Rai
Rai, substantiv neutru
Sinonime: paradis, eden, câmpii Elizee.  
 
Râia
Râia, verb
Sinonime: (popular) a căpăta râie, a se râioșa.  
 
Raia (raiale)
Raia (raiale), substantiv
Sinonime: protectorat turc.  
 
Raia (raiele)
Raia (raiele), substantiv
Sinonime: (Moldova) șipcă.  
 
Răiciune
Răiciune, substantiv
Sinonime: asprime, barbarie, brutalitate, cruzime, ferocitate, neîndurare, neomenie, răutate, sălbăticie, violenţă, vitregie.  
 
Raid
Raid, substantiv neutru
Sinonime: incursiune, inspecţie, raită, vizită.  
 
Râie
Râie, substantiv feminin
Sinonime: scabie, rapăn, acarioză sarcoptică, sarcoptidoză, scabioză.  
 
Raihuzi
Raihuzi, substantiv (regional)
Sinonime: cioareci, pantaloni, tuzluci.  
 
Raimăr
Raimăr, substantiv (regional)
Sinonime: drumar, picher, (variantă) raiman.  
 
Răimăzan
Răimăzan, substantiv (învechit)
Sinonime: ramazan.  
 
Răime
Răime, substantiv
Sinonime: răutate; (locuţiune) (a avea o răime) a avea toane, a se înfuria, a se necăji.  
 
Răinţă
Răinţă, substantiv
Sinonime: răutate.  
 
Raion
Raion, substantiv neutru
Sinonime: secție; cartier, circumscripție, district, mahala, microraion, sector.  
 
Raiona
Raiona, verb
Sinonime: a împărți în raioane, a repartiza pe raioane, a sectoriza.  
 
Raionare
Raionare, substantiv
Sinonime: parcelare, sectorizare, zonare.  
 
Râios (râioasă)
Râios (râioasă), adjectiv
Sinonime: răpănos, jegos, murdar, janghinos, neîngrijit, jigărit.  
 
Raipelţ
Raipelţ, substantiv
Sinonime: (regional) chibrit.  
 
Răire
Răire, substantiv
Sinonime: răutate.  
 
Raisonneur
Raisonneur, substantiv
Sinonime: (franțuzism) argumentator, dialectician, logician, palavragiu, rezoner, sofist, șicanator.  
 
Răit
Răit, adjectiv
Sinonime: chircit, degenerat, închircit, nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, sfrijit.  
 
Raită
Raită, substantiv feminin
Sinonime: tur, ocol, raid.  
 
Răitar
Răitar, substantiv
Sinonime: cavalerist, călăreţ.  
 
Raitot
Raitot, substantiv (regional)
Sinonime: jumări, omletă, (regional) papară, (regional) ratotă.  
 
Răitug
Răitug, substantiv (învechit)
Sinonime: pantaloni (de călărie).  
 

Blid
Blid, substantiv neutru (popular)
Sinonime: strachină, castron, vas, oală, (Banat) raină.  
 
Cer
Cer, substantiv neutru
Sinonime: boltă cerească, firmament; rai, providenţă, divinitate, putere divină.  
 
Circumscripţie
Circumscripţie, substantiv feminin
Sinonime: circă, unitate administrativă, raion.  
 
Incursiune
Incursiune, substantiv feminin
Sinonime: raid, cercetare, vizită.  
 
Invazie
Invazie, substantiv feminin
Sinonime: agresiune, copleşire, cotropire, extindere năprasnică, incursiune, invadare, migrație, năpădire, năvală, năvălire, ocupație, raid, revărsare puternică, (variantă) invaziune.  
 
Luntraş
Luntraș, substantiv masculin
Sinonime: barcagiu, lopătar, năier, vâslaș, (învechit și regional) răeș, (învechit și regional) șăicar, (învechit) caicciu, (învechit) luntrar, (învechit) sandaciu, (învechit) șaicaș, (învechit) vâslariu, (Maramureș) răieș, (rar) vâslitor, (regional) scăvodar, (regional) vârșar.  
 
Neîndurare
Neîndurare, substantiv feminin
Sinonime: asprime, barbarie, brutalitate, cruzime, ferocitate, inflexibilitate, nemilă, nemilostivire, neomenie, răutate, sălbăticie, străşnicie, violență, vitregie, (figurat) duritate, (învechit și regional) năsilnicie, (învechit) crâncenie, (învechit) cruzie, (învechit) cumpliciune, (învechit) cumplire, (învechit) grozăvie, (învechit) neomenire, (învechit) răiciune, (învechit) sălbătăcime, (învechit) sălbăticiune, (învechit) sirepie, (învechit) varvarie, (popular) câinie, (popular) câinoșenie.  
 
Ocol
Ocol, substantiv neutru
Sinonime: înconjur, circumferinţă; îngrăditură; ţarc; curte, bătătură, ogradă; circumscripție, raion.  
 
Paradis
Paradis, substantiv neutru
Sinonime: rai, eden; (figurat) splendoare, minunăţie.  
 
Rapăn
Rapăn, substantiv neutru (popular)
Sinonime: râie, jeg, murdărie.  
 
Răpănos (răpănoasă)
Răpănos (răpănoasă), adjectiv
Sinonime: jegos, murdar, râios, zdrenţăros, rupt, nespălat, janghinos, neîngrijit, jigărit.  
 
Regiune
Regiune, substantiv feminin
Sinonime: ţinut, zonă, raion.  
 
Scabie
Scabie, substantiv feminin
Sinonime: râie, rapăn.  
 
Actinomicoză
Actinomicoză, substantiv feminin
Sinonime: (actinomicoza cartofului) râia cartofului; (medicină veterinară) (actinomicoză cutanată) dermatofiloză.  
 
Cavalerist
Cavalerist, substantiv
Sinonime: (militărie) călăreţ, (învechit) călare, călăraş, răitar.  
 
Chibrit
Chibrit, substantiv
Sinonime: (regional) bâticel, cătrăniţă, chindercă, focălină, focăriţă, ghiufă, maşină, scăpărătoare, (Transilvania) aprinjoară, aprinzătoare, (prin Transilvania) bâtuţă, (Banat) feştilă, (prin Transilvania) (la plural) foacăle, (Transilvania) lemnuş, lemnuţ, (prin Transilvania) măcăuţ, (Transilvania) păiuţ, (prin Transilvania) (la plural) piruşte, (prin sud-vestul Transilvaniei) prislugă, (prin Transilvania şi Banat) (la plural) pucioase, (Transilvania) raipelţ, (Banat) răpelț, (prin Transilvania) schindoarţă, (prin Maramureș şi Transilvania) silitră, (prin Bucovina) sârnic, (prin Transilvania) stircă, (Transilvania şi Maramureș) şfebelă.  
 
Cratiţă
Cratiţă, substantiv
Sinonime: crăticioară, tigaie, (Banat) şerpencă, (Banat, Transilvania şi Oltenia) raină, (prin Transilvania) răvar, (Transilvania) laboş, (regional) schijar; (argou) slujnică.  
 
Domeniu
Domeniu, substantiv
Sinonime: moşie, exploatație, fermă, fief, moștenire, patrimoniu, proprietate, (la plural) bunuri; branşă, sector, (figurat) teren; arie, compartiment, competență, sferă, cadru, cerc, câmp, materie, raion, specialitate, tărâm, zonă; resort, serviciu; mulţime, interval de valori.  
 
Eden
Eden, substantiv
Sinonime: cer, eldorado, paradis, rai; loc frumos, loc încântător.  
 
Zonare
Zonare, substantiv
Sinonime: zonificare, raionare.  
 
Zonă
Zonă, substantiv
Sinonime: arondisment, bidonvil, district, diviziune, foburg, porţiune, raion, regiune, teren, ţinut, meleag, (învechit) oblastie, olat; cadru, cerc, câmp, domeniu, sector, sferă, tărâm; (geografie) (zonă tropicală) tropice; suprafață, teritoriu, loc, spațiu; (medicină) (zona zoster) herpes zoster, (Transilvania) foc viu; (botanică) (zonă apicală) caliptră, piloriză, scufie.  
 
Freanță
Freanță, substantiv
Sinonime: (regional) capră râioasă.  
 
Picher
Picher, substantiv
Sinonime: (Transilvania) raimăr.  
 
Sălbăţie
Sălbăţie, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) beţie, ciormoiag, năgară, nebunariţă, nebuneală, neghină, obsigă, odos, raigras englezesc, zizanie.  
 
Gherilă
Gherilă, substantiv
Sinonime: beligeranță, incursiune, luptă, mică trupă de partizani, raid, război, rezistență, terorism, (la plural) ostilități, (variantă) guerilă.  
 
Ratotă
Ratotă, substantiv (regional)
Sinonime: omletă, (plural) jumări, (regional) papară; (variante) (regional) raitot, rantotă, ratâtă, ratod, ratodă, ratot.  
 
Otrocol
Otrocol, substantiv
Sinonime: (regional) înconjur, ocol, raită, târcol, tur, tură, vraiște, (plural) ravagii.  
 
Parhal
Parhal, substantiv (regional)
Sinonime: râie, râios; (depreciativ) jidan, (învechit) harhal, (învechit) harhar, (învechit) parhar.  
 
Jăpchinos
Jăpchinos, adjectiv (regional)
Sinonime: jegos, râios, (variantă) jepchinos.  
 
Secţie
Secţie, substantiv
Sinonime: arondisment, atelier, branșă, brigadă, capitol, celulă, circă, circumscripție, comisariat, compartiment, cvartal, district, diviziune, falangă, grupă, local, miliție, poliție, raion, ramificare, ramură, sală, secțiune, subdiviziune, subfilială, subunitate, trupă, unitate, (învechit) despărțire.  
 
Tigaie
Tigaie, substantiv
Sinonime: căldare, cratiţă, lagăr, teică, tigăiță, tingire, (Banat, Transilvania și Oltenia) raină, (învechit) tigan, (regional) rânel, (tehnică) broască.  
 
Nedezvoltat
Nedezvoltat, adjectiv
Sinonime: chircit, crud, degenerat, închircit, mic, necrescut, neevoluat, nevoiaș, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, primitiv, prizărit, rudimentar, sfrijit, slab, sterp, (învechit și regional) scăzut, (prin Banat) miciculat, (prin Bucovina și Transilvania) prilestit, (prin Oltenia) târcav, (regional) izinit, (regional) obidnic, (regional) pimnicit, (regional) pizghirit, (regional) răit, (regional) șiștav.  
 
Panahidă
Panahidă, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: denie, parastas, pomană, priveghere, priveghi, requiem, (regional) colac, (regional) colivă, (regional) prânz, (regional) rai, (variantă) panachidă, (variantă) panacidă, (variantă) panihidă.  
 
Scărpineală
Scărpineală, substantiv (regional)
Sinonime: râie, scabie, scărpinare, scărpinat, (figurat) bătaie, (figurat) ceartă, (figurat) dojană.  
 
Dialectician
Dialectician, substantiv
Sinonime: argumentator, filosof, filozof, logician, raisonneur, rezoner.  
 
Rezoner
Rezoner, substantiv
Sinonime: argumentator, ergotar, gânditor, raisonneur, (învechit) discutător, (învechit) ergotator, (învechit) rezonant.  
 
Logician
Logician, substantiv
Sinonime: cartezian, dialectician, raisonneur, rezoner, (învechit) logic, (variantă) (învechit) loghisian.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar