Chir
Chir, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: domn, stăpân, jupân.  
 
Chiră
Chiră, substantiv
Sinonime: pescăruş; (chiră-neagră) (regional) pescar, pescăriţă.  
 
Chiralim
Chiralim, substantiv
Sinonime: (argou) brânză.  
 
Chircă
Chircă, substantiv și adjectiv
Sinonime: (botanică) cincantin.  
 
Chirchică
Chirchică, substantiv
Sinonime: potârniche.  
 
Chirchili
Chirchili, verb
Sinonime: (popular) a se afuma, a se ameți, a se chercheli, a se îmbăta.  
 
Chirci
Chirci, verb
Sinonime: (reflexiv) a se ghemui, a se strânge, a se grămădi, a se face mic; a se pipernici, a se usca, a se ofili.  
 
Chircire
Chircire, substantiv
Sinonime: contractare, ghemuire, închircire, strângere, zgârcire; pipernicire.  
 
Chircit
Chircit, adjectiv
Sinonime: contractat, ghemuit, închircit, strâns, zgârcit, (popular) ciuciulit, stârcit, (regional) tâmbuşit, (Oltenia, Banat şi Transilvania) zgulit; pipernicit.  
 
Chircitură
Chircitură, substantiv
Sinonime: avorton, sfrijitură, stârpitură, (Bucovina) pipirig, (învechit și regional) prizăritură, (regional) piercitură.  
 
Chircoti
Chircoti, verb
Sinonime: a aţipi, a dormita, a moţăi, a picoti, a piroti.  
 
Chirdoseală
Chirdoseală, substantiv (învechit)
Sinonime: cheltuială.  
 
Chirfoseală
Chirfoseală, substantiv (regional)
Sinonime: amestec, amestecătură, hărmălaie, încurcătură, învălmășeală, larmă, zăpăceală, (variantă) chilfoseală, (variantă) schirfoseală.  
 
Chirfosi
Chirfosi, verb (regional)
Sinonime: a strivi, a tăvăli, a terciui.  
 
Chiriacodromion
Chiriacodromion, substantiv
Sinonime: cazanie, cuvânt, omilie, predică.  
 
Chiriarh
Chiriarh, substantiv (învechit)
Sinonime: (biserică) arhiereu, episcop, mitropolit, prelat, (învechit) vlădică.  
 
Chiriarhicesc
Chiriarhicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: de prelat, (învechit) vlădicesc.  
 
Chiriarhie
Chiriarhie, substantiv (învechit)
Sinonime: episcopie, mitropolie.  
 
Chiriaş
Chiriaş, substantiv
Sinonime: locatar, (prin Transilvania) salău, (învechit, în Moldova) chirigiu.  
 
Chiric
Chiric, substantiv (regional)
Sinonime: greier, purice; (figurat) copil (neastâmpărat), drac împielițat, drăcușor, fâță, năzgâmb, pricolici, spiriduș, ștrengar, (familiar) mânz, (familiar) michiduță, (regional) fârță, (regional) iț, (regional) lișcotă, (regional) muziclon, (regional) perpeliciu, (regional) podraghină, (regional) scaloi, (regional) scăperici, (regional) scârlete, (regional) scârnei, (regional) sfâștoc, (regional) spaimoc, (regional) străbălat, (regional) șotcan, (regional) știmă, (regional) știmit, (regional) ștronț, (regional) tartarici.  
 
Chirie
Chirie, substantiv
Sinonime: locaţie, (învechit şi regional) năiem, năimeală, simbrie, (Transilvania) tapşă.  
 
Chirielă
Chirielă, substantiv
Sinonime: droaie, enumerație, grămadă, mulțime; litanie.  
 
Chirighiţă
Chirighiţă, substantiv
Sinonime: pescăruş; râbar, (regional) pescar, pescăriţă, rândunică-de-mare.  
 
Chirigiu
Chirigiu, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: cărăuş, căruţaş.  
 
Chirilic
Chirilic, adjectiv
Sinonime: (rar) slavon, slavonesc, (învechit) chirilicesc.  
 
Chirilicesc
Chirilicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: chirilic, cirilic.  
 
Chirlaucă
Chirlaucă, substantiv
Sinonime: (regional) (prună tânără atacată și deformată de o ciupercă specifică) hurlup; urlup.  
 
Chirlopan
Chirlopan, substantiv
Sinonime: târnăcop.  
 
Chirnogi
Chirnogi, verb (regional)
Sinonime: a se milogi, a se schilodi, a se zgârci.  
 
Chiromanie
Chiromanie, substantiv
Sinonime: (sexualitate) masturbație, onanie.  
 
Chiromant
Chiromant, substantiv
Sinonime: ghicitor în palmă.  
 
Chiromanție
Chiromanție, substantiv
Sinonime: ghicit în palmă.  
 
Chironda
Chironda, substantiv
Sinonime: (instrument cu coarde) liră rustică, liră tedescă, sinfonia, vielă rotativă, (englezism) hurdy-gurdy, (franțuzism) vielle à roue, (germanism) bauernleier, (germanism) radleier, (italienism) viola de arbo, (latinism) organistrum.  
 
Chiropter
Chiropter, substantiv
Sinonime: (zoologie) cheiropter, liliac.  
 
Chiropterofil
Chiropterofil, adjectiv
Sinonime: (botanică) cheiropterofil, cheiropterogam, chiropterogam.  
 
Chirpici
Chirpici, substantiv
Sinonime: (Banat) văiugă.  
 
Chirurg
Chirurg, substantiv
Sinonime: (medicină) legist, neurochirurg, practician, (învechit) hirurg, (învechit) operator, (învechit) ţirulic, (turcism învechit) gerah.  
 
Chirurgical
Chirurgical, adjectiv
Sinonime: (medicină) operatoriu.  
 
Chirurgie
Chirurgie, substantiv
Sinonime: microchirurgie, neurochirurgie, psihochirurgie, (chirurgie dentară) odontostomatologie, (învechit) hirurgie.  
 

Cinchi
Cinchi, verb (regional)
Sinonime: a se ghemui, a se chirci, a se chinci, a sta pe vine.  
 
Ciuciuli
Ciuciuli, verb (popular)
Sinonime: a se strânge, a se ghemui, a se ciuci, a se chirci, a se cinchi.  
 
Cârci
Cârci, verb (regional)
Sinonime: a (se) chirci, a (se) contrage, a (se) pipernici, a (se) strânge, a (se) zgârci, a micșora, (regional) a prevesti; (variante) a (se) cârceia, a (se) cârcia, a (se) împierci, a (se) încârceia, a (se) încârci, a (se) încârcia, a (se) închirci, a (se) pierci.

Cârci, substantiv
Sinonime: (regional) cârcel, strugure mic, vârf de lăstar de vie.  
 
Contracta
Contracta, verb
Sinonime: (termen juridic) a încheia; (medicină) a căpăta, a face, a lua, (popular) a prinde; (fizică) (rar) a se contrage; (fiziologie) a (se) retracta, a (se) strânge, a (se) zgârci, a (se) crispa, a se chirci, a se reduce, a se convulsiona.  
 
Doctor
Doctor, substantiv masculin
Sinonime: alopat, chirurg, homeopat, medic, practician, psihiatru, (învechit) vraci.  
 
Domn
Domn, substantiv masculin
Sinonime: stăpân, posesor, jupân; domnitor, voievod, prinţ, rege, monarh; om bogat, aristocrat, nobil; (Domnul) Dumnezeu, Isus Hristos; cucon, (învechit şi familiar) musiu, (grecism învechit) chir, (italienism învechit) signor; bărbat, orăşean, soţ, târgoveţ.  
 
Ghemui
Ghemui, verb
Sinonime: a (se) aduna, a (se) chirci, a (se) contracta, a (se) face ghem, a (se) încârliga, a (se) încolăci, a (se) încolătăci, a (se) încovriga, a (se) înfăşura, a (se) îngrămădi, a (se) învălătuci, a (se) răsuci, a (se) strânge, a (se) suci, (învechit) a (se) învălui, (regional) a (se) covriga.  
 
Locatar
Locatar, substantiv masculin
Sinonime: chiriaş, coabitant, colocatar, coocupant, ocupant, proprietar, sublocatar, (învechit, în Moldova) chirigiu, (prin Transilvania) salău.  
 
Locaţie
Locaţie, substantiv feminin
Sinonime: aranjare, arendare, chirie, concesiune, dispunere, închiriere, leasing, reînchiriere, (învechit și regional) năiem, (învechit și regional) năimeală, (învechit și regional) simbrie, (învechit) năimire, (învechit) orânduire, (Transilvania) tapșă, (variantă) locațiune.  
 
Medic
Medic, substantiv masculin
Sinonime: alopat, anestezist, cardiolog, chirurg, clinician, dentist, dermatolog, diagnostician, doctor, (popular) doftor, (popular) dohtor, esculap, flebolog, gastroenterolog, generalist, geriatru, ginecolog, homeopat, internist, medicastru, neurolog, oculist, oftalmolog, orelist, otorinolaringolog, pediatru, practician, psihiatru, radiolog, reumatolog, stomatolog, terapeut, urolog, veterinar.  
 
Pitic (pitică)
Pitic (pitică), adjectiv
Sinonime: scund, mic, chircit, pipernicit, nedezvoltat; (figurat) pigmeu.  
 
Procesiune
Procesiune, substantiv feminin
Sinonime: alai, ceremonie, chirielă, coloană, convoi, cortegiu, defilare, litanie, litie, ritual, sărbătoare, şirag, (variantă) (învechit) procesie.  
 
Repertoriu
Repertoriu, substantiv neutru
Sinonime: anuar, bibliografie, borderou, caiet, catalog, clasor, director, dosar, fișier, index, indice, inventar, listă, nomenclatură, ordine, plan, program, registru, (învechit) chirielă; (variante) repertor, repertoar.  
 
Slavon (slavonă)
Slavon (slavonă), adjectiv
Sinonime: chirilic, slav, slavic, slavonesc, (învechit) sârbesc, (învechit) slavonicesc, (învechit) slavun, (învechit) slovenesc.  
 
Strânge
Strânge, verb
Sinonime: a (se) acumula, a (se) aduna, a (se) concentra, a (se) consolida, a (se) contracta, a (se) îngrămădi, a (se) înmagazina, a (se) înmănunchea, a (se) întări, a (se) întruni, a (se) retracta, a (se) reuni, a (se) strâmta, a (se) zgârci, a agonisi, a apăsa, a apropia, a așeza laolaltă, a canoni, a căzni, a chinui, a coagula, a colecta, a colecționa, a comprima, a constrânge, a convoca, a culege, a curăța, a depozita, a deretica, a economisi, a face clăi, a face, a forța, a intra, a îmbrățișa, a împături, a încasa, a închega, a închide, a încinge, a încleșta, a încuia, a îndesa, a îndoi, a înfăşura, a îngheța, a îngusta, a înșuruba, a lega, a lua în brațe, a munci, a obliga, a percepe, a plia, a presa, a prinde, a pune bine, a pune la loc, a recolta, a recupera, a ridica, a schingiui, a scurge, a scutura, a se chirci, a se ghemui, a se îmbulzi, a se închirci, a se micșora, a sili, a solidifica, a stoca, a tezauriza, a tortura, a trudi, (Banat și Transilvania) a orândui, (Banat) a stăci, (figurat) a (se) cimenta, (figurat) a prăsi, (învechit și popular) a păsa, (învechit și regional) a griji, (Oltenia și Muntenia) a (se) închelba, (Oltenia și Muntenia) a scofeli, (Oltenia, Banat și Transilvania) a se zguli, (popular) a chivernisi, (popular) a pături, (popular) a se ciuciuli, (popular) a se stârci, (popular) a șurubui, (prin Bucovina) a cioroboti, (prin Maramureș) a zorobi, (regional) a (se) închelbăra, (regional) a (se) întroloca, (regional) a (se) soborî, (regional) a priștipi, (regional) a răgădui, (regional) a rândui, (regional) a sclipui, (regional) a se tâmbuși, (regional) a șurubi, (Transilvania și Maramureș) a șporoli, (Transilvania și Maramureș) a ticăzui, (Transilvania) a câștiga, (Transilvania) a mirui, (Transilvania) a sureti, (Transilvania) a tăgăși, (Transilvania) a tistăli.  
 
Strâns (strânsă)
Strâns (strânsă), adjectiv
Sinonime: acumulat, adunat (la un loc), adunător, agonisit, ajustat (pe talie), apăsat, apropiat (tare), apucat, aspru, așezat la loc sigur, chircit, compact, comprimat, concentrat, contractat, cruțător, cuprins cu putere (în mâini), des, econom, economisit, ghemuit, intim, împăturit, închircit, încleștat, încordat, îndoit, înfășurat (bine), înghesuit, îngrămădit, îngust, înstrunat, întins, laconic, lapidar, legat, lipit, păstrător, pliat, presat, prins, pus bine, pus în ordine, restrâns, retractat, riguros, scurt, sever, sistematic, strașnic, strâmt, strângător, strict, strunit, succint, zgârcit, (figurat) coerent, (figurat) concis, (figurat) îndârjit, (figurat) precis, (figurat) puternic, (figurat) trainic, (franțuzism) colant, (Moldova) încinchit, (Oltenia, Banat și Transilvania) zgulit, (popular) ciuciulit, (popular) păturit, (popular) stârcit, (regional) tâmbușit.  
 
Văiugă
Văiugă, substantiv feminin
Sinonime: chirpici; vale îngustă, defileu.  
 
Zgârci
Zgârci, verb
Sinonime: a se contracta, a se ghemui, a se chirci, a se strânge; a (se) scumpi, a fi avar, a fi meschin.

Zgârci, substantiv neutru
Sinonime: cartilaj.  
 
Ocupant (ocupantă)
Ocupant (ocupantă), substantiv masculin și feminin
Sinonime: chiriaș, rezident; colonizator, cotropitor, cuceritor, invadator, ocupator, (franțuzism învechit) concherant, (învechit) supuitor.  
 
Aţipi
Aţipi, verb
Sinonime: a dormita, a moţăi, a picoti, a piroti, (livresc) a somnola, (învechit şi regional) a aromi, a somnora, (regional) a ajumi, a mătăli, a mocăi, a ochi, a picura, a pircoti, (Transilvania) a chircoti, (Moldova) a clipoci, (prin Oltenia) a mocota, (Transilvania) a ştiulbica.  
 
Beneficiar
Beneficiar, substantiv
Sinonime: destinatar; prestator; chiriaș.  
 
Cincantin
Cincantin, substantiv și adjectiv
Sinonime: (botanică) (regional) chircă, porumb.  
 
Ciuciulit
Ciuciulit, adjectiv
Sinonime: chircit, contractat, ghemuit, închircit, strâns, zgârcit.  
 
Contractare
Contractare, substantiv
Sinonime: (termen juridic) încheiere; (fiziologie) contracţie, strângere, zgârcire, (învechit) strânsoare, zgârcitură, chircire, crispare.  
 
Contractat
Contractat, adjectiv
Sinonime: negociat, câștigat, captat; retractat, strâns, zgârcit; chircit, crispat.  
 
Covrigat
Covrigat, adjectiv
Sinonime: încovoiat, ghemuit, chircit, încovrigat.  
 
Cuţit
Cuţit, substantiv
Sinonime: armă albă, bisturiu, briceag, cuter, cutter, cuțitaș, cuțituț, macetă, navaja, pumnal, scalpel, șerfmeser, (argou) şindel, (argou) şuriu, (figurat) junghi, (figurat) pneumonie, (învechit) dagă, (învechit) sabie, (popular) custură, (regional) cuțât, (regional) cuțitoaie; (tehnică) limbă, (popular) bătător, condei, fofelniţă, (regional) cordenci; (medicină) intervenţie chirurgicală, operaţie; (pentru tăiat hârtie) coupe-papier.  
 
Pipernici
Pipernici, verb
Sinonime: a se chirci, a degenera, a se închirci, a se sfriji, a se zgârci, (învechit şi regional) a scădea, (regional) a se izini, a se şiştăvi, (prin Banat) a se micicula, (Moldova şi Bucovina) a se prizări, (prin Oltenia) a se târcăvi.  
 
Masturbație
Masturbație, substantiv
Sinonime: autoerotism, chiromanie, masturbare, onanie, onanism, (învechit) malahie, (învechit) masturbațiune.  
 
Astrologie
Astrologie, substantiv
Sinonime: chiromanție, divinație, hermetism, horoscop, magie, mantică, necromanție, ocultism, predicție, presaj.  
 
Operator
Operator, substantiv
Sinonime: asistent, broker, cameraman, chirurg, cineast, conductor, curtier, manipulator, mecanician, mecanic, trader; (operator hamiltonian) operatorul lui Hamilton, operator nabla, operator diferenţial.  
 
Gerah
Gerah, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: chirurg, (variantă) gearah, (variantă) geraf, (variantă) girah.  
 
Ghemuire
Ghemuire, substantiv
Sinonime: chircire.  
 
Ghemuit
Ghemuit, adjectiv
Sinonime: chircit, înghesuit, îngrămădit, strâns, (Moldova) încinchit.  
 
Năem
Năem, substantiv
Sinonime: plată, chirie.  
 
Răit
Răit, adjectiv
Sinonime: chircit, degenerat, închircit, nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, sfrijit.  
 
Ocultism
Ocultism, substantiv
Sinonime: alchimie, astrologie, cabală, chiromanție, divinație, ezoterism, fermecătorie, geomanție, hermetism, iluzionism, incantație, magie, necromanție, ocultistică, sortilegiu, spiritism, taumaturgie, teurgie, vrăjitorie.  
 
Divinație
Divinație, substantiv
Sinonime: alchimie, astrologie, augur, auspiciu, cabală, cartomanție, chiromanție, clarviziune, ermetism, incantație, magie, mantică, necromanție, nefelomanție, ocultism, oracol, predicție, presaj, previziune, profeție, pronostic, sortilegiu, vaticinație, (variantă) devinație.  
 
Subchiriaş
Subchiriaş, substantiv
Sinonime: chiriaș, (rar) sublocatar.  
 
Sfrijire
Sfrijire, substantiv
Sinonime: chircire, degenerare, închircire, pipernicire, (regional) şiştăvire.  
 
Repertor
Repertor, substantiv
Sinonime: agendă, anuar, bibliografie, blocnotes, borderou, caiet, carnet, catalog, chirielă, clasor, culegere, dicționar, director, dosar, fișier, index, indice, inventar, lexic, listă, livret, memento, memorandum, nomenclatură, registru, tabel, tabelă, tablă, tabletă; (variante) repertoar, repertoriu.  
 
Năiem
Năiem, substantiv (învechit)
Sinonime: angajament, chirie, leafă, locație, remunerație, retribuție, salariu, uium, (variantă) naim, (variantă) năim.  
 
Năimeală
Năimeală, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: angajament, angajare, arendare, arendă, chirie, închiriere, locație, plată (în natură), tocmeală, (variantă) namală, (variantă) năimală, (variantă) nămală.  
 
Zgulit
Zgulit, adjectiv
Sinonime: (regional) chircit, contractat, ghemuit, închircit, stârcit, strâns, zgârcit; (regional) sărac, trist, umilit.  
 
Tapşă
Tapşă, substantiv
Sinonime: (regional) chirie, locaţie; (regional) talpă, lovitură (cu piciorul).  
 
Obidnic
Obidnic, adjectiv
Sinonime: (învechit) chircit, degenerat, invalid, închircit, nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, sfrijit, slab; nenorocit, ticălos.  
 
Piercit
Piercit, adjectiv
Sinonime: (regional) anormal, atrofiat, chircit, degenerat, închircit, pipernicit, tulburat.  
 
Pimnicit
Pimnicit, adjectiv
Sinonime: chircit, degenerat, închircit, nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, sfrijit.  
 
Pipernicire
Pipernicire, substantiv
Sinonime: chircire, degenerare, închircire, piperniceală, sfrijire, (regional) șiștăvire.  
 
Vrăjitor
Vrăjitor, substantiv
Sinonime: alchimist, aruspice, astrolog, augur, cartomancian, chiromant, clarvăzător, divinator, exorcist, fachir, fetișist, invocator, mag, magician, medium, necromant, preot, profet, șaman, șarlatan, taumaturg, vaticinator, vindecător, vizionar, (învechit) vâlfă; (popular) descântător, fermecător, vraci; (regional) farmazon, (Transilvania) șișcoi.  
 
Miciculat
Miciculat, adjectiv
Sinonime: chircit, degenerat, închircit, nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, sfrijit.  
 
Micicula
Micicula, verb
Sinonime: (regional) a se chirci, a degenera, a se închirci, a se pipernici, a se sfriji, a se zgârci.  
 
Litanie
Litanie, substantiv
Sinonime: chirielă, doleanță, invocație, miserere, mizerere, procesiune, rugăciune, (figurat) enumerațiune lungă și plictisitoare.  
 
Sechiraş
Sechiraş, substantiv
Sinonime: (învechit) birjar, cărăuș, căruțaș, chirigiu, mânător de cai, surugiu, vizitiu.  
 
Prilestit
Prilestit, adjectiv
Sinonime: ademenit, aiurea, aiurit, amăgit, bezmetic, chircit, degenerat, descreierat, închircit, înșelat, momit, nebun, nedezvoltat, păcălit, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, prostit, sedus, sfrijit, smintit, trișat, țicnit, zănatic, zăpăcit, zurliu.  
 
Hirurg
Hirurg, substantiv
Sinonime: (învechit) chirurg.  
 
Poghircă
Poghircă, substantiv
Sinonime: (regional) cânepă pipernicită, spic lepădat, (regional) poghirc; chirtoacă, om pipernicit, pipiric, stârpitură, (femeie) urâtă.  
 
Microchirurgie
Microchirurgie, substantiv
Sinonime: chirurgie, microdisecție, (învechit) hirurgie.  
 
Şorici
Şorici, substantiv
Sinonime: piele de porc pârlită (sau opărită), (Moldova) cioric, (prin Transilvania şi Maramureș) sor, (variantă) șoric.

Șorici, verb (regional)
Sinonime: (despre frunze) a se chirci, a se strânge, a se zgârci.  
 
Zguli
Zguli, verb (regional)
Sinonime: a se chirci, a se contracta, a se ghemui, a se închirci, a se stârci, a se strânge (ghem), a se zgârci.  
 
Subînchiria
Subînchiria, verb
Sinonime: a închiria o parte dintr-un imobil de la locatarul principal, a lua cu chirie de la un chiriaș.  
 
Musiu
Musiu, substantiv (învechit)
Sinonime: cucon, domn, (învechit) chir.  
 
Izini
Izini, verb (regional)
Sinonime: a băga în boală, a degenera, a nu se dezvolta normal, a se chirci, a se închirci, a se ogârji, a se pipernici, a se sfriji, a se zgârci, a slăbi, a zălezi; a (se) murdări, a spăla de mântuială.  
 
Tretină
Tretină, substantiv (învechit)
Sinonime: a treia parte, amendă, treime, (vad de moară) chirie anuală.  
 
Nedezvoltat
Nedezvoltat, adjectiv
Sinonime: chircit, crud, degenerat, închircit, mic, necrescut, neevoluat, nevoiaș, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, primitiv, prizărit, rudimentar, sfrijit, slab, sterp, (învechit și regional) scăzut, (prin Banat) miciculat, (prin Bucovina și Transilvania) prilestit, (prin Oltenia) târcav, (regional) izinit, (regional) obidnic, (regional) pimnicit, (regional) pizghirit, (regional) răit, (regional) șiștav.  
 
Zgârcire
Zgârcire, substantiv
Sinonime: chircire, contractare, contracție, ghemuire, închircire, încordare, strângere, zgârcitură, (învechit) strânsoare.  
 
Cirilian
Cirilian, adjectiv (învechit)
Sinonime: chirilic.  
 
Devin
Devin, substantiv (învechit)
Sinonime: anunțător, astrolog, augur, cartomancian, cartomant, chiromant, clarvăzător, geomant, ghicitor, mag, magician, mediu, medium, necromancian, necromant, oracol, profet, vaticinator, vizionar, vrăjitor.  
 
Cheiromegalie
Cheiromegalie, substantiv
Sinonime: (medicină) chiromegalie, hipertrofie a mâinii.  
 
Cheiropter
Cheiropter, substantiv
Sinonime: (zoologie) chiropter, liliac.  
 
Masturbare
Masturbare, substantiv
Sinonime: autoerotism, chiromanie, heteromasturbare, masturbație, onanie, onanism, (învechit) malahie.  
 
Prizări
Prizări, verb
Sinonime: a degenera, a se atrofia, a se chirci, a se închirci, a se pipernici, a se sfriji, a se zgârci, (figurat) a duce o viață modestă și grea, (regional) a (se) răni, (variantă) a se prezări.  
 
Prizăritură
Prizăritură, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: chircitură, sfrijitură; rezultat nereușit, sfârșit prost.  
 
Squatter
Squatter, substantiv (englezism)
Sinonime: chiriaș ilegal, ocupant fără titlu.  
 
Închircire
Închircire, substantiv (regional)
Sinonime: chircire, contractare, degenerare, ghemuire, pipernicire, sfrijire, strângere, zgârcire, (regional) șiștăvire.  
 
Strângere
Strângere, substantiv
Sinonime: acumulare, adunare, adunat, agonisire, chircire, colectare, colecționare, concentrare, consolidare, contractare, contracție, convocare, culegere, cules, economisire, ghemuire, îmbrățișare, îmbrățișat, împăturire, încasare, închircire, încingere, încins, încleștare, îndoire, înfășurare, înfășurat, înlănțuire, înmagazinare, înșurubare, întărire, întrunire, legare, legat, percepere, pliere, recoltare, recoltat, recoltă, reunire, ridicare, ridicat, strâns, strânsătură, strânsură, tezaurizare, zgârcire, (figurat) cimentare, (învechit) recrutare, (învechit) strânsoare, (învechit) zgârcitură, (popular) păturire, (rar) pliaj, (regional) suretiu.  
 
Pizghirit
Pizghirit, adjectiv (regional)
Sinonime: chircit, degenerat, închircit, nedezvoltat, pipernicit, pirpiriu, pricăjit, prizărit, sfrijit.  
 
Năimi
Năimi, verb (învechit și regional)
Sinonime: a angaja, a arenda, a băga, a contracta, a intra, a încadra, a închiria, a lua cu chirie, a lua în arendă, a lua în serviciu, a lua la lucru, a lua, a numi, a primi, a tocmi, a vârî, (învechit și regional) a nămi, (învechit) a năiemi, (regional) a năcmi, (regional) a nimi, (Transilvania) a mitui.  
 
Geraf
Geraf, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: chirurg, (variantă) gerah.  
 
Șiștăvire
Șiștăvire, substantiv (regional)
Sinonime: chircire, degenerare, închircire, pipernicire, sfrijire, zbârcire, (variantă) (regional) șistăvire.  
 
Aliped
Aliped, adjectiv
Sinonime: (zoologie) (învechit) chiropter.  
 
Jeler
Jeler, substantiv (regional și învechit)
Sinonime: chiriaș, colonist, iobag, șerb, țăran dependent, (învechit și regional) porțiaș, (învechit și regional) porțieș; (variante) jăler, jeleariu, jiler, jileriu, jilier, ziler.  
 
Vlădicesc
Vlădicesc, adjectiv (învechit)
Sinonime: chiriarhicesc, clerical, de vlădică, diecezan, domnesc, eparhial, episcopal, voievodal, (regional; despre cai) gras.  
 
Vampir
Vampir, substantiv
Sinonime: moroi, strigoi, sugător de sânge, vârcolac, (figurat) exploatator, (figurat) profitor, (formă coruptă) bampir, (în superstiții) strigă; (zoologie) cheiropter, chiropter, liliac.  
 
Schirfoseală
Schirfoseală, substantiv (regional și familiar)
Sinonime: amestec, învălmășeală, zăpăceală, (regional) chirfoseală.  
 
Sfrijitură
Sfrijitură, substantiv
Sinonime: chircitură, slăbătură, (Bucovina) pipirig, (învechit și regional) prizăritură, (regional) prăpăditură.  
 
Hirurgie
Hirurgie, substantiv (învechit)
Sinonime: chirurgie.  
 
Chercheleală
Chercheleală, substantiv (familiar)
Sinonime: amețeală, amețire, cherchelire, îmbătare, (figurat și familiar) afumare, (figurat și familiar) aghesmuire, (regional) ciocire, (variantă) chirchileală.  
 
Cardiochirurgie
Cardiochirurgie, substantiv
Sinonime: (medicină) chirurgie cardiacă, chirurgie cardiovasculară.  
 
Tonsilotom
Tonsilotom, substantiv
Sinonime: (instrument chirurgical) amigdalotom.  
 
Pescăruș
Pescăruș, substantiv
Sinonime: (ornitologie) alcion, cărăbaș, cărăbaș-comun, chiră, chirighiță, goeland, lar, laridă, lariformă, martin, martinaș, martinel, pagofilă, pescar, pescăraș, pescărel, pescăriță, râbar, rândunea-maritimă-mică, rândunică-de-mare, țigăncușă, țigănuș, (popular) ielcovan, (regional) giușcă, (regional) libuț, (regional) lișiță, (regional) lopătar, (regional) nagâț, (regional) păscălar, (regional) păscărui, (regional) păscăruș, (regional) pâscan, (regional) pescăriță-cu-cap-negru, (regional) pescuț, (regional) pietrar, (regional) piscăruș, (regional) rață-de-tău.  
 
Odontostomatologie
Odontostomatologie, substantiv
Sinonime: chirurgie dentară.  
 
Ectenie
Ectenie, substantiv
Sinonime: (religie) litanie, (grecism învechit) sinapti, (popular) chiraleisa; (învechit) ictenie, (învechit) ihtenie.  
 
Hirurgical
Hirurgical, adjectiv (învechit)
Sinonime: chirurgical.  
 
Tâmbușit
Tâmbușit, adjectiv (regional)
Sinonime: chircit, contractat, cu fața în jos, ghemuit, închircit, întors, strâns, tolănit, zgârcit, (variantă) (regional) tâmbusit.  
 
Ciuciulețit
Ciuciulețit, substantiv (regional)
Sinonime: ghemuire, sucire, zbârcire, (variantă) ciuciulițit.

Ciuciulețit, adjectiv (regional)
Sinonime: chircit, ciuciulit, sucit, (variantă) ciuciulițit.  
 
Chiovean
Chiovean, substantiv (învechit)
Sinonime: cărăuș, chirigiu, prahovean.  
 
Coșovean
Coșovean, substantiv (regional)
Sinonime: căruțaș, chirigiu.  
 
Căruțaș
Căruțaș, substantiv
Sinonime: cărăuș, vizitiu, (argotic) dezertor, (învechit și regional) sechiraș, (învechit și regional) vezeteu, (învechit) chiovean, (învechit) chirigiu, (învechit) harabagiu, (învechit) mălăier, (popular) cotigar, (regional) cărucer, (regional) cocieș, (regional) cociș, (regional) coșovean, (regional) ghiocear, (regional) ghiociar, (regional) răcăbuș, (regional) sechereș.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar