Străin
Străin, substantiv
Sinonime: apatrid, emigrant, heimatlos, imigrant, pribeag, refugiat, rezident, turist, venetic, (în Grecia antică) metec, (învechit) curbet, (învechit) nemernic, (învechit) varvar, (învechit) venit, (învechit) venitură, (popular) strein, (prin Banat) avenitură, (slavonism învechit) proidit.  
 
Străin (străină)
Străin (străină), adjectiv
Sinonime: alogen, alohton, apatrid, bizar, ciudat, curios, depărtat, emigrant, excentric, exotic, exterior, extern, extravagant, extrinsec, fantasmagoric, fantezist, heterogen, indiferent, inexplicabil, inexplorat, insolit, izolat, înstrăinat, năstrușnic, necunoscut, nenațional, neobișnuit, neromânesc, original, paradoxal, pribeag, pripășit, refugiat, rezident, singular, stingher, straniu, venetic, (figurat) dezrădăcinat, (învechit) nemernic, (învechit) varvar, (învechit) venit, (popular) strein, (slavonism învechit) proidit.  
 
Străina
Străina, verb (învechit și regional)
Sinonime: a (se) înstrăina.  
 
Străinar
Străinar, substantiv
Sinonime: (argou) străin.  
 
Străinare
Străinare, substantiv
Sinonime: înstrăinare, înstrăinat, înstreinare.  
 
Străinaș
Străinaș, adjectiv și substantiv
Sinonime: străin, (popular) străinel, (popular) streinel, (variantă) strinaș.  
 
Străinat
Străinat, adjectiv (regional)
Sinonime: înstrăinat, înstreinat.  
 
Străinătate
Străinătate, substantiv
Sinonime: exil, exilare, pribegie, surghiun, surghiunire, (învechit) streinătate, (învechit) strinitate.  
 
Străinatic
Străinatic, adjectiv (învechit)
Sinonime: străin, venetic, (variantă) străinatec, (variantă) streinatic.  
 
Străinel
Străinel, adjectiv (popular)
Sinonime: străin, (variantă) streinel.  
 
Strainic
Strainic, substantiv (învechit)
Sinonime: călător, drumeț, pelerin, străin, venetic.  
 
Străinime
Străinime, substantiv
Sinonime: lume străină, străinătate.  
 
Străinior
Străinior, adjectiv
Sinonime: străin, străinel; (variante) străior, streinior, streior, striior.  
 
Străinism
Străinism, substantiv
Sinonime: (lingvistică) barbarism, cuvânt de jargon.  
 

Devize
Devize, substantiv feminin la plural
Sinonime: monede străine, cecuri, cambii, hârtii de valoare.  
 
Exil
Exil, substantiv neutru
Sinonime: surghiun, surghiunire, exilare, pribegie, (astăzi rar) proscriere, proscripţie, (învechit) străinătate, surghiunie, surgunlâc, urgie, zatocenie.  
 
Exterior (exterioară)
Exterior (exterioară), adjectiv
Sinonime: extern, străin, vizibil.  
 
Extern (externă)
Extern (externă), adjectiv
Sinonime: exterior, din afară, străin.  
 
Inexplicabil (inexplicabilă)
Inexplicabil (inexplicabilă), adjectiv
Sinonime: abracadabrant, anormal, bizar, ciudat, curios, de neexplicat, enigmatic, excentric, extravagant, fantasmagoric, fantezist, ieșit din comun, incomprehensibil, ininteligibil, insolit, irațional, misterios, năstrușnic, neexplicabil, neînțeles, neobișnuit, original, paradoxal, singular, straniu, (familiar și figurat) fâstichiu, (familiar și figurat) întors, (familiar și figurat) sucit, (familiar și figurat) trăsnit, (familiar) sanchiu, (figurat) impenetrabil, (grecism învechit) paraxin, (învechit) ciudos, (Moldova) deșănțat, (popular) pidosnic, (popular) pocit, (popular) poznaș, (rar) străin, (Transilvania, Banat și Oltenia) șod.  
 
Înstrăina
Înstrăina, verb
Sinonime: a aliena, a emigra, a expatria, a fura, a lua pe ascuns și pe nedrept, a pierde afecțiunea, a pleca, a pribegi, a se depărta, a se dezrădăcina, a se exila, a se îndepărta (sufletește), a străina, a sustrage, a transmite (prin vânzare) un drept, a-şi însuşi, a-și părăsi familia, a-și părăsi locul de naștere, a-și părăsi locul de reședință, (variantă) a (se) înstreina.  
 
Plagia
Plagia, verb
Sinonime: a copia, a fura, a lua, a prelua un text străin.  
 
Pribegi
Pribegi, verb
Sinonime: a emigra, a fi pribeag, a fugi, a hoinări, a peregrina, a rătăci, a se duce prin străini, a se exila, a se expatria, a se refugia, a trăi în pribegie, a umbla de colo până acolo, a vagabonda, (învechit) a băjenări, (învechit) a băjeni, (învechit) a prebegi, (învechit) a pribăgi, (învechit) a pribeji, (învechit) a pripăgi, (învechit) a pripăji, (învechit) a se înstrăina, (prin Moldova) a bădădăi, (regional) a horhăi.  
 
Pribegie
Pribegie, substantiv feminin
Sinonime: emigrare, emigraţie, exil, exilare, expatriere, fugă, hoinăreală, pribegire, proscriere, proscripție, rătăcire, refugiu, surghiun, surghiunire, vagabondaj, vagabondare, (învechit) băjenărie, (învechit) băjenărit, (învechit) băjenie, (învechit) băjenire, (învechit) băjenit, (învechit) haiducie, (învechit) înstrăinare, (învechit) străinătate, (învechit) surghiunie, (învechit) surgunlâc, (învechit) urgie, (învechit) zatocenie, (regional) pribăgie.  
 
Singular (singulară)
Singular (singulară), adjectiv
Sinonime: abracadabrant, anumit, aparte, bizar, ciudat, curios, deosebit, diferit, distinct, excelent, excentric, excepțional, extraordinar, extravagant, fantasmagoric, fantezist, individual, inexplicabil, insolit, izolat, năstrușnic, neobișnuit, original, paradoxal, rar, singularizat, special, straniu, unic, (familiar) sanchiu, (figurat și familiar) fistichiu, (figurat și familiar) întors, (figurat și familiar) sucit, (figurat și familiar) trăsnit, (grecism învechit) paraxin, (învechit) ciudos, (învechit) singulariu, (învechit) singuratic, (învechit) singurit, (învechit; despre lupte) corp la corp, (Moldova) deșănțat, (popular) pidosnic, (popular) pocit, (popular) poznaș, (rar) străin, (Transilvania, Banat și Oltenia) șod.  
 
Stingher (stingheră)
Stingher (stingheră), adjectiv
Sinonime: izolat, răzleţ, singur, singuratic, dezorientat, străin; desperecheat.  
 
Surghiuni
Surghiuni, verb
Sinonime: a alunga, a depărta, a deporta, a exila, a goni, a izgoni, a îndepărta, a ostraciza, a proscrie, a sili trăiască printre străini, a trimite în surghiun, (învechit) a urgisi, (livresc) a relega.  
 
Venetic
Venetic, substantiv (și adjectiv)
Sinonime: fugarnic, intrus, liftă, peregrin, pribeag, pripășit, străin, (Banat) lăturinț, (învechit și regional) tăișpin, (învechit) curbet, (învechit) haimana, (învechit) iabangiu, (învechit) nemernic, (învechit) nimerit, (învechit) prișleț, (învechit) proidit, (învechit) stranic, (învechit) străinic, (învechit) venețian, (învechit) venitură, (Oltenia) limboată, (prin Banat) avenitură, (regional) agest, (regional) avaniță, (regional) bengulaș, (regional) bulbac, (regional) ciorofoi, (regional) ciorofor, (regional) leopârdac, (regional) leopotaie, (regional) rahotă, (regional) vinitură, (Transilvania) proditură; (variante) (învechit și regional) venitic, (învechit și regional) vinetic, (regional) vânătic, (regional) vinitic.  
 
Barbarism
Barbarism, substantiv
Sinonime: (rar) străinism.  
 
Călător
Călător, substantiv
Sinonime: aventurier, drumeț, estivant, excursionist, globe-trotter, pasager, pelerin, sezonist, trecător, turist, vagabond, vizitator, voiajor, (învechit) peregrinoman, (învechit) promenor, (învechit) strainic, (regional) drumaș, (regional) drumătoriu, (Transilvania) drumar.  
 
Avaniţă
Avaniță, substantiv (regional)
Sinonime: aventurier, intrus, om fără căpătâi, pierde-vară, străin, venetic.  
 
Import
Import, substantiv
Sinonime: (economie) totalitatea mărfurilor importate de o țară; (expresie) (de import) împrumutat, care este importat, (figurat) străin de realitățile locale.  
 
Importat
Importat, adjectiv
Sinonime: adus din străinătate, introdus, transportat, expediat; preluat, împrumutat.  
 
Exportat
Exportat, adjectiv
Sinonime: trimis în străinătate, vândut, expediat, transportat, trimis.  
 
Curbet
Curbet, substantiv
Sinonime: străin, venetic.  
 
Dezrădăcinat
Dezrădăcinat, adjectiv
Sinonime: înstrăinat, străin.  
 
Prodit
Prodit, adjectiv
Sinonime: înstrăinat, străin, pribeag; nevoiaș.  
 
Bitang
Bitang, substantiv
Sinonime: străin; vagabond, ştrengar; bastard, copil nelegitim.  
 
Alohton
Alohton, adjectiv
Sinonime: străin, imigrat.  
 
Naturaliza
Naturaliza, verb
Sinonime: a aclimatiza, a adopta, a introduce, (învechit) a (se) indigena, a (se) împământeni, a (se) naţionaliza; a acorda unui străin cetățenia.  
 
Varvar
Varvar, adjectiv
Sinonime: barbar, primitiv, sălbatic, străin.  
 
Pripăşit
Pripăşit, adjectiv
Sinonime: aciuat, oploşit, străin.  
 
Străvesti
Străvesti, verb
Sinonime: a (se) deghiza, a (se) îmbrăca cu haine străine, a (se) travesti; (figurat) a interpreta greșit, a interpreta rău, a denatura.  
 
Outsider
Outsider, substantiv
Sinonime: declasat, străin; (sport) concurent, echipă, pretendent, sportiv.  
 
Novicism
Novicism, substantiv
Sinonime: cuvânt nou, împrumut lexical recent, neologism, străinism.  
 
Xenofilie
Xenofilie, substantiv
Sinonime: anglomanie, cosmopolitism, deschidere de spirit, dragoste față de tot ce este străin, snobism, xenomanie.  
 
Liude
Liude, substantiv
Sinonime: (învechit) codaș, individ, pedestru, persoană; birnic, contribuabil, scutelnic, străin scutit de dări, subiect impozabil; (variante) liudă, ludă, lude.  
 
Neautohton
Neautohton, adjectiv
Sinonime: străin, venetic.  
 
Etranjer
Etranjer, adjectiv (franțuzism)
Sinonime: alogen, exterior, extrinsec, importat, străin.  
 
Surghiunire
Surghiunire, substantiv (învechit)
Sinonime: alungare, deportare, exil, exilare, gonire, izgonire, ostracizare, pribegie, proscriere, proscripție, relegare, relegație, surghiun, (învechit) străinătate, (învechit) surghiunie, (învechit) surgunlâc, (învechit) urgie, (învechit) zatocenie.  
 
Înstrăinat
Înstrăinat, adjectiv
Sinonime: alienat, depărtat, exilat, expatriat, izolat, îndepărtat, neospitalier, neprietenos, neprimitor, plecat de acasă, străin, (figurat) dezrădăcinat, (variantă) înstreinat.

Înstrăinat, substantiv
Sinonime: înstrăinare, (variantă) înstreinat.  
 
Prișleț
Prișleț, substantiv (învechit)
Sinonime: pribeag, proidit, străin, vagabond, venetic.  
 
Avenitură
Avenitură, substantiv (regional)
Sinonime: străin, venetic, (variantă) avânătură.  
 
Venitură
Venitură, substantiv (învechit)
Sinonime: străin, venetic, (prin Banat) avenitură; viitură.  
 
Stranic
Stranic, adjectiv și substantiv (învechit)
Sinonime: hoinar, pelerin, pribeag, rătăcitor, străin, vagabond, venetic.

Stranic, substantiv (învechit)
Sinonime: oaspete, (învechit) oaspe.  
 
Dandăroaie
Dandăroaie, substantiv (regional)
Sinonime: nemțoaică, străină, (variantă) dăndăroaie.  
 
Înstrăinătate
Înstrăinătate, substantiv (învechit)
Sinonime: ședere în străinătate, (variantă) înstreinătate.  
 
Strein
Strein, substantiv (popular)
Sinonime: străin.  
 
Streinătate
Streinătate, substantiv (popular)
Sinonime: străinătate.  
 
Streinel
Streinel, adjectiv
Sinonime: străin, străinel.  
 
Striinătate
Striinătate, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: străinătate.  
 
Strinătate
Strinătate, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: străinătate.  
 
Sudit
Sudit, substantiv (învechit)
Sinonime: supus străin, (învechit și depreciativ) târtan, (învechit și regional) podan.  
 
Zânitură
Zânitură, substantiv (regional)
Sinonime: străin, venetic; (variante) dzânitură, vinitură, zinitură.  
 
Iabangiu
Iabangiu, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: străin, venetic.  
 
Limboată
Limboată, substantiv (Oltenia)
Sinonime: dușman, liftă, străin, venetic, (variantă) limboață.  
 
Vinitură
Vinitură, substantiv (regional)
Sinonime: străin, venetic.  
 
Xenism
Xenism, substantiv
Sinonime: (lingvistică) împrumut, străinism.  
 
Alotriu
Alotriu, adjectiv
Sinonime: diferit, divers, străin.  
 
Extraneu
Extraneu, adjectiv
Sinonime: din afară, exterior, străin.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar