Bătrân
Bătrân, substantiv masculin
Sinonime: bătrânel, bunel, bunic, decan de vârstă, hodorog, moș, moșic, moșneag, moșnegel, moșneguț, moșuleț, moșulică, nonagenar, octogenar, pensionar, ramolit, septuagenar, sexagenar, tata-moșu, uncheșel, veteran, (depreciativ) baccea, (familiar și depreciativ) babalâc, (familiar și depreciativ) rablă, (familiar) părinte, (familiar) tată, (învechit și familiar) matuf, (învechit și popular) bun, (popular și figurat) hârb, (popular) unchiaș, (regional) ghiuj, (regional) moșuc, (regional) tataie, (regional) vâj, (la plural) părinții.  
 
Bătrân (bătrână)
Bătrân (bătrână), adjectiv
Sinonime: vârstnic, bătrâior; vechi, arhaic, antic, de odinioară, de altădată; uitat de vreme.  
 
Bătrână
Bătrână, substantiv feminin
Sinonime: babă, baborniță, babușcă, băbuță, bătrânică, hodoroagă, mătușă, moșică, (familiar) babetă, (familiar) mamă, (regional) băbătie, (regional) muică.  
 
Bătrâncios
Bătrâncios, adjectiv
Sinonime: bătrănatic, bătrânatic, bătrânicios, (rar) bătrâneț.  
 
Bătrâneață
Bătrâneață, substantiv (învechit)
Sinonime: bătrânețe.  
 
Bătrânel (bătrânică)
Bătrânel (bătrânică), adjectiv
Sinonime: bătrâior.  
 
Bătrânesc (bătrânească)
Bătrânesc (bătrânească), adjectiv
Sinonime: vechi, arhaic, din vechime, antic, de odinioară, de altădată.  
 
Bătrâneşte
Bătrâneşte, adverb
Sinonime: moşnegeşte.  
 
Bătrânet
Bătrânet, substantiv
Sinonime: bătrânime, (rar) bătrâneţe.  
 
Bătrâneță
Bătrâneță, substantiv (învechit)
Sinonime: bătrânețe.  
 
Bătrâneţe
Bătrânețe, substantiv
Sinonime: bătrânet, bătrânime, căruntețe, cărunțeală, cărunție, senectute, vechime, vetustate, (figurat) amurgul vieții, (învechit) bătrâneață, (învechit) bătrâneță, (învechit) mătorie.  
 
Bătrânică
Bătrânică, substantiv
Sinonime: băbuță, bătrână (simpatică).  
 
Bătrânicios (bătrânicioasă)
Bătrânicios (bătrânicioasă), adjectiv
Sinonime: îmbătrânit, trecut de ani.  
 
Bătrânime
Bătrânime, substantiv
Sinonime: bătrânet, bătrânețe, (învechit) antichitate.  
 
Bătrâniş
Bătrâniş, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) steluţă, şoricel, coada-vacii, struţul-mirelui, (Transilvania) spirince.  
 

Babă
Babă, substantiv feminin
Sinonime: bătrână, mătuşă, (familiar) soţie, nevastă; bunică, bunicuță; (popular) bârnă, grindă, stâlp, drug; (Moldova) bagdadie; (regional) zglăvoacă (peşte mic de munte).  
 
Bătrâior (bătrâioară)
Bătrâior (bătrâioară), adjectiv
Sinonime: bătrân, bătrânel, vârstnic.  
 
Bunică
Bunică, substantiv feminin
Sinonime: bunicuță, buniță, maică, mamaie, mamă bătrână, mamă bună, mamă-mare, mam-mare, (învechit și popular) bună, (Oltenia) bâtă.  
 
Cărunt (căruntă)
Cărunt (căruntă), adjectiv
Sinonime: albit, încărunţit; (figurat) îmbătrânit, bătrân.  
 
Căzătură
Căzătură, substantiv feminin
Sinonime: cădere; (depreciativ) om bătrân, neputincios; (figurat) ins imoral, depravat, corupt.  
 
Celibatară
Celibatară, substantiv feminin
Sinonime: beghină, domnișoară, duduie, fată bătrână, fată mare, fată rămasă.

Celibatară, adjectiv feminin
Sinonime: necăsătorită, nemăritată, singură, (regional) nenevestită.  
 
Cimilitură
Cimilitură, substantiv feminin
Sinonime: ghicitoare, joc de cuvinte; glumă, snoavă, proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătoare.  
 
Cântec
Cântec, substantiv neutru
Sinonime: (muzică) arie, cânt, cântare, compoziţie, melodie, muzică, (livresc) melopee, melos, (învechit) scop, (englezism) folk-song, (englezism) song; lied; (literatură) (cântec bătrânesc) baladă populară.  
 
Coadă
Coadă, substantiv feminin
Sinonime: cosiţă, plete; peduncul; trenă; şir de oameni; mâner; capăt, extremitate, sfârșit; (coada-boului) lumânare, lumânărică; (coada-cocoşului) iris, stânjen, stânjenel; (coada-hârţului) coada-şoricelului; (coada-iepei) barba-ursului, coada-calului; (coada-leului) talpa-gâştei; (coada-lupului) lumânare, lumânărică, salvie austriacă; (coada-mielului) coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, salvie; (coada-mânzului) barba-ursului, coada-calului; (coada-mâţei) papanaş; (coada-popii) spânz; (coada-priculicilor) barba-popii; (coada-racului) turiţă-mare; (coada-şopârlei) barba-caprei; (coada-şoricelului) pătlagină; (coada-vacii) bătrâniş, coada-cocoşului, lumânare, lumânărică, praz, salvie; (coadă-de-găină) iarbă-mare, răcovină; (coadă-de-şarpe) belemnit; (coadă-făloasă) codobatură, prundar, prundaş; (coadă-roşie) codroş.  
 
Fosilă
Fosilă, substantiv feminin
Sinonime: (geologie) (învechit) petrefact, rest, (la plural) urme, (la plural) rămăşiţe, vestigiu; (la figurat) bătrân.  
 
Gloabă
Gloabă, substantiv feminin (popular)
Sinonime: bătrân, cal neputincios, individ decrepit, mârţoagă, prăpădit; amendă, bir, herâie, penalitate, penalizare, taxă, tălpăşag, zavescă, (regional) ispaşă.  
 
Hârcă
Hârcă, substantiv feminin
Sinonime: căpăţână, craniu, scăfârlie, tigvă, țeastă; babă-hârcă, baborniţă, cotoroanţă, femeie bătrână (urâtă şi rea), hoaşcă, zgripţuroaică.  
 
Hodoroagă
Hodoroagă, substantiv feminin
Sinonime: bătrână ramolită, hoaşcă, căzătură; flecar, palavragiu, gură-spartă.  
 
Hodorog
Hodorog, substantiv masculin
Sinonime: bătrân, moşneag; căzătură.  
 
Îmbătrâni
Îmbătrâni, verb
Sinonime: a albi, a da în mintea copiilor, a încărunți, a se bacceli, a se degrada, a se hodorogi, a se ofili, a se rablagi, a se ramoli, a se scofâlci, a se seniliza, a se stafidi, a se șubrezi, a se trece, a se uza, a se veșteji, a se zaharisi, a se zbârci, a-și trăi traiul (a-și mânca mălaiul), (învechit și familiar) a se matofi, (învechit și familiar) a se matufi, (învechit și popular) a bătrâni, (învechit) a (se) mători, (învechit) a cărunți, (învechit) a se învechi.  
 
Moş
Moş, substantiv masculin
Sinonime: bătrân, moşneag; (regional) bunic; unchi; strămoş.  
 
Moşneag
Moşneag, substantiv masculin
Sinonime: moş, bătrân.  
 
Parimie
Parimie, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: adagiu, aforism, cugetare, dicton, învăţătură, maximă, morală, parabolă, parimiar, pildă, proverb, sentinţă, vorbă bătrânească, zicală, zicătoare, (variantă) paremie.  
 
Patriarhal (patriarhală)
Patriarhal (patriarhală), adjectiv
Sinonime: bătrânesc, campestru, idilic, liniştit, rustic, simplu, tihnit, tradiţional, ţărănesc, vechi, (variantă) patriarcal.  
 
Senil (senilă)
Senil (senilă), adjectiv
Sinonime: bătrân, ramolit, neputincios, sclerozat.  
 
Şontorog (șontoroagă)
Şontorog (șontoroagă), adjectiv
Sinonime: şchiop, olog, infirm; bătrân, slăbănog, rablagit, fără vlagă.  
 
Unchiaş
Unchiaş, substantiv masculin
Sinonime: bătrân, moş, moşneag.  
 
Veteran
Veteran, substantiv masculin
Sinonime: ostaş bătrân, luptător vechi.  
 
Vâj
Vâj, substantiv neutru (regional)
Sinonime: bătrân, moşneag, ghiuj.  
 
Vârstnic (vârstnică)
Vârstnic (vârstnică), adjectiv
Sinonime: în vârstă, bătrân, înaintat în etate.  
 
Băbăciune (băbăciuni)
Băbăciune (băbăciuni), substantiv feminin
Sinonime: femeie în vârstă, babă, babetă, bătrână.  
 
Moșcoi
Moșcoi, substantiv
Sinonime: (peiorativ) bătrân.  
 
Cărunteţe
Cărunteţe, substantiv
Sinonime: caniţie, bătrâneţe.  
 
Continent
Continent, substantiv
Sinonime: microcontinent, pământ, subcontinent, supercontinent; Africa, America, Antarctica, Asia, Australia, Bătrânul Continent, Eurasia, Europa, Oceania, Terra.  
 
Feti
Feti, verb
Sinonime: a trăi nemăritată, a fi fată bătrână.  
 
Mator
Mator, adjectiv (regional)
Sinonime: bătrân, copt la minte, chibzuit, serios.  
 
Silen
Silen, substantiv
Sinonime: satir bătrân.  
 
Sinec
Sinec, substantiv
Sinonime: zori; (învechit) bătrânețe.  
 
Ghiuj
Ghiuj, substantiv
Sinonime: babalâc, baccea, bătrân, căzătură, hodorog, moş, moşneag, ramolit; (variante) ghij, ghijan, ghijoi, ghijoc, bijog, bijoagă, ghijoagă.  
 
Baccea
Baccea, substantiv
Sinonime: babalâc, (depreciativ) bătrân ramolit.  
 
Bijoc
Bijoc, substantiv (regional)
Sinonime: mârțoagă, cal bătrân, cal slab.  
 
Lucifer
Lucifer, substantiv
Sinonime: diavol, mamonul dracilor, michiduță cel bătrân, satana, scaraoțchi, tartor, vătafu, (popular) sarsailă, (regional) sarsaor; (variante) luțâfer, luțepăr, luțifer, luțifir, luțiper.  
 
Gerontofilie
Gerontofilie, substantiv
Sinonime: dragoste față de bătrâni; parafilie, perversiune, teleiofilie.  
 
Turugă
Turugă, substantiv
Sinonime: buştean, butuc, buturugă, ciot, copac bătrân, pârghie, (la plural) coceni.  
 
Târnoaţă
Târnoaţă, substantiv (regional)
Sinonime: cocotă, curvă, femeie de stradă, prostituată, târfă; belea, sarcină, neajuns, neplăcere; (regional) iapă bătrână; (regional) amant.  
 
Zicătură
Zicătură, substantiv
Sinonime: proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătoare; (regional) cântec, cântare.  
 
Zicătoare
Zicătoare, substantiv
Sinonime: expresie proverbială, locuțiune proverbială, proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătură, zicere, (Banat) cimilitură, (învechit și regional) poveste, (învechit) pildă, (popular) spunere, (popular) zisă, (prin extensiune) instrument muzical, (rar) parimie, (regional) bucată muzicală.  
 
Mătorie
Mătorie, substantiv
Sinonime: (învechit) bătrânețe, senectute.  
 
Roajbă
Roajbă, substantiv
Sinonime: (regional) rablă, rugină, ruginitură, vechitură; cal bătrân și slab, gloabă, mârțoagă.  
 
Patriarcal
Patriarcal, adjectiv
Sinonime: (învechit) bătrânesc, campestru, liniștit, rustic, țărănesc, (variantă) patriarhal.  
 
Senilitate
Senilitate, substantiv
Sinonime: (medicină) bătrânețe, caducitate, debilitate, decadență, declin, decrepitudine, gatism, gerontism, ramoleală, ramolire, ramolisment, senescență, (impropriu) sclerozare, (rar) ramoliție.  
 
Jarcă
Jarcă, substantiv
Sinonime: (regional) bucată, halcă, harchină, hârșie, jarchină, oaie bătrână și slabă, pelcea, piele de oaie (în stare proastă), spârc; cojoc vechi și jerpelit.  
 
Moşnegel
Moşnegel, substantiv
Sinonime: bătrânel, moșneag, moşneguţ, moșuleț, moșulică.  
 
Moşneguţ
Moşneguţ, substantiv
Sinonime: bătrânel, moșneag, moşnegel.  
 
Moşnegeşte
Moşnegeşte, adverb
Sinonime: bătrânește, domol, încet.  
 
Nestor
Nestor, substantiv
Sinonime: bătrân, înțelept.  
 
Mamă
Mamă, substantiv
Sinonime: matcă, mămică, mimă, mumă, (familiar, articulat) bătrâna, (învechit) mușă, (Moldova) neneacă, (popular) maică, (popular) mămucă, (prin Transilvania) babă, (regional) mamacă, (regional) mamaie, (regional) mucă, (regional) muică; cauză, obârșie, origine; (mamă bătrână) bunică, mamă-mare; (mamă bună) bunică, mamă-mare; (mitologie populară; Mama-Pădurii) (regional, articulat) fata-pădurii, mama-codrului, mama-huciului, mama-ogașilor, pădureana, pădureanca, păduroaica, surata-din-pădure, vâlva-pădurii, vidma-pădurii; (botanică; Mama-Pădurii) (regional) buricul-pământului, cucuruz-de-pădure, floarea-șarpelui, iarba-șarpelui, murea-pădurilor, șerpariță.  
 
Şoricel
Şoricel, substantiv
Sinonime: (zoologie) șoarece, şoricuţ, (regional) şoricaş; (botanică) bătrâniș, codiţucă; (informatică) mouse.  
 
Arăcit
Arăcit, adjectiv (învechit)
Sinonime: susținut cu pari, (variantă) hărăcit, (variantă) hărăgit; (regional; fată arăcită) fată bătrână.

Arăcit, substantiv (învechit)
Sinonime: susținere cu pari, (variantă) hărăcit, (variantă) hărăgit.  
 
Băbăreasă
Băbăreasă, substantiv (regional)
Sinonime: babă (descântătoare), bătrână, vrăjitoare, (regional) bărbăreasă, (regional) bobăreasă, (variantă) babareasă.  
 
Pielhoacă
Pielhoacă, substantiv (regional)
Sinonime: gloabă, mârțoagă, piele (de animal), (figurat) femeie bătrână, (figurat) hoașcă.  
 
Bucheresc
Bucheresc, adjectiv (regional; ieşit din uz)
Sinonime: bătrânesc.  
 
Bucherește
Bucherește, adverb (învechit)
Sinonime: bătrânește, ca un bucher, ca un începător, mașinal.  
 
Tăbârcit
Tăbârcit, adjectiv (regional)
Sinonime: boțit, cocoșat (de bătrânețe), înghesuit, mototolit, strâns.  
 
Balada
Balada, verb (franțuzism)
Sinonime: a flana, a hoinări, a se plimba mult (fără scop, fără țintă), a vagabonda.

Baladă, substantiv
Sinonime: cântec bătrânesc, lai, poem.  
 
Nemăritată
Nemăritată, adjectiv
Sinonime: celibatară, necăsătorită, nenevestită; (fată nemăritată) fată bătrână.  
 
Străvechi
Străvechi, adjectiv
Sinonime: arhaic, bătrân, imemorial, primitiv, secular, străbun, strămoșesc, transmis prin moștenire, uzat, vechi, (figurat) cărunt, (învechit și figurat) sur, (învechit) nepomenit, (învechit) preavechi, (învechit) străbunesc.  
 
Tombateră
Tombateră, adjectiv (învechit)
Sinonime: reacționar, retrograd, (învechit) tompateră.

Tombateră, substantiv (învechit)
Sinonime: acoperământ, bătrân retrograd, căciulă, (învechit) ișlicar, (învechit) tompateră.  
 
Vetusteţe
Vetusteţe, substantiv
Sinonime: bătrânețe, vechime, vetustate.  
 
Vetustate
Vetustate, substantiv
Sinonime: bătrânețe, decrepitudine, degradare, delabrare, vechime, (stare de) deteriorare.  
 
Vechime
Vechime, substantiv
Sinonime: activitate îndelungată, antichitate, epocă veche, existență îndelungată, origine îndepărtată, timpuri îndepărtate, trecut îndepărtat, vetustate, vetustețe, vreme de demult, (învechit) bătrânețe, (învechit) străvechime, (învechit) vârstă, (învechit) vechie, (învechit) vechietate, (învechit) vechitură, (învechit; la plural) antichități.  
 
Jupuit
Jupuit, adjectiv
Sinonime: belit, cojit, coșcovit, descojit, descuamat, deteriorat, jecmănit, jefuit, julit, ros, uzat, zdrelit, (învechit) despielat, (regional) bătrân și slab, (regional) lovit; (variante) jupit, jupoiat, jupoit, jupuiat.

Jupuit, substantiv
Sinonime: belire, belit, descuamare, jefuire, julire, julit, jupuială, jupuire, zdrelire, zdrelit, (regional) lovire, (variantă) jupit.  
 
Îmbătrânire
Îmbătrânire, substantiv
Sinonime: decrepitudine, îmbătrânit, ramolire, ramolisment, senescență, (figurat) uzare, (învechit) bătrânire, (tehnică) maturare.  
 
Senectute
Senectute, substantiv
Sinonime: bătrânețe, vârsta a patra, vârsta a treia, vârstă înaintată, (figurat) amurg, (figurat) amurgul vieții, (figurat) crepusculul vieții.  
 
Hârștioagă
Hârștioagă, substantiv (regional)
Sinonime: (zoologie) babană, oaie bătrână, (variantă) arștioagă, (variantă) hâjdoacă, (variantă) hâștioagă.  
 
Babetă
Babetă, substantiv
Sinonime: babă, bătrână; bavetă, (familiar) bărbiță.  
 
Vecuit
Vecuit, adjectiv
Sinonime: (învechit) durabil, (învechit) dăinuitor, (regional) bătrân, (variantă) (învechit și popular) văcuit.  
 
Tradițional
Tradițional, adjectiv
Sinonime: ancestral, bătrânesc, clasic, conformist, consacrat, conservator, consfințit, consuetudinar, convențional, curent, cutumiar, dintotdeauna, ereditar, familiar, folcloric, frecvent, habitual, hieratic, inveterat, întemeiat pe tradiție, obișnuit, ortodox, patriarhal, popular, ritual, rutinier, tradiționalist, uzitat, uzual, vechi, (rar) sacramental.  
 
Butușană
Butușană, substantiv
Sinonime: oaie bătrână, (variantă) butușală.  
 
Țivoaică
Țivoaică, substantiv (regional)
Sinonime: câine bătrân.  
 
Mânzălău
Mânzălău, substantiv (regional)
Sinonime: mânz, mânzat, vițel, (ironic) burlac bătrân, (regional) mânzotean, (regional) tărhoi, (regional) terhoi, (variantă) mânjălâu, (variantă) mânzalău.  
 
Auș
Auș, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: bătrân, bunic, moș, moșneag, strămoș, unchi, (variantă) aiuș.  
 
Boșorog
Boșorog, adjectiv
Sinonime: bătrân, boșorogit, hodorogit, ramolit, surpat, vătămat, (popular) coios.

Boșorog, substantiv
Sinonime: babalâc, cojocină, moșneag, (argotic) junghi, (familiar) dărâmătură, (familiar) hodorog, (învechit) beșleagă, (regional) moșorog, (regional) vâj.  
 
Țurlă
Țurlă, substantiv (regional)
Sinonime: fată bătrână.  
 
Terfelogit
Terfelogit, adjectiv
Sinonime: murdar, rupt, vechi, zdrențuit, (figurat) bătrân.  
 
Bunicuță
Bunicuță, substantiv
Sinonime: bunică, mamă mare, (argotic) gramamă, (învechit și popular) bună, (popular și familiar) mamaie, (popular) buniță, (popular) mamă bătrână, (popular) mamă bună, (regional) bâtică.  
 
Buc
Buc, substantiv (regional)
Sinonime: câlți, coajă, cocoloș, fag bătrân, pleavă, scamă.  
 
Mamă-mare
Mamă-mare, substantiv
Sinonime: bunică, mamă bătrână, mamă bună, (variantă) mam-mare.  
 
Moșnegărie
Moșnegărie, substantiv
Sinonime: bătrânet, bătrânețe, bătrânime, (depreciativ) moșneag.  
 
Vechietate
Vechietate, substantiv (învechit)
Sinonime: bătrânețe, existență îndelungată, origine îndepărtată, vechime, vechitură, vetustate, vetustețe, (învechit) vechie, (învechit) vechitate.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar