Frică
Frică, substantiv feminin
Sinonime: (franţuzism) aprehensiune, fobie, groază, înfricoşare, laşitate, lipsă de curaj, oroare, (popular) păsare, poltronerie, scârbă, spaimă, (învechit) stideală, stidinţă, stidire, teamă, teamăt, temătură, temere, temoare, (rar) temut, timoare, (argou) târşală, târşă.  
 
Fricativ (fricativă)
Fricativ (fricativă), adjectiv
Sinonime: (fonetică) constrictiv, continuu, spirant.  
 

Fobie
Fobie, substantiv feminin
Sinonime: frică, spaimă, groază, teamă, oroare.

Fobie, sufix
Sinonime: anti, teamă de (ceva), aversiune de (ceva).  
 
Groază
Groază, substantiv feminin
Sinonime: duium, frică, grămadă, grozăvenie, încrâncenare, înfiorare, înfricoşare, îngrozire, înspăimântare, mulţime, oroare, pălitură, potop, puhoi, puzderie, spaimă, spăimântătură, sumedenie, teroare, (figurat) cutremur, (învechit şi popular) oţărâre, (învechit şi regional) scârbă, (învechit) spăimântare, (regional) înfricare.  
 
Înfiorare
Înfiorare, substantiv feminin
Sinonime: nelinişte, tulburare, frică, teamă, spaimă, groază.  
 
Înfricoşa
Înfricoşa, verb
Sinonime: a speria, a înspăimânta, a intimida, a băga frica în oase, a îngrozi, a vârî în sperieți, a teroriza.  
 
Nelinişte
Nelinişte, substantiv feminin
Sinonime: îngrijorare, tulburare, frământare, neastâmpăr, impacienţă, teamă, frică.  
 
Panică
Panică, substantiv feminin
Sinonime: spaimă, frică, groază, teroare; dezordine, agitaţie, tulburare.  
 
Redută
Redută, substantiv feminin
Sinonime: tranşee, meterez, bastion, fort.

Reduta, verb
Sinonime: a avea frică, a se teme.  
 
Scârbă
Scârbă, substantiv feminin
Sinonime: amar, amărăciune, animozitate, antipatie, aversiune, ceartă, chin, ciudă, conflict, dezacord, dezbinare, dezgust, diferend, discordie, discuție, disensiune, dispută, divergență, durere, dușmănie, faptă nedemnă, faptă urâtă, frică, furie, gâlceavă, gelozie, greaţă, grijă, groază, invidie, încercare, încrâncenare, înfiorare, înfricoșare, îngrozire, înspăimântare, întristare, înverșunare, învrăjbire, litigiu, mâhnire, mânie, năpastă, necaz, neînțelegere, nemulțumire, nenorocire, neplăcere, oroare, ostilitate, patimă, păs, pătimire, pică, pizmă, plictis, porcărie, pornire, ranchiună, repulsie, silă, spaimă, suferință (morală), supărare, teamă, temere, teroare, ticăloşie, tristețe, ură, vrajbă, vrăjmășie, zâzanie, (familiar) otreapă; (figurat) ființă dezgustătoare, om mârșav; (la plural) vorbe murdare, vorbe triviale, ocări, înjurături.  
 
Spaimă
Spaimă, substantiv feminin
Sinonime: groază, frică, teamă.  
 
Sperietură
Sperietură, substantiv feminin
Sinonime: spaimă, frică, teamă, tulburare, nelinişte.  
 
Teamă
Teamă, substantiv feminin
Sinonime: frică, temere, spaimă, groază, angoasă, nelinişte, grijă, preocupare.  
 
Temere
Temere, substantiv feminin
Sinonime: frică, teamă, spaimă, nelinişte, grijă, bănuială; (învechit) gelozie.  
 
Constrictiv
Constrictiv, adjectiv
Sinonime: (fonetică) continuu, fricativ, spirant.  
 
Acarofobie
Acarofobie, substantiv
Sinonime: frică de mâncărime, scabiofobie; entomofobie, helmintofobie, microfobie.  
 
Cufuri
Cufuri, verb
Sinonime: a (se) defeca, a avea diaree; a muri de frică.  
 
Pusilanimitate
Pusilanimitate, substantiv
Sinonime: frică, teamă, sfiiciune exagerată, poltronerie, timiditate.  
 
Poltronerie
Poltronerie, substantiv
Sinonime: frică, laşitate, pusilanimitate, teamă, temere.  
 
Aprehensiune
Aprehensiune, substantiv
Sinonime: frică, teamă nelămurită, teamă vagă, temere, (variantă) aprehensie.  
 
Angoasă
Angoasă, substantiv
Sinonime: anxietate, aprehensiune, frică, inchietudine, îngrijorare, neliniște, stress, tulburare.

Angoasa, verb (franțuzism)
Sinonime: a (se) alarma, a (se) îngrijora, a (se) neliniști, a (se) preocupa, a da o stare de neliniște.  
 
Târsă
Târsă, substantiv
Sinonime: curătură; târnăcop; (botanică) papură mică.

Târşă, substantiv
Sinonime: frică, opritoare, piedică, teamă, temere; arșic.  
 
Târşală
Târşală, substantiv
Sinonime: frică, teamă, temere; curătură, târșitură; livadă de pruni.  
 
Temătură
Temătură, substantiv
Sinonime: frică, teamă, temere.  
 
Sperieciune
Sperieciune, substantiv
Sinonime: (învechit și regional) frică, speriat, sperietură.  
 
Stidire
Stidire, substantiv (învechit)
Sinonime: frică, jenă, rușine, sfială, sfiiciune, stinghereală, stânjeneală, stânjenire, teamă, temere.  
 
Stidinţă
Stidinţă, substantiv (învechit)
Sinonime: frică, jenă, rușine, sfială, sfiiciune, stinghereală, stânjeneală, stânjenire, teamă, temere, timiditate.  
 
Stideală
Stideală, substantiv (învechit)
Sinonime: frică, jenă, rușine, sfială, sfiiciune, stinghereală, stânjeneală, stânjenire, teamă, temere, timiditate.  
 
Temoare
Temoare, substantiv (învechit)
Sinonime: frică, teamă, temere.  
 
Înfrica
Înfrica, verb (învechit)
Sinonime: a se cutremura, a se încrâncena, a se înfiora, a se înfricoșa, a se îngrozi, a se înspăimânta, a se teme, a se zgudui, a tremura, a-i fi frică.  
 
Poltronărie
Poltronărie, substantiv
Sinonime: frică, lașitate, lipsă de curaj, poltronerie, teamă, temere.  
 
Pavor
Pavor, substantiv
Sinonime: frică, groază, spaimă, teamă.  
 
Înfrigura
Înfrigura, verb
Sinonime: a se teme, a tremura de frică, a tremura de frig, a-i fi frig.  
 
Cataplexie
Cataplexie, substantiv
Sinonime: catalepsie, catatonie, încremenire de frică, stupoare.  
 
Panfobie
Panfobie, substantiv
Sinonime: (medicină) frică de tot, omnifobie, pantofobie.  
 
Iepurărie
Iepurărie, substantiv
Sinonime: iepurime, (Banat) iepuramă; (învechit, la figurat) frică, lașitate, poltronărie, poltronerie, poltronism.  
 
Terorizat
Terorizat, adjectiv
Sinonime: afolat, băgat în sperieți, înfricoșat, înspăimântat, mort de frică, terifiat.  
 
Spăimânt
Spăimânt, substantiv (învechit)
Sinonime: frică, groază, spaimă.  
 
Gimnofobie
Gimnofobie, substantiv
Sinonime: frică de nuditate.  
 
Spirant
Spirant, adjectiv
Sinonime: (fonetică) constrictiv, continuu, fricativ.

Șpiranț, substantiv (regional)
Sinonime: cățel (mic), cățeluș.  
 
Înfricoșare
Înfricoșare, substantiv
Sinonime: amenințare, frică, groază, intimidare, încrâncenare, înfiorare, îngrozire, înspăimântare, oroare, spaimă, speriere, teroare, (figurat) cutremur, (învechit și popular) oțărâre, (învechit și regional) scârbă, (învechit) înfricoșătură, (învechit) spăimântare, (învechit) spăimântătură, (regional) înfricare, (regional) pălitură.  
 
Zoofobie
Zoofobie, substantiv
Sinonime: frică de animale; batracofobie, cinofobie, entomofobie, galeofobie, gatofobie, helmintofobie, hipofobie, ihtiofobie, ofidiofobie, ofiofobie, ornitofobie, taurofobie.  
 
Rabiofobie
Rabiofobie, substantiv
Sinonime: frică de turbare, lisofobie.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar