Coadă
Coadă, substantiv feminin
Sinonime: cosiţă, plete; peduncul; trenă; şir de oameni; mâner; capăt, extremitate, sfârșit; (coada-boului) lumânare, lumânărică; (coada-cocoşului) iris, stânjen, stânjenel; (coada-hârţului) coada-şoricelului; (coada-iepei) barba-ursului, coada-calului; (coada-leului) talpa-gâştei; (coada-lupului) lumânare, lumânărică, salvie austriacă; (coada-mielului) coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, salvie; (coada-mânzului) barba-ursului, coada-calului; (coada-mâţei) papanaş; (coada-popii) spânz; (coada-priculicilor) barba-popii; (coada-racului) turiţă-mare; (coada-şopârlei) barba-caprei; (coada-şoricelului) pătlagină; (coada-vacii) bătrâniş, coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, praz, salvie; (coadă-de-găină) iarbă-mare, răcovină; (coadă-de-şarpe) belemnit; (coadă-făloasă) codobatură, prundar, prundaş; (coadă-roşie) codroş.  
 
Coada-boului
Coada-boului, substantiv articulat
Sinonime: (botanică) coada-lupului, coada-mielului, coada-vacii, lumânare, lumânărică.  
 
Coada-calului
Coada-calului, substantiv
Sinonime: (botanică) barba-ursului.  
 
Coada-cocoșului
Coada-cocoșului, substantiv
Sinonime: (botanică) iris, stânjen, stânjenel.  
 
Coada-mâței
Coada-mâței, substantiv
Sinonime: (botanică) papanaș, talpa-lupului.  
 
Coada-şoricelului
Coada-şoricelului, substantiv
Sinonime: (botanică) brădăţel, iarba oilor, pătlagină, sorocină.  
 
Coadană
Coadană, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) coada-cocoșului.  
 

Alunele
Alunele, substantiv feminin plural
Sinonime: (regional) baraboi, coada-şoricelului; pistrui.

Alunele, substantiv la plural
Sinonime: (botanică) (regional) mândălac.  
 
Barbă
Barbă, substantiv
Sinonime: bărbie; (botanică) ţeapă, (popular) mustaţă; (botanică) (barba-boierului) avrămeasă, avrămească, (regional) cârstănească, cristeneasă; (barba-caprei) (regional) floare-de-câmp-galbenă, salată-de-iarnă, ţâţa-caprei; (barba-caprei) (regional) coada-şopârlei; (barba-împăratului) (regional) noptiţă, norea; (barba-popii) (regional) barba-ţapului, coada-priculicilor, cornul-dracului, floarea-zmeului, goliciunea-fetii-pădurii, Mama-Pădurii; (barba-ursului) coada-calului.  
 
Berc (bearcă)
Berc (bearcă), adjectiv
Sinonime: cu coada scurtă, teşit, ciont, ciontit, fără vârf, fără țugui.  
 
Ciont (cioantă)
Ciont (cioantă), adjectiv
Sinonime: cu coadă scurtă, berc, teşit, fără vârf.  
 
Clănțău
Clănțău, substantiv masculin
Sinonime: flecar, palavragiu, clămpănitor; (figurat) trădător, turnător, pârâtor, informator, coadă de topor.

Clănţău, adjectiv
Sinonime: flecar.  
 
Coardă
Coardă, substantiv feminin
Sinonime: strună; (popular) vână, nervi, muşchi, tendon, ligament; (popular) curmei; (tehnică) sfoară; (prin Moldova şi Oltenia) săgeată; (tehnică) arc, (regional) crac, punte; (regional) coadă, rână; (tehnică) (regional) apărătoare, ceatlău, gânj, lambă, legătură, prăjină; braţ; (botanică) viţă, lăstar de viţă de vie; (anatomie) (coardă dorsală) notocordă; crucea dinapoi, spadă; (coarda-ielelor) silnic.  
 
Cosiţă
Cosiţă, substantiv feminin
Sinonime: coadă, păr, (la plural) plete, șuviță de păr; (cosiţa-fetelor) iris, stânjen, stânjenel.  
 
Halandala
Halandala, adverb
Sinonime: în dezordine, aiurea, oricum, la întâmplare, fără rost, confuz, fără cap şi fără coadă.  
 
Trădător (trădătoare)
Trădător (trădătoare), adjectiv
Sinonime: delator, coadă de topor, denunţător; infidel, necredincios.  
 
Trena
Trena, verb
Sinonime: a tergiversa, a lungi, a încetini, a amâna, a tărăgăna.

Trenă, substantiv feminin
Sinonime: coadă.  
 
Ariergardă
Ariergardă, substantiv
Sinonime: (militărie) (învechit) retroguardie, (învechit și popular) coada oștii.  
 
Bătrâniş
Bătrâniş, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) steluţă, şoricel, coada-vacii, struţul-mirelui, (Transilvania) spirince.  
 
Belemnit
Belemnit, substantiv
Sinonime: (regional) coadă-de-şarpe.  
 
Cerceluş
Cerceluş, substantiv
Sinonime: (botanică) fucsie; coada-cocoşului.  
 
Clopoţei
Clopoţei, substantiv la plural
Sinonime: ciuciure, coada-cocoşului, ghiocel.  
 
Cocos
Cocos, substantiv
Sinonime: nucă de cocos; cocotier.

Cocoş, substantiv
Sinonime: (ornitologie) (rar, adesea glumeţ) cucurigu, pintenat, (învechit şi popular) cântător; (ornitologie) (cocoş-de-munte) cocoş-sălbatic, (regional) gotcan, tarcan, tătar, cocoş-de-sihlă; (botanică) inimă; (tehnică) (Transilvania) scăpărătoare; coada-cocoşului, cucui, iris, măsea, stânjen, stânjenel.  
 
Codie
Codie, substantiv (popular)
Sinonime: coadă (mică), codiriște, (regional) codlăneț, (regional) pipirig, (variantă) codâie.  
 
Codină
Codină, substantiv
Sinonime: miţă, (regional) miezură, tuşinătură; coada-vulpii, pleavă.  
 
Codobatură
Codobatură, substantiv
Sinonime: (ornitologie) prundar, prundaş, (regional) bâţâitoare, codalbă, codobâţă, frişcă, obrăznicătură, păstorel, păstoriţă, prundurel, sfredeluş, văcăriţă, coadă-făloasă, jumătate-de-pasăre, ochiul-boului, pasăre-ţigănească, rândunica-Domnului, (prin Transilvania şi Maramureș) slujnica-cucului; (codobatură sură) (Banat) plişcă.

Codobătură, substantiv
Sinonime: (ornitologie) codobatură.  
 
Codâie
Codâie, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) barba-ursului, coada-calului.

Codaie, substantiv (regional)
Sinonime: coadă (lungă).  
 
Codârlă
Codârlă, substantiv
Sinonime: fund, (popular) înfundătoare, scărilă, targă, (regional) scărigă, (Moldova şi Bucovina) chelnă, (Transilvania şi Banat) şireglă, (Oltenia şi Muntenia) şuşlete; coadă.  
 
Codroş
Codroş, substantiv
Sinonime: (ornitologie) (regional) pieptănuş, coadă-roşie.  
 
Cometă
Cometă, substantiv
Sinonime: (astronomie) aerolit, astru, bolid, meteor, novă, stea; stea cu coadă, (popular) stea comată, stea cu coamă.  
 
Corovatic
Corovatic, substantiv
Sinonime: (articulat) coada-vacii, jale, lumânare, lumânărică.  
 
Cosie
Cosie, substantiv
Sinonime: coadă de coasă; (învechit) condiment.  
 
Cotolan
Cotolan, substantiv
Sinonime: păpușă, ştiulete, tulei, (regional) coadă, (regional) cotor, (regional) drugă, (regional) os (mare), (regional) picior.

Cotolan, adjectiv
Sinonime: (regional) înalt de picioare.  
 
Cotor
Cotor, substantiv
Sinonime: tulpină, rădăcină, cocean, (regional) măcău; (regional) bute; coadă, mâner; matcă, (rar) suşă.  
 
Iris
Iris, substantiv
Sinonime: (botanică) stânjenel, stânjen, (regional) ceapă, cocoş, cocoşel, crin, lilie, lilion, paparigă, sabie, spetează, stânjeniţă, tulipan, coada-cocoşului, cosiţa-fetelor, floare-vânătă, frunză-lată, iarbă-lată; iridacee; (anatomie) (popular) arcul ochiului; (foto) diafragmă.

Iriș, adjectiv (regional)
Sinonime: adevărat, curat, sănătos, tare, (variantă) ireș; (expresie) (a semăna iriș) a semăna leit.  
 
Dârjală
Dârjală, substantiv
Sinonime: bâtă, băț, ciomag, coadă, manivelă, măciucă, mâner, nuia, par, prăjină, toartă.  
 
Felezui
Felezui, verb
Sinonime: a primiti, a mătura, a curăți pleava; a se fuduli, a se găti frumos, a se dichisi, a se ferchezui; (despre cai) a agita coada.  
 
Turicioară
Turicioară, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-racului, turiță-mare.  
 
Turiţă
Turiţă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) asprişoară, cornăţel, lipici, lipicioasă, scai-mărunt; (turiţă-mare) (regional) asprișoară, buruiană de friguri, cornățel, gălbenare de germe, coada racului, leușteanul muntelui, lipici, sora fragilor, turiciară, turiuță, turicioară, scai-mărunt; (turiţă-albă) găinuşă.  
 
@
@, simbol
Sinonime: a comercial, A rond, coadă de maimuță.  
 
Gâță (gâțe)
Gâță (gâțe), substantiv
Sinonime: coadă, cosiță.  
 
Mănuşă
Mănuşă, substantiv
Sinonime: bată, clanță, coadă de unealtă, coarbă, cocârlă, fiare (pentru deținuți), fofează, ivăr, (îmbrăcăminte pentru mâini) mitenă, leucă, mănunchi, măsea, mână, mâner, picior, popic, schimbătoare, snop, stâlpuşor, toartă, ţepuşă, (învechit) brânca, (regional) baier, (regional) cotoi, (variantă) mânușe.  
 
Porob
Porob, substantiv
Sinonime: brad; coada-calului.  
 
Pujlă
Pujlă, substantiv
Sinonime: cotarlă, derbedeu, haimana, javră, jigodie, lepădătură, lichea, netrebnic, potaie, pujlău, pușlama, scârnăvie, secătură; femeie de moravuri ușoare; (botanică) coada calului; fânaț.  
 
Silhă
Silhă, substantiv (regional)
Sinonime: coada-calului; trunchi de copac; hățiș, (regional) sâlhă, (regional) sihlă.  
 
Blezui
Blezui, verb (regional)
Sinonime: a curăța carnea de grăsimea depusă la coadă.  
 
Muşchi
Muşchi, substantiv
Sinonime: (anatomie) biceps, ligament, (mușchi constrictor) mușchi strângător, (mușchi involuntar) mușchi neted, (mușchi scheletic) mușchi striat; forță, putere; (botanică) briofită, coada-mâței-de-baltă, criofită, criptogamă, jabie, mană, (la plural) acotiledonate, (la plural) arhegoniate, (la plural) muscinee, (la plural) sfagnacee, (muşchi creţ) lichen, (muşchi de munte) lichen, (muşchi-de-pământ) piedicuţă; (alimentație) fileu, ramstec.  
 
Brahiur
Brahiur, adjectiv
Sinonime: cu coada scurtă.  
 
Premeti
Premeti, verb (învechit și regional)
Sinonime: (despre păsări) a agita coada, (Moldova) a felezui, (regional) a primiti.  
 
Primiti
Primiti, verb (regional)
Sinonime: a curăți, a înnoi, a mătura, a reînnoi, a scutura, a vărui, (despre păsări) a agita coada, (Moldova) a felezui, (variantă) a premeti.  
 
Cauda
Cauda, substantiv
Sinonime: (anatomie) coadă; (muzică) coda, final, terminație.  
 
Smetie
Smetie, substantiv (regional)
Sinonime: băț, coadă de mătură, nuia, par, prăjină, vargă, (variantă) zmetie.  
 
Sorocină
Sorocină, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-şoricelului.  
 
Retroguardie
Retroguardie, substantiv (învechit)
Sinonime: ariergardă, (învechit și popular) coada oștii.  
 
Terminaţie
Terminaţie, substantiv
Sinonime: capăt, coadă, coda, concluziune, desinenţă, extremitate, sufix, terminare.  
 
Iarba-gâştelor
Iarba-gâştelor, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-racului.  
 
Iarbă-de-dureri
Iarbă-de-dureri, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-cocoşului.  
 
Iarbă-de-cositor
Iarbă-de-cositor, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) barba-ursului, coada-calului, pipirig.  
 
Pilac
Pilac, substantiv (regional)
Sinonime: bici cu coadă scurtă, biciușcă, nagaică, (regional) pil.  
 
Codobalț
Codobalț, substantiv (regional)
Sinonime: coadă de bici, codiriște.  
 
Codiriște
Codiriște, substantiv (popular)
Sinonime: coadă de bici, (regional) codărie, (regional) codie, (regional) codirlă, (regional) codobalț, (regional) codorțe, (variantă) codirișcă, (variantă) codoriște.  
 
Codirișcă
Codirișcă, substantiv
Sinonime: coadă de bici, codiriște, (regional) codăriște, (regional) coderie, (variantă) codărișcă, (variantă) codorișcă.  
 
Prundaş
Prundaş, substantiv
Sinonime: (ornitologie) codobatură, fluierar, prundar, (prin Transilvania și Maramureș) slujnica-cucului; (ornitologie; regional) bâțâitoare, coadă-făloasă, codalbă, codobâță, frișcă, jumătate-de-pasăre, obrăznicătură, ochiul-boului, pasăre-țigănească, păstorel, păstoriță, prundurel, purcăraș, rândunica-Domnului, sfredeluș, văcăriță.  
 
Peduncul
Peduncul, substantiv
Sinonime: (botanică) coadă, codiţă, pedicel, pețiol, tijă; (anatomie) (rar) pedicul; (variantă) pedoncul.  
 
Argintură
Argintură, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) coada-racului, urechelniță.  
 
Argințel
Argințel, substantiv
Sinonime: argint, argintuț, (regional) argințăl; (botanică; regional) coada-racului.  
 
Talpa-lupului
Talpa-lupului, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-mâței.  
 
Îndârja
Îndârja, substantiv (regional)
Sinonime: coadă (de unealtă), (regional) dârjauă.  
 
Șorecie
Șorecie, substantiv (regional)
Sinonime: (otravă pentru șoareci) arsen, arsenic, săricică, trioxid de arsen, (popular) șoriceasă, (popular) șoricioaică, (regional) șoricie; (botanică) coada-șoricelului.  
 
Pecetea-lui-Solomon
Pecetea-lui-Solomon, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-cocoșului.  
 
Codoi
Codoi, substantiv
Sinonime: (ihtiologie) somn, somotei, (regional) codău, (regional) codolan, (regional) iaprac; coadă mare; (variantă) codoaie.  
 
Argintariță
Argintariță, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) coada-racului.

Argintăriță, substantiv
Sinonime: argintăreasă; (regional) (botanică) cerențel.  
 
Cucuruz-galben
Cucuruz-galben, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) coada-vacii.  
 
Codarniț
Codarniț, adjectiv (regional)
Sinonime: codat, cu coadă.  
 
Codălat
Codălat, adjectiv (regional)
Sinonime: codat, cu coadă, lunguieț, (variantă) coadălat, (variantă) codolat, (variantă) cudulaț.  
 
Codănaie
Codănaie, substantiv
Sinonime: (zoologie) codancă, codălărită, codoasă, oaie (cu coada lungă).  
 
Alunea
Alunea, substantiv
Sinonime: alunel, alunică, aluniță, pistrui; (botanică) baraboi, coada-șoricelului, măndălaci.  
 
Floare-rădăcinoasă
Floare-rădăcinoasă, substantiv
Sinonime: (botanică) coada-cocoșului.  
 
Barba-popii
Barba-popii, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) barba-țapului, coada-priculicilor, cornul-dracului, floarea-zmeului, goliciunea-fetii-pădurii, Mama-Pădurii.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar