș, (regional) haizaș, (regional) lăicer, (regional) tablă, (Transilvania) verincă, (variantă) învălitoare.  
 
Învăluire
Învăluire, substantiv
Sinonime: acoperire, încercuire, înfăşurare, învelire, învelit, învolburare, vârtej, (figurat) revărsare; (figurat) frământare, tulburare.  
 
Mărtăci
Mărtăci, verb (învechit și regional)
Sinonime: a propti cu martaci, a pune bârne la acoperiș, a pune martaci (stâlpi) la bordei.  
 
Mușamalizare
Mușamalizare, substantiv
Sinonime: acoperire, camuflare, cocoloșire, disimulare, mascare.  
 
Mascare
Mascare, substantiv
Sinonime: acoperire, ascundere, camuflare, deghizare, disimulare, domino, simulare, tăinuire.  
 
Copertină
Copertină, substantiv
Sinonime: acoperiș, acoperitoare, copertă.  
 
Coperto
Coperto, adverb
Sinonime: (muzică) acoperit, în surdină, închis.  
 
Îmbrobodire
Îmbrobodire, substantiv
Sinonime: acoperire, îmbrobodeală, îmbrobodit, învăluire; (figurat) aburire, înșelare, păcălire, vrăjire.  
 
Înfășa
Înfășa, verb
Sinonime: a acoperi strâns de jur împrejur, a bandaja, a înfășura (în scutece), a înveli (strâns) cu o fașă (cu un bandaj), a lega, a pansa; (variante) a fașa, a înfășia, a înfășuia.  
 
Îmbrobodit
Îmbrobodit, adjectiv
Sinonime: acoperit, încârpuit; (figurat) amăgit, înșelat, păcălit.  
 
Înnorare
Înnorare, substantiv
Sinonime: acoperire cu nori, înnourare, întunecare; (la figurat) întristare, mâhnire, posomoreală, tristețe.  
 
Afumare
Afumare, substantiv
Sinonime: acoperire cu un strat de fum, afumat, afumătură, descântare (cu fum), expunere la fum, înnegrire (de fum), (popular și familiar) îmbătare, (tehnică) întunecare.  
 
Balasta
Balasta, verb
Sinonime: a acoperi cu balast, a încărca cu balast, a lesta.  
 
Decoperta
Decoperta, verb
Sinonime: a descoperta, a desface un element acoperitor (dintr-o construcție), a dezveli un zăcământ, a lipsi de acoperiș.

Decopertă, substantiv
Sinonime: decopertare, (variantă) descopertă.  
 
Păjuri
Păjuri, verb
Sinonime: a acoperi cu pete colorate, a împestrița, a smălțui.  
 
Musculă
Musculă, substantiv
Sinonime: (mașină de război) acoperiș mobil de apărare.  
 
Gazona
Gazona, verb
Sinonime: a acoperi cu gazon, a așterne gazon, a regazona.  
 
Gazonare
Gazonare, substantiv
Sinonime: acoperire cu gazon, regazonare.  
 
Perdelui
Perdelui, verb
Sinonime: a acoperi, a învălui.  
 
Înrăfturat
Înrăfturat, adjectiv (regional)
Sinonime: (despre cai) acoperit cu rafturi, cu hamurile puse, (variantă) înrafturat, (variantă) întrafturat.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar