Praf
Praf, substantiv neutru
Sinonime: pulbere, colb.  
 
Prăfăraie
Prăfăraie, substantiv
Sinonime: colbărie, (Moldova şi Transilvania) colbăraie, prăfărie.  
 
Prăfărie
Prăfărie, substantiv
Sinonime: prăfăraie, pulberărie, (regional) colbăraie, (regional) colbărie.  
 
Prăfos
Prăfos, adjectiv
Sinonime: prăfuit, prăfuros, pulverulent, (învechit) pulberos, (Moldova și Transilvania) colbăit, (regional) colburos, (regional) prăfoșat.  
 
Prăfoșa
Prăfoșa, verb (regional)
Sinonime: a se prăfui.  
 
Prăfoşat
Prăfoşat, adjectiv (regional)
Sinonime: prăfos, prăfuit.  
 
Praftoriţă
Praftoriţă, substantiv
Sinonime: (regional) foale, praftură, stropitoare, (Banat) stropelnic, (Banat, Oltenia şi Muntenia) stropelniţă; (la jocurile de cărți) popă.  
 
Prăfui
Prăfui, verb
Sinonime: a (se) mărunți, a (se) preface în praf, a (se) spulbera, a (se) umple de praf, a deveni pulbere, a îmbătrâni, a pudra, a pulveriza, a se demoda, a se învechi, (Moldova şi Transilvania) a (se) colbăi, (regional) a (se) colbui.  
 
Prăfuire
Prăfuire, substantiv
Sinonime: pudrare, (învechit) prăvuială, (Moldova şi Transilvania) colbăire.  
 
Prăfuit (prăfuită)
Prăfuit (prăfuită), adjectiv
Sinonime: banal, demodat, îmbătrânit, perimat, prăfos, pulverizat, ramolit, răsuflat, uitat, vechi, vetust, (învechit) pulberos, (Moldova și Transilvania) colbăit, (rar) prăfuros, (regional) colburos, (regional) prăfoșat.  
 
Prăfuleţ
Prăfuleţ, substantiv
Sinonime: praf, prăfuşor, (figurat) nimic, (rar) prăfurel.  
 
Prăfurel
Prăfurel, substantiv
Sinonime: prăfuleţ, prăfuşor.  
 
Prăfuriu
Prăfuriu, adjectiv
Sinonime: cenușiu, fumuriu, gri, plumburiu, sur.  
 
Prăfuros
Prăfuros, adjectiv
Sinonime: prăfos, prăfuit.  
 
Prăfuşor
Prăfuşor, substantiv
Sinonime: praf, prăfuleţ, (rar) prăfurel.  
 

Cenuşiu (cenușie)
Cenuşiu (cenușie), adjectiv
Sinonime: fumuriu, gri, plumburiu, sur, (rar) prăfuriu, (popular) sein, şoreciu, (regional) siv, (Muntenia) fumur, (învechit) plumbiu, sângepiu, (turcism învechit) bozafer; întunecat, pământiu, (regional) pământit, pământos; (figurat) ceţos.  
 
Colb
Colb, substantiv neutru
Sinonime: praf, pulbere, ţărână.  
 
Distruge
Distruge, verb
Sinonime: a (se) nimici, a (se) ruina, a desfiinţa, a face praf, a stârpi, a devasta, a pârjoli, a (se) prăpădi, a pustii, (regional) a pustului, (învechit) a sfârşi, a (se) strica, a lichida, (figurat) a topi; a masacra, a rade, a zdrobi, (învechit şi regional) a sparge, (figurat) a pulveriza, a şterge; a (se) nenoroci, (învechit şi regional) a (se) ticăloşi, a vătăma, a mistui, (figurat) a sfărâma, a ucide, a (se) mânca, a (se) roade.  
 
Fum
Fum, substantiv neutru
Sinonime: brumă, ceață, dezinfectare, emanație, exhalație, fumerolă, fumigație, gaz, mofetă, negură, pâclă, praf, smog; (învechit) casă, cămin, gospodărie; (figurat) amăgire, deșertăciune, înceţoşare, întunecare; (figurat, la plural) aroganţă, făloșenie, fudulie, împăunare, înfumurare, îngâmfare, preţiozitate, trufie.  
 
Irosi
Irosi, verb
Sinonime: a risipi, a prăpădi, a cheltui, a prădui, a împrăştia, a nimici, a face praf; a stinge, a dispărea.  
 
Patinat (patinată)
Patinat (patinată), adjectiv
Sinonime: învechit, vremuit, prăfuit.  
 
Perimat (perimată)
Perimat (perimată), adjectiv
Sinonime: anacronic, anulat, arhaic, caduc, demodat, depăşit, desuet, ieșit din uz, inactual, invalidat, învechit, neactual, nul, obliterat, obsolet, retardatar, retrograd, revolut, rococo, scos din circulaţie, stins, uzat, vetust; (figurat) prăfuit, răsuflat, (familiar) fumat.  
 
Plumburiu (plumburie)
Plumburiu (plumburie), adjectiv
Sinonime: cenuşiu, fumuriu, gri, încețoșat, închis, înnegurat, înnorat, întunecat, întunecos, mohorât, neguros, noros, pâclos, plumbuit, posomorât, sur, urât, (învechit) plumbiu, (învechit) ponegrit, (învechit) sângepiu, (Muntenia) fumur, (popular) sein, (popular) șoreciu, (rar) prăfuriu, (regional) siv, (turcism învechit) bozafer.  
 
Pospai
Pospai, substantiv neutru
Sinonime: pulbere, praf, pudră; (figurat) superficialitate, lustru, spoială, aparenţă, pospăială.  
 
Preistoric (preistorică)
Preistoric (preistorică), adjectiv
Sinonime: antediluvian; (figurat) demodat, desuet, ieșit din uz, învechit, perimat, prăfuit, străvechi, vechi, vetust.  
 
Pudra
Pudra, verb
Sinonime: a făini, a prăfui, a pudrui; a da cu pudră.

Pudră, substantiv feminin
Sinonime: pulbere, praf.  
 
Pulbere
Pulbere, substantiv feminin
Sinonime: praf, colb; (figurat) descompunere, distrugere, fărâmiţare, nimicire, dezagregare; puzderie; praf de puşcă.  
 
Pulveriza
Pulveriza, verb
Sinonime: a risipi, a împrăştia, a difuza, a presăra, a iriza; a sfărâma, a face praf.  
 
Pustii
Pustii, verb
Sinonime: a devasta, a face praf, a nimici, a lăsa pustiu, a ruina, a distruge.  
 
Sări
Sări, verb
Sinonime: a sălta, a zvâcni, a ţâşni, a zburda, a ţopăi; a escalada, a trece peste (ceva); a se repezi, a năvăli, a se da la (cineva), a ataca, a da năvală, a se năpusti; a exploda, a face explozie, a se face praf; a omite, a uita, a trece cu vederea, a scăpa din vedere, a nu lua la rând; a interveni, a sprijini, a ajuta.  
 
Spârcui
Spârcui, verb (învechit)
Sinonime: a sfâşia, a sfârteca, a ciopârţi, a zdrobi; a distruge, a nimici, a risipi, a împrăştia, a pune pe fugă, a face praf.  
 
Atom
Atom, substantiv
Sinonime: (fizică) particulă elementară; picătură, miez, firimitură, grăunte; praf.  
 
Cocaină
Cocaină, substantiv
Sinonime: (popular) praf alb.  
 
Stropitoare
Stropitoare, substantiv
Sinonime: (rar) udătoare, (prin Bucovina) proaşcă, (învechit, prin Transilvania) cofă; praftoriţă.  
 
Colbăi
Colbăi, verb (regional)
Sinonime: a face praf, a prăfui, (variantă) a colbui.  
 
Colbăire
Colbăire, substantiv
Sinonime: prăfuire.  
 
Colbăit
Colbăit, adjectiv
Sinonime: prăfos, prăfuit.  
 
Colbăraie
Colbăraie, substantiv
Sinonime: prăfăraie, prăfărie.  
 
Colbărie
Colbărie, substantiv
Sinonime: prăfăraie, prăfărie.  
 
Colburos
Colburos, adjectiv
Sinonime: prăfos, prăfuit.  
 
Fuzen
Fuzen, substantiv
Sinonime: brichetă, carbon, cărbune, cenușă, praf; (geologie) fuzit.  
 
Demontat
Demontat, adjectiv
Sinonime: delaborat, desfăcut, dezasamblat, (argotic) purtat prin praf, (figurat) deprimat, (figurat) descurajat, (figurat) dezorientat.

Demontat, substantiv
Sinonime: delaborare, demontare, dezasamblare, (figurat) deprimare, (figurat) descurajare, (figurat) dezorientare, (figurat) extenuare.  
 
Imondice
Imondice, substantiv neutru la plural (franțuzism)
Sinonime: impurități, murdărie, ordură, praf, reziduu, rest; gunoaie.  
 
Udătoare
Udătoare, substantiv
Sinonime: stropitoare, (regional) praftură.  
 
Barut
Barut, substantiv (învechit)
Sinonime: praf de pușcă.  
 
Pulberărie
Pulberărie, substantiv
Sinonime: (învechit) prăfărie, depozit de muniții, (variantă) pulbererie.  
 
Pulberos
Pulberos, adjectiv
Sinonime: prăfos, prăfuit.  
 
Purdă
Purdă, substantiv
Sinonime: (regional) praf.  
 
Picsă
Picsă, substantiv
Sinonime: (regional) bucșă (la roata carului), corn (pentru păstrarea prafului de pușcă), cutie, portțigaret, pușculiță, stup, tabacheră, vas (de ținut unsoare).  
 
Silitră
Silitră, substantiv
Sinonime: alică, azotat de potasiu, chibrit, nitrat de potasiu, praf de pușcă, pulbere, salpetru, salpetru de India; (variante) salitră, salitru.  
 
Prăvuială
Prăvuială, substantiv
Sinonime: (învechit) prăfuire, (Moldova și Transilvania) colbăire.  
 
Farinos
Farinos, adjectiv
Sinonime: farinaceu, făinos, feculent, prăfos, pulverulent.  
 
Pulverulent
Pulverulent, adjectiv
Sinonime: farinos, friabil, prăfos, pulberos, (învechit) pulberulent.  
 
Pufar
Pufar, substantiv
Sinonime: (regional) nisip fin, zăpadă măruntă (și prăfuită).  
 
Peletiuc
Peletiuc, substantiv (regional)
Sinonime: pânză de păianjen plină de praf.  
 
Șperlui
Șperlui, verb
Sinonime: (învechit; despre rufe) a leșia, a spăla cu leșie; (regional) a distruge, a face praf.  
 
Paler
Paler, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: arhitect, cantonier, caporal, conducător de șantier, contramaistru, îngrijitor de drumuri, praf de pușcă, pulbere, șef de lucrări.  
 
Iarbă-de-puşcă
Iarbă-de-puşcă, substantiv
Sinonime: praf de puşcă, pulbere, (popular) iarbă.  
 
Șteah
Șteah, substantiv (regional)
Sinonime: gunoi, impuritate, murdărie, necurățenie, praf, pulbere.  
 
Barot
Barot, substantiv
Sinonime: praf de pușcă.  
 
Pulbera
Pulbera, verb (învechit)
Sinonime: a prăfui.

Pulberă, substantiv (regional)
Sinonime: pulbere.  
 
Pulberic
Pulberic, adjectiv (învechit)
Sinonime: ca pulberea, prăfos, pulverulent, (învechit) pulberos.  
 
Pulberice
Pulberice, substantiv (regional)
Sinonime: colb, praf, pulbere, țărână.  
 
Hămucă
Hămucă, substantiv (regional)
Sinonime: nisip, praf.  
 
Sprăhuiat
Sprăhuiat, adjectiv (regional)
Sinonime: nebunatic, prăfuit, șturlubatic, ușuratic, (regional) sprehuiat.  
 
Colbui
Colbui, verb (regional)
Sinonime: a face praf, a prăfui, (regional) a colbăi.  
 
Colbuit
Colbuit, adjectiv (regional)
Sinonime: murdar, prăfos, prăfuit, (regional) colbăit.  
 
Colbot
Colbot, substantiv (regional)
Sinonime: mișcare, prăfuială, zguduire, (variantă) colbotă.  
 
Împulbărat
Împulbărat, adjectiv (învechit)
Sinonime: prăfuit, (regional) colbăit, (variantă) împulberat.  
 
Împulbera
Împulbera, verb (învechit și regional)
Sinonime: a prăfui, (regional) a colbăi.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar