Ţigan
Ţigan, substantiv
Sinonime: gitan, nomad, rom, (popular) arapină; (familiar, depreciativ) cioară, cioroi; (ţigan nomad) corturar, şătrar, (rar) şătraş.

Țigan, adjectiv
Sinonime: ţigănesc, nomad.  
 
Țigănărit
Țigănărit, substantiv (învechit)
Sinonime: (în Moldova medievală) bir pe țigani.  
 
Țigănatec
Țigănatec, adjectiv
Sinonime: brun, brunet, ca un țigan, negricios, oacheș, tuciuriu, (variantă) țigănatic.  
 
Țigănatic
Țigănatic, adjectiv
Sinonime: ca un țigan, cu fața smeadă, brun, brunet, negricios, oacheş, tuciuriu.  
 
Țigancă
Țigancă, substantiv
Sinonime: gitană, nomadă, romă, țigană, (argotic) boroaică, (argotic) garoaică; (botanică) sugel, urzică moartă.  
 
Ţigăncuşă (țigăncușe)
Ţigăncuşă (țigăncușe), substantiv feminin
Sinonime: țigancă, ţigăncuţă, (prin extensie) tânără brună; (botanică) crăiță, vâzdoagă.  
 
Ţigăncuţă
Ţigăncuţă, substantiv
Sinonime: ţigăncuşă.  
 
Țigăneală (țigăneli)
Țigăneală (țigăneli), substantiv feminin
Sinonime: târguială, tocmeală; (la plural) insulte, vorbe urâte.  
 
Țigănească
Țigănească, substantiv
Sinonime: (limba țiganilor) romani.  
 
Ţigănesc
Ţigănesc, adjectiv
Sinonime: de țigan, rudăresc, (rar) ţigan; (figurat) ordinar, trivial, vulgar.  
 
Ţigăni
Ţigăni, verb
Sinonime: a se tocmi, a se târgui, a face gălăgie.  
 
Ţigănie
Ţigănie, substantiv
Sinonime: cartier de țigani, mahala, șatră, ţigănime; balamuc, gălăgie, hărmălaie, huiet, larmă, scandal, tămbălău, tărăboi, tevatură, tumult, vacarm, vuiet, zarvă, zgomot; târguială, tocmeală (excesivă), zgârcenie.  
 
Țigănime
Țigănime, substantiv
Sinonime: țigănie.  
 
Țigănos
Țigănos, adjectiv
Sinonime: brun, brunet, negricios, oacheș, tuciuriu; calic, zgârcit.  
 
Ţigănos (ţigănoasă)
Ţigănos (ţigănoasă), adjectiv
Sinonime: negricios, brun, oacheş.  
 

Hărmălaie
Hărmălaie, substantiv feminin
Sinonime: balamuc, confuzie, dandana, dănănaie, dăndănaie, dezordine, gălăgie, gâlceavă, harababură, hălălaie, hărhălaie, huiet, larmă, scandal, tămbălău, tărăboi, tevatură, toiet, toloboată, tololoi, tumult, vacarm, vuiet, zarvă, zăpăceală, zgomot, (argou) năsulie, (astăzi rar) strigare, (familiar) tam-tam, (figurat) țigănie, (învechit și regional) toi, (învechit) calabalâc, (livresc) tapaj, (Moldova, Bucovina și Transilvania) holcă, (popular și familiar) chiloman, (rar) larmăt, (regional) haraiman, (Transilvania) lolotă.  
 
Impozit
Impozit, substantiv neutru
Sinonime: acciz, acciză, bir, contribuție, cotă-parte, dare, dijmă, dijmuială, dijmuire, dijmuit, exciză, impunere, plată, taxă, tribut, vamă, vămuire, (Banat) ștaier, (învechit și regional) porție, (învechit și regional) slujbă, (Maramureș) sazolic, (popular) mirie; (învechit) adău, adet, ajutorință, capitație, cerărit, cislă, dabilă, dajdie, desetină, dijmărit, foncieră, fumărit, găleată, goștină, ierbărit, iliș, jugărit, madea, măjărit, măscărit, năpastă, nevoie, obicei, oierit, orânduială, pădurărit, plocon (de nume), podărit, pogonărit, prisăcărit, rânduială, satara, seamă, tescovinărit, tutunărit, țigănărit, văcărit, vădrărit, vămuială, vărat, văratic, vinărici, vinărit, zeciuială, zeciuire.  
 
Rom
Rom, substantiv masculin
Sinonime: ţigan.  
 
Rudăresc (rudărească)
Rudăresc (rudărească), adjectiv
Sinonime: ţigănesc, de rudar.  
 
Şatră
Şatră, substantiv feminin
Sinonime: cort, baracă, şandrama, şopron; grup de ţigani nomazi, comunitate de ţigani nomazi.  
 
Şătrar
Şătrar, substantiv masculin
Sinonime: ţigan nomad; negustor ambulant; (învechit) dregător domnesc.  
 
Bulibaşă
Bulibaşă, substantiv
Sinonime: vătaful ţiganilor.  
 
Cioară
Cioară, substantiv
Sinonime: rom, ţigan; (cioară-gulerată) ceucă, stancă, stăncuţă; (cioară-pucioasă) ceucă, dumbrăveancă, stancă, stăncuţă.  
 
Ciorânglav
Ciorânglav, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) lemn-dulce; (depreciativ) rrom, țigan.  
 
Cioroi
Cioroi, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) cioroinic; corb, rom, ţigan.  
 
Corturar
Corturar, substantiv
Sinonime: cortorar, șătrar, țigan nomad, (rar) șătraș.  
 
Crăiţă
Crăiţă, substantiv
Sinonime: (botanică) vâzdoagă, (regional) (la plural) boance, (la plural) bofte, budiană, (la plural) ocheşele, săscută, (la plural) schilculite, (la plural) ţigăncuşe; cocotă, curvă, damă, femeie de stradă, împărăteasă, mamă, matcă, prostituată, regină, târfă.  
 
Danci
Danci, substantiv
Sinonime: copil de țigan, (popular) parpandel, puradel.  
 
Arapină
Arapină, substantiv
Sinonime: rom, țigan.  
 
Romani
Romani, substantiv
Sinonime: limba țiganilor, limba romă, (limba romani) rromani, țigănească.

Români, verb
Sinonime: a (se) româniza, a traduce în românește.

Romani, verb (învechit)
Sinonime: a (se) romaniza.  
 
Faraoancă
Faraoancă, substantiv
Sinonime: faraoană, țigancă.  
 
Garoi
Garoi, substantiv
Sinonime: (ornitologie) cioară; (depreciativ) rrom, țigan.  
 
Zavragiu
Zavragiu, substantiv (popular)
Sinonime: arțăgos, căldărar, certăreț, gâlcevitor, huligan, răzvrătit, scandalagiu, șătrar, țigan nomad, ursar, (învechit și popular) eterist.

Zavragiu, adjectiv (popular)
Sinonime: arţăgos, certăreţ, gâlcevitor, scandalagiu.  
 
Rrom
Rrom, substantiv
Sinonime: rom, țigan.  
 
Tocmire
Tocmire, substantiv
Sinonime: acord, angajare, aranjament, combinație, contract, convenție, înțelegere, învoială, învoire, legământ, orânduială, ordine, organizare, pact, rânduială, regulă, târguială, tocmeală, tranzacție, țigăneală.  
 
Vâzdoagă
Vâzdoagă, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) crăiță, garoafă, țigăncușă, (regional) văzdoagă; bâzdoacă, ghioagă, măciucă.  
 
Tigaie
Tigaie, substantiv
Sinonime: căldare, cratiţă, lagăr, teică, tigăiță, tingire, (Banat, Transilvania și Oltenia) raină, (învechit) tigan, (regional) rânel, (tehnică) broască.  
 
Șetrar
Șetrar, substantiv (regional)
Sinonime: boiernaș, corturar, țigan de șatră, (marele șătrar) boier, (regional) șatrar, (variantă) șătrar.  
 
Baroi
Baroi, substantiv
Sinonime: (depreciativ) boroi, garoi, rrom, țigan, zgaroi.  
 
Boroi
Boroi, substantiv
Sinonime: (depreciativ) baroi, garoi, rrom, țigan, zgaroi; drac.  
 
Gitană
Gitană, substantiv
Sinonime: țigancă (din Spania).  
 
Gitan
Gitan, adjectiv
Sinonime: țigănesc, (de) țigan.  
 
Borâtură
Borâtură, substantiv
Sinonime: vărsătură, vomare, vomă, (depreciativ) țigan, (popular) spermă.

Borătură, substantiv
Sinonime: borâtură, vomitat.  
 
Țiitură
Țiitură, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: autoritate, concubinaj, dominare, dominație, domnie, femeie ușuratică, hang, hegemonie, horă țigănească, hrană, ison, întreținere, loc de pândă, păstorire, putere, stăpânire, supremație, tărie, ținere, (regional) țiitorie.  
 
Gavaon
Gavaon, substantiv (regional)
Sinonime: țigan, (variantă) găvăun.  
 
Baragladină
Baragladină, substantiv
Sinonime: (depreciativ) rrom, țigan; țigancă, (învechit) boancă.  
 
Baraon
Baraon, substantiv
Sinonime: (depreciativ) rrom, țigan.  
 
Parpanghel
Parpanghel, substantiv (regional)
Sinonime: danci, puradel, țigănel, (variantă) parpandel.  
 
Nomad
Nomad, adjectiv
Sinonime: ambulant, călător, instabil, itinerant, migrant, migrator, mobil, nestatornic, rătăcitor, vagabond, voiajor, (învechit) nomadic.

Nomad, substantiv
Sinonime: beduin, boem, bohem, călător, gitan, țigan, vagabond, voiajor.  
 
Bonzar-negru
Bonzar-negru, substantiv
Sinonime: (entomologie) viespe țigănească.  
 
Gașperiță
Gașperiță, substantiv (familiar)
Sinonime: tipă, țigancă.  
 
Neguțare
Neguțare, substantiv (învechit)
Sinonime: cumpărare, negociere, precupețire, târguire, tocmeală, tocmire, vânzare, (argotic) țigăneală, (variantă) negoțare.  
 
Pescăruș
Pescăruș, substantiv
Sinonime: (ornitologie) alcion, cărăbaș, cărăbaș-comun, chiră, chirighiță, goeland, lar, laridă, lariformă, martin, martinaș, martinel, pagofilă, pescar, pescăraș, pescărel, pescăriță, râbar, rândunea-maritimă-mică, rândunică-de-mare, țigăncușă, țigănuș, (popular) ielcovan, (regional) giușcă, (regional) libuț, (regional) lișiță, (regional) lopătar, (regional) nagâț, (regional) păscălar, (regional) păscărui, (regional) păscăruș, (regional) pâscan, (regional) pescăriță-cu-cap-negru, (regional) pescuț, (regional) pietrar, (regional) piscăruș, (regional) rață-de-tău.  
 
Cioroaică
Cioroaică, substantiv
Sinonime: (ornitologie) cioară, (regional) cioracă; (depreciativ) brunetă, țigancă.  
 
Magraon
Magraon, substantiv (argotic)
Sinonime: țigan.  
 
Cortorar
Cortorar, substantiv
Sinonime: corturar, șătrar, țigan nomad, (rar) șătraș, (regional) igneaz, (regional) modoran.  
 
Cortoroșiță
Cortoroșiță, substantiv (regional)
Sinonime: corturară, țigancă nomadă, (învechit) lăieșiță, (învechit) lăietură.  
 
Cortorăresc
Cortorăresc, adjectiv
Sinonime: corturăresc, lăieșesc, țigănesc.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar