Vierit
Vierit, substantiv
Sinonime: viticultură, (rar) vierie.  
 
Viermănar
Viermănar, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) muscă-albastră, muscă-de-hoit, muscă-de-viermi, muscă-veninoasă, muscă-verde, muscă-vânătă.  
 
Viermănos (viermănoasă)
Viermănos (viermănoasă), adjectiv
Sinonime: plin cu viermi, stricat, atacat.  
 
Viermănoșa
Viermănoșa, verb
Sinonime: a deveni viermănos, a se umple cu viermi.  
 
Viermar
Viermar, substantiv
Sinonime: cuib de viermi, viermăraie, viermărie, (regional) viermăt.  
 
Viermăraie
Viermăraie, substantiv
Sinonime: viermărie, verminație, (rar) viermar, (regional) viermăt.  
 
Viermărie
Viermărie, substantiv
Sinonime: forfoteală; viermar, viermăraie, viermărit, (regional) viermăt.  
 
Viermăt
Viermăt, substantiv (regional)
Sinonime: mulțime de viermi, viermăraie, viermărie; foială, forfotă, forfoteală, mișcare neîntreruptă și haotică, viermuială; (variantă) viermărit.  
 
Vierme
Vierme, substantiv
Sinonime: (zoologie) corinozom, viermișor, (regional) viermene; (entomologie) (vierme-alb) (Bucovina) babă, ciormag, (Maramureș) ciorman, ciormă; (vierme de făină) molete, (popular) sfoiag, (Oltenia şi Banat) surdomaş; (vierme-de-mătase) fluture-de-mătase, (popular) gândac-de-mătase; (vierme-lucitor) licurici.  
 
Viermeti
Viermeti, verb (regional)
Sinonime: (despre viermi) a colcăi, a mișuna, a viermui.  
 
Viermicular
Viermicular, adjectiv (învechit)
Sinonime: filiform, vermicular, vermiform.  
 
Viermiform
Viermiform, adjectiv
Sinonime: vermiform.  
 
Vierminoză
Vierminoză, substantiv
Sinonime: (medicină) helmintiază, verminoză.  
 
Viermișor
Viermișor, substantiv
Sinonime: (zoologie) carete, vierme (mic), viermuleț, viermuș, viermușor, viermuț, (regional) cătălniță, (regional) licurici, (regional) sclepț, (regional) viermoc, (regional) viermulete.  
 
Viermișori
Viermișori, substantiv la plural
Sinonime: (zoologie) oxiuri, sfoiog, (popular) gușiță.  
 
Viermui
Viermui, verb
Sinonime: (figurat) a mişuna, a forfoti, a foi.  
 
Viermuire
Viermuire, substantiv
Sinonime: agitație, animație, colcăială, fâțâială, fâțâire, fâțâit, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mișcare (neîntreruptă), mișuială, mișunare, roială, vânzoleală, viermuială, zbucium, (regional) fojgăială, (regional) vânzoală.  
 
Vieroaică
Vieroaică, substantiv (regional)
Sinonime: scroafă sălbatică.  
 
Viers
Viers, substantiv neutru (popular)
Sinonime: arie, cânt, cântare, cântat, cântec, ciripit, cuvânt, glas, melodie, timbru, ton, voce, (popular) ghiers, (variantă) vers, (variantă) virș.  
 
Viersui
Viersui, verb (popular)
Sinonime: a cânta, a executa, a interpreta, a intona, a îngâna.  
 
Vieruș
Vieruș, substantiv
Sinonime: (zoologie) vier (mic), vieruț, (rar) vierușor.  
 

Animaţie
Animaţie, substantiv feminin
Sinonime: agitație, antren, avânt, colcăială, elan, entuziasm, exaltare, fâțâială, fâțâire, fâțâit, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, gălăgie, hărmălaie, înflăcărare, însufleţire, larmă, mișcare, mișuială, mișunare, roială, vânzoleală, viermuială, viermuire, vioiciune, vuiet, zgomot, (figurat) viață, (rar) vivacitate, (regional) fojgăială, (regional) vânzoală; desen animat, multiviziune.  
 
Cant
Cant, substantiv neutru
Sinonime: muchie, colț, margine ascuțită.

Cânt, substantiv neutru
Sinonime: cântare, cântat, cântec, glas, melodie, (popular) viers; canto; (literatură) (învechit) cap.  
 
Cânta
Cânta, verb
Sinonime: (muzică) a executa, a interpreta, a intona, a doini, a compune, a scrie versuri, (popular) a glăsui, a spune, a viersui, a zice, (învechit) a glăsi, a juca, a suna, a sufla; a glorifica; a boci, a căina, a jeli, a jelui, a lamenta, a plânge, a se tângui, a se văicări, a se văita.  
 
Colcăi
Colcăi, verb
Sinonime: a clocoti, a fierbe; a mişuna, a viermui, a foi; a vui, a răsuna; a fi plin de.  
 
Forfotă
Forfotă, substantiv feminin
Sinonime: agitaţie, animaţie, colcăială, fâţâire, fâţâit, foială, foire, forfoteală, frământare, furnicar, furnicare, învălmăşeală, învârteală, mişcare, mişuială, mişunare, neastâmpăr, roială, vânzoală, vânzoleală, viermuială, viermuire, (familiar) fâţâială, (regional) fojgăială, (variantă) forfot.  
 
Forfoti
Forfoti, verb
Sinonime: a (se) foi, a clocoti, a colcăi, a fierbe, a furnica, a mişui, a mişuna, a nu avea astâmpăr, a roi, a se agita, a se frământa, a se învârti, a se mişca, a se vânzoli, a vâşca, a viermui, (Banat) a vermeti, (familiar) a se fâţâi, (învechit şi regional) a jimi, (Oltenia) a se vărzui, (popular) a bâjbâi, (prin Transilvania) a şovârca, (regional) a fojgăi.  
 
Ghiers
Ghiers, substantiv neutru
Sinonime: viers, melodie, glas, ton.  
 
Melodie
Melodie, substantiv feminin
Sinonime: arie, arietă, armonie, barcarolă, cadență, cantată, cantilenă, cavatină, cânt, cântare, cântat, cântec, compoziție, glas, lied, melopee, melos, muzicalitate, muzică, paso-doble, poemă, recitativ, remix, ritornelă, sonoritate, șansonetă, (învechit) scop, (popular) viers.  
 
Mişuna
Mişuna, verb
Sinonime: a forfoti, a viermui, a se agita.  
 
Podgorean
Podgorean, substantiv masculin
Sinonime: enolog, oenolog, oinolog, vier, viticultor, (învechit) vinărici, (regional) vinar.  
 
Program
Program, substantiv neutru
Sinonime: eşalon, orar, plan, planning, programă, proiect, prospect, (politică) platformă; (radio și televiziune) difuziune, emisiune, retransmisiune; (informatică) adware, algoritm, aplicaţie, cal troian, fişier executabil, logicial, malware, rootkit, set de instrucțiuni, software, spyware, ușă secretă, vierme, virus, worm.  
 
Tenie
Tenie, substantiv feminin
Sinonime: (zoologie) botriocefal, cestod, cestoid, echinococ, panglică, vierme solitar, (învechit și popular) (rar) limbric-tenia, (învechit și popular) limbric-mare, (învechit și popular) limbric-solitar, (învechit) taenia, (Moldova) cordea.  
 
Vânzoleală
Vânzoleală, substantiv feminin
Sinonime: agitație, animație, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mișcare, mișuială, mișunare, neastâmpăr, nelinişte, roială, vânzolit, viermuială, viermuire.  
 
Ascarid
Ascarid, substantiv
Sinonime: (zoologie) limbric, nematod, vierme, (variantă) ascaridă.  
 
Ciormag
Ciormag, substantiv
Sinonime: vierme-alb.  
 
Ciorman
Ciorman, substantiv
Sinonime: vierme-alb.  
 
Ciormă
Ciormă, substantiv
Sinonime: vierme-alb.  
 
Codaț
Codaț, substantiv
Sinonime: câșiță, codan, strepede, vierme.

Codat, substantiv (regional)
Sinonime: (zoologie) mormoloc, pui de broască.  
 
Cormană
Cormană, substantiv
Sinonime: cucură, poliță, răsturnătoare, cătușă, lespede; catarg; stavilă; (regional) larvă de cărăbuș, vierme.  
 
Dracunculoză
Dracunculoză, substantiv
Sinonime: (medicină) filarioză, filarie de Medina, vierme de Guineea, dragon.  
 
Fâţâială
Fâţâială, substantiv
Sinonime: agitaţie, animaţie, colcăială, fâțâit, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mişcare, mişuială, mişunare, roială, viermuială, viermuire, (variantă) fâțăială.  
 
Fâţâire
Fâţâire, substantiv
Sinonime: agitaţie, animaţie, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mişcare, mişuială, mişunare, roială, viermuială, viermuire.  
 
Fâţâit
Fâţâit, substantiv
Sinonime: agitaţie, animaţie, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mişcare, mişuială, mişunare, roială, viermuială, viermuire.  
 
Fluture
Fluture, substantiv
Sinonime: (entomologie) flutur, lepidopter; (fluture-cap-de-mort) cap-de-mort; (fluture-de-mătase) vierme-de-mătase; (fluture-de-varză; fluture-alb) albiliţă; (fluture-inelat) inelar; (fluture-roşu) (regional) urzicar; fluturaș, paietă; fulg.  
 
Fojgăială
Fojgăială, substantiv
Sinonime: agitaţie, animaţie, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mişcare, mişuială, mişunare, roială, viermuială, viermuire.  
 
Forfoteală
Forfoteală, substantiv
Sinonime: agitație, animație, colcăială, fâțâială, fâțâire, fâțâit, foială, foire, forfotă, forfotire, frământare, furnicare, mișcare, mișuială, mișunare, roială, vânzoleală, viermuială, viermuire, (regional) fojgăială, (regional) vânzoală, (variantă) fâlfoteală.  
 
Nematod (nematozi)
Nematod (nematozi), substantiv
Sinonime: (zoologie) ascarid, ascaridă, filaria, filarie, limbric, nematelmint, oxiur, trichină, vierme.  
 
Furnicare
Furnicare, substantiv
Sinonime: agitație, animație, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, forfotire, frământare, furnicătură, mișcare, mișuială, mișunare, roială, viermuială, viermuire, (familiar) fâțâială, (familiar) fâțâire, (familiar) fâțâit, (familiar) vânzoleală, (regional) fojgăială, (regional) vânzoală; (medicină) acantestezie.  
 
Gândac de mătase
Gândac de mătase, substantiv
Sinonime: (entomologie) fluture de mătase, vierme de mătase.  
 
Helmint
Helmint, substantiv
Sinonime: nematelmint, platelmint, vierme parazit intestinal, (învechit) limbric.  
 
Platelmint
Platelmint, substantiv
Sinonime: cestod, gălbează, helmint, planarie, tenie, trematod, vierme lat, vierme plat, (la plural) turbelariate.  
 
Nematelmint
Nematelmint, substantiv
Sinonime: ascaridă, helmint, limbric, nematod, oxiur, trichină, vierme cilindric, vierme rotund.  
 
Surdomaş
Surdomaş, substantiv
Sinonime: (entomologie) molete, vierme de făină; (variante) surdumaș, (Banat) strădomaș.  
 
Vânzoală
Vânzoală, substantiv
Sinonime: agitație, animație, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mișcare, mișuială, mișunare, roială, viermuială, viermuire.  
 
Licurici
Licurici, substantiv
Sinonime: (entomologie) fănăraș, focul-lui-Dumnezeu, gândac-scânteios, gândăcel-scânteios, luciolă, lumină-de-pădure, pricolici, scânteiuță, steluță, vierme-lucitor, viermușor, (popular) putregai, (regional) făclieș; (argou) lampă de buzunar, lanternă.  
 
Muşina
Muşina, verb
Sinonime: (regional) a adulmeca, a căuta, a migăli, a mirosi, a mocăi, a mocoși, a moșmondi, a moșmoni, a ticăi.

Muşină, substantiv
Sinonime: (regional) molie, muscă, mușiță, țânțar, viermănar.  
 
Mişuială
Mişuială, substantiv
Sinonime: agitație, animație, colcăială, fâțâială, fâțâire, fâțâit, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mișcare, mișunare, mișuneală, roială, vânzoleală, viermuială, viermuire, (regional) fojgăială, (regional) vânzoală.  
 
Mişui
Mişui, verb
Sinonime: a (se) foi, a colcăi, a forfoti, a furnica, a mișuna, a roi, a se agita, a se fâțâi, a se frământa, a se vânzoli, a viermui, (Banat) a vermeti, (învechit și regional) a jimi, (Oltenia) a se vărzui, (popular) a bâjbâi, (prin Transilvania) a șovârca, (regional) a fojgăi, (regional) a vâșca.  
 
Vermeti
Vermeti, verb
Sinonime: (regional) a colcăi, a forfoti, a furnica, a mișui, a mișuna, a roi, a se agita, a se foi, a se frământa, a viermui.  
 
Verme
Verme, substantiv
Sinonime: (zoologie) ascarid, bombyx, larvă, limbric, oxiur, tenie, vermișor, vierme, viermișor, viermuș, viermușor.  
 
Viticultură
Viticultură, substantiv
Sinonime: cultura viței-de-vie, vierit, vinicultură, (învechit) vierie, (regional) vițicultură.

Vițicultură, substantiv (regional)
Sinonime: viticultură.  
 
Monovoltin
Monovoltin, adjectiv
Sinonime: (despre insecte, viermi de mătase) univoltin.  
 
Jimi
Jimi, verb (învechit și regional)
Sinonime: a agita, a colcăi, a fierbe, a foi, a forfoti, a frământa, a furnica, a mișui, a mișuna, a roi, a viermui.  
 
Mişunare
Mişunare, substantiv
Sinonime: agitație, aglomerație, animație, colcăială, foială, foire, forfotă, forfoteală, frământare, furnicare, mișcare, mișuială, mișuneală, roială, viermuială, viermuire, (familiar) fâțâială, (familiar) fâțâire, (familiar) fâțâit, (familiar) vânzoleală, (regional) fojgăială, (regional) vânzoală.  
 
Tenebrion
Tenebrion, substantiv
Sinonime: (entomologie) vierme de făină.  
 
Anelid
Anelid, substantiv
Sinonime: (zoologie) anelidă, lipitoare, nereidă, râmă, tubifex, vierme cu corpul segmentat, vierme inelat.  
 
Lipitoare
Lipitoare, substantiv
Sinonime: (zoologie) anelid, hirudineu, vierme; (ornitologie) păpăludă, (rar) caprimulg, (regional) ciobănaș, (regional) lipici, (regional) mulgătorul-caprelor, (regional) mulge-capre, (regional) rândunea-de-noapte, (regional) spaimă, (regional) strigă, (regional) șișneab, (regional) văcăraș; (figurat) cămătar, exploatator, parazit, speculant.  
 
Înviermănoșat
Înviermănoșat, adjectiv (popular)
Sinonime: găunos, găunoșat, înviermănat, plin de viermi, stricat, (variantă) învermănoșat, (variantă) înviermănoșit, (variantă) înviermânoșat.  
 
Înviermănoșa
Înviermănoșa, verb (popular)
Sinonime: a deveni viermănos, a face viermi, a înviermăna, a se strica, a se umple de viermi, (variantă) a învermănoșa, (variantă) a înviermânoșa.  
 
Înviermănoșare
Înviermănoșare, substantiv (popular)
Sinonime: alterare, stricare, umplere de viermi, (variantă) învermănoșare, (variantă) înviermănoșire, (variantă) înviermânoșare.  
 
Viticultor
Viticultor, substantiv
Sinonime: cultivator de (viță de) vie, podgorean, (învechit) vinicultor, (rar) vier, (regional) vinar, (regional) vinărici, (regional) vițicultor.  
 
Malware
Malware, substantiv
Sinonime: (informatică) bombă logică, rootkit, software dăunător, software rău intenționat, vierme, virus, worm.  
 
Vermiform
Vermiform, adjectiv
Sinonime: helmintoid, în formă de vierme, vermicular, scolecoid.  
 
Helmintoid
Helmintoid, adjectiv
Sinonime: în formă de vierme, vermicular, vermiform.  
 
Limbric
Limbric, substantiv
Sinonime: (zoologie) ascarid, ascaridă, limbricuț, vierme intestinal, (învechit) lâmbricuț, (învechit) râmă, (regional) lâmbric, (regional) nimbric; (regional) omușor.  
 
Worm
Worm, substantiv
Sinonime: (informatică) malware, vierme de calculator, vierme informatic.  
 
Muscă-de-viermi
Muscă-de-viermi, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) viermănar.  
 
Mișcotei
Mișcotei, substantiv masculin plural (regional)
Sinonime: păduchi, viermi.  
 
Lampir
Lampir, substantiv
Sinonime: (entomologie) lampiridă, licurici, vierme-lucitor, (regional) vierme-luminos, (regional) vierme-de-foc, (regional) vierme-de-lăptucă, (regional) vierme-de-putregai (regional) vierme-negru, (regional) vierme-verde, (regional) vierme-viu.  
 
Scroafa-cu-purcei
Scroafa-cu-purcei, substantiv
Sinonime: (astronomie) porcii, vierii.  
 
Muscă-veninoasă
Muscă-veninoasă, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) muscă columbacă, viermănar.  
 
Muscă-verde
Muscă-verde, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) viermănar.  
 
Muscă-vânătă
Muscă-vânătă, substantiv (regional)
Sinonime: (entomologie) viermănar.  
 
Cestoid
Cestoid, adjectiv
Sinonime: tenioid.

Cestoid, substantiv
Sinonime: (parazitologie) cestod, vierme intestinal.  
 
Cestod
Cestod, substantiv
Sinonime: (zoologie) tenie, vierme intestinal, (învechit) taenia, (popular) panglică, (regional) cordea.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar